Sorun Giderme
Önceki Debian ve Windows Paylaşımlı Yazdırma Nasıl Sonraki
Sorun Giderme
Windows Yazıcılara Bağlantı Sorunu
CUPS'un kullandığı smbclient hizmetlerinden biri olan smbspool, düzgün bir şekilde bağlanamadığı zaman, faydalı olmayan komik hata iletileri gönderir. Bu iletilerden biri: Unable to connect to SAMBA host: Success. Bağlantı hatasının olduğunun bir başka işareti de, Windows yazıcıda yazdırılmak için bekleyen belgenin kuyrukta takılıp kalmasıdır.
CUPS günlüğündeki (log) en son girdileri şu komut ile görüntüleyebilirsiniz:
/usr/bin/tail /var/log/cups/error_log
Eğer cli_connect() failed...'e benzer bir ileti görürseniz, smbspool bağlanmak istediğiniz Windows makinayı bulamamış demektir. Windows makina adını tekrar kontrol edin. Windows makinanın açık olduğundan ve ağ bağlantısının sağlıklı çalıştığından emin olun. smbclient komutu kullanarak o makinaya bağlanabileceğinizden emin olun.
SMB tree connect failed: ERRSRV - ERRinvnetname'e benzer bir hata iletisi görürseniz, o zaman smbclient Windows makinaya bağlanmış fakat istenen yazıcıya bağlanamamış demektir. smbclient komutunu kullanarak paylaştırılan yazıcının adını kontrol edin.
Diğer Hatalar
Diğer hatalar, yerel yazıcıda dosya yazdıramama ve yazıcı kuğruğundaki dosyaların yazdırılmadan kaybolmasıdır. Ayrıca Child process 2384 exited with status 32. şeklinde belirsiz hata iletileri de görebilirsiniz.
Bir yazma işi başarısızlığa uğramadan önce neler olduğunu görmek için CUPS'un günlük seviyesini (logging level) debug durumuna getirin.
  1. Ana CUPS yapılandırma dosyası olan /etc/cups/cupsd.conf isimli dosyayı bir dosya düzenleyici ile açın.
  2. LogLevel warn geçen satırı LogLevel debug olarak değiştirin.
  3. Ayarları kaydedin ve dosya düzenleyiciden çıkın.
  4. CUPS sunucusunu şu komut ile tekrar başlatın:
    /etc/init.d/cupsys restart
    
CUPS günlüğünü şu şekilde takip edebilirsiniz:
/usr/bin/tail -f /var/log/cups/error_log
Şöyle bir satır görmelisiniz: Scheduler shutting down due to SIGTERM. Bu CUPS sunucusunun başarılı bir şekilde sonlandırıldığını belirtir.
Belgenizi tekrar yazıcıya gönderin ve hata iletilerine bakın. Faydalı olabilecek hata iletilerinden biri şöyledir: GNU Ghostscript 7.05: Can't start ijs server 'hpijs'. Bu durumda çözüm hpijs paketini yüklemektir.
Eğer hatanın nedenini belirleyemiyorsanız, anahtar kelimeleri kullanarak internette bir arama yapın; belki de benzer bir sorunu bir başkası çözmüştür daha önceden. Ayrıca paketlerinizi güncellemeyi de deneyebilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yazıcıları Windows Makinalarla Paylaşmak Başlangıç Windows Ağında Linux Terminalleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası