Paket adı ve sürümü
Önceki İlk adımlar Sonraki
Paket adı ve sürümü
Paketlemeye tamamiyle temizlenmiş (ilk hali bozulmamış) ya da arşiv dosyasından yeni çıkarılmış bir kaynak diziniyle başlamalısınız.
Paketin düzgün şekilde derlenebilmesi için orjinal adını küçük harflere çevirmelisiniz (eğer halihazırda değilse) ve de kaynak dizininin ismini paketadı-sürüm şeklinde değiştirmelisiniz.
Eğer program ismi birden fazla sözcük içeriyorsa, onları tek kelime haline gelecek şekilde küçültün veya bir kısaltma haline getirin. Örneğin, "John'un X için küçük metin düzenleyicisi" gibi bir isim, johnedx veya jke4x şeklinde ya da, belli bir karakter sayısını, mesela 20, aşmayacak şekilde (takdirinize kalmış) isimlendirilebilir.
Ayrıca programın asıl sürümüne bakın (paket ismine konulacak olan sürüm bilgisi). Eğer bu yazılım parçası X.Y.Z gibi sürüm numaralarıyla numalarandırılmak yerine bir tarih bilgisi yazılmışsa, bu tarih bilgisinin önüne "0.0." (üst geliştiricilerin bir gün 1.0 ve tarih içeren bir günlük sürüm çıkarabileceklerini göz önüne alarak "0.0.") koyarak sürüm numarası olarak kullanmaktan çekinmeyin. Dolayısiyle, yayınlanma tarihi 19 Aralık 1998 ise, 0.0.19981219 dizgesini sürüm numarası olarak kullanabilirsiniz.
Bazı programlar hiç numaralandırılmazlar, böyle durumlarda üst düzey geliştiricilerle iletişime geçip nasıl bir sürüm izleme yöntemi kullandıklarını öğrenmeniz gerekir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Programı edinin ve deneyin Başlangıç İlk "debianlaştırma"
Bir Linux Kitaplığı Sayfası