Yazıcıları Windows Makinalarla Paylaşmak
Önceki Debian ve Windows Paylaşımlı Yazdırma Nasıl Sonraki
Yazıcıları Windows Makinalarla Paylaşmak
Paylaşım Temelleri
Samba, nmbd ve smbd artalan süreçlerini Windows makinalarla dosya ve yazıcı paylaşmak için kullanmaktadır. nmbd Windows isimlendirme servisi gibi hareket ederek ağda bulunan Windows makinalara makina adınızı yayınlar. smbd, Windows makinalardan gelen yazıcı ve dosya isteklerini karşılar.
Paylaştırdığınız her Linux yazıcı için Windows yazıcı sürücülerini yüklemeniz gerekebilir. Windows sürücüleri, üretici firmanın sayfasında arama yapılarak bulunabilir.
Samba Yapılandırması
Eğer yazıcınıza anonim erişime izin veriyorsanız, uzaktan gönderilen yazıcı istekleri için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir:
/usr/sbin/adduser --system --disabled-password smbprint
Bu komut sisteminize smbprint isimli bir kullanıcı ekler. smbprint kullanıcısının ev dizini ve yazıcı kuyruğundaki dosyaların tutulduğu yer olan /home/smbprint altında yeterli alan olup olmadığına bakın. smbprint kullanıcısının sisteminizdeki önemli dosyalara erişim yetkilerini, bu dosyalara okuma ve değiştirme için gerekli yetkilere sahip olmadığına da bakın. Eğer CUPS yapılandırmasını yaparken yazıcıyı sisteminizdeki belli kullanıcıların kullanımı için ayarladıysanız, smbprint kullanıcısına da paylaştırdığınız yazıcıya erişim hakkı vermelisiniz.
Samba yapılandırma dosyasının ismi /etc/samba/smb.conf'dur. Aşağıda CUPS'u smbprint kullanıcısıyla beraber kullanmak için yazılmış bir yapılandırma dosyası örneği vardır:
[global]
 printcap name = cups
 printing = cups
 security = share
[printers]
 browseable = yes
 printable = yes
 public = yes
 create mode = 0700
 guest only = yes
 use client driver = yes
 guest account = smbprint
 path = /home/smbprint
Bu yapılandırma dosyası, bilgisayarınıza ağ bağlantısı yapan herkese yazdırma izni vermektedir, onun için de doğrudan internete bağlanan bilgisayarlarda olduğu gibi güvenli olmayan ağlarda bulunan bilgisayarlar için önerilmez. Eğer erişim denetimi sağlamak istiyorsanız, security = user veya security = domain şeklinde ayarlayın ve daha ayrıntılı bilgi için Samba kılavuz sayfasını okuyun.
Samba yapılandırma dosyasına yukarıdakileri ekledikten sonra Sambayı tekrar başlatmanız gerekir:
/etc/init.d/samba restart
CUPS Yapılandırması
Windows yazıcı sürücüleri çıktılarını bir ağa göndermeden önce, yazıcı için biçimlemektedir. CUPS'u, bu önceden biçimlenmiş çıktıları alabilmesi için /etc/cups/mime.types dosyasında aşağıdaki satırı etkin hale getirerek yapılandırmalısınız:
application/octet-stream  application/vnd.cups-raw  0  -
Ayrıca /etc/cups/mime.convs dosyasındaki şu satırı da etkin hale getirin:
application/octet-stream
Şimdi CUPS'a ağdaki diğer makinalardan gelen bağlantılara izin vermesi söylenmelidir. /etc/cups/cupsd.conf dosyasına şu satırları ekleyin:
<Location /printers>
 AuthType None
 Order Deny,Allow
 Deny From None
 Allow From All
 </Location>
Samba yapılandırma dosyasında oluğu gibi, herhangi bir bilgisayarın yazıcınıza bağlanmasını sağlar ve güvenli olmayan ağlarda tavsiye edilmez. Yazıcılara olan erişim yetkilerinin sınırlandırılmasıyla ilgili bilgi almak için cupsd.conf kılavuz sayfasını ve CUPS belgesini okuyunuz.
Son olarak cups'u yeniden başlatın:
/etc/init.d/cupsys restart
Linux yazıcılarınız artık ağdaki Windows makinalara paylaştırılmış olmalıdır. Bir Windows makinaya ağ yazıcısı eklemek için yaptığınız bilindik adımları takip edin ve bir test sayfası çıkarmayı unutmayın.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Windows Makinalara Yazdırma Başlangıç Sorun Giderme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası