B. Dahili İlintileme Betiği
Önceki Linux i386 Önyükleme Kodu NASIL Sonraki
B. Dahili İlintileme Betiği
-T (--script=) seçeneği olmadan, hedefleri ilintilemek için ld bu yerleşik betiği kullanacaktır:
[[email protected] linux]# ld --verbose
GNU ld version 2.13.90.0.18 20030206
 Desteklenen öykünümler:
  elf_i386
  i386linux
iç ilintileme betiği kullanılıyor:
==================================================
/* -z combreloc için betik: yeniden yerleştirme (reloc) bölümlerini
 * birleştirir ve sıralar */
OUTPUT_FORMAT("elf32-i386", "elf32-i386",
       "elf32-i386")
OUTPUT_ARCH(i386)
ENTRY(_start)
SEARCH_DIR("/usr/i386-redhat-linux/lib"); SEARCH_DIR("/usr/lib"); SEARCH_DIR("/u
sr/local/lib"); SEARCH_DIR("/lib");
/* "elf" için bunlardan herhangi birine ihtiyacımız var mı?
  __DYNAMIC = 0;  */
SECTIONS
{
 /* Salt okunur bölümler, metin bölütü üzerinde birleştirilmiş:*/
 . = 0x08048000 + SIZEOF_HEADERS;
 .interp     : { *(.interp) }
 .hash      : { *(.hash) }
 .dynsym     : { *(.dynsym) }
 .dynstr     : { *(.dynstr) }
 .gnu.version  : { *(.gnu.version) }
 .gnu.version_d : { *(.gnu.version_d) }
 .gnu.version_r : { *(.gnu.version_r) }
 .rel.dyn    :
  {
   *(.rel.init)
   *(.rel.text .rel.text.* .rel.gnu.linkonce.t.*)
   *(.rel.fini)
   *(.rel.rodata .rel.rodata.* .rel.gnu.linkonce.r.*)
   *(.rel.data .rel.data.* .rel.gnu.linkonce.d.*)
   *(.rel.tdata .rel.tdata.* .rel.gnu.linkonce.td.*)
   *(.rel.tbss .rel.tbss.* .rel.gnu.linkonce.tb.*)
   *(.rel.ctors)
   *(.rel.dtors)
   *(.rel.got)
   *(.rel.bss .rel.bss.* .rel.gnu.linkonce.b.*)
  }
 .rela.dyn    :
  {
   *(.rela.init)
   *(.rela.text .rela.text.* .rela.gnu.linkonce.t.*)
   *(.rela.fini)
   *(.rela.rodata .rela.rodata.* .rela.gnu.linkonce.r.*)
   *(.rela.data .rela.data.* .rela.gnu.linkonce.d.*)
   *(.rela.tdata .rela.tdata.* .rela.gnu.linkonce.td.*)
   *(.rela.tbss .rela.tbss.* .rela.gnu.linkonce.tb.*)
   *(.rela.ctors)
   *(.rela.dtors)
   *(.rela.got)
   *(.rela.bss .rela.bss.* .rela.gnu.linkonce.b.*)
  }
 .rel.plt    : { *(.rel.plt) }
 .rela.plt    : { *(.rela.plt) }
 .init      :
 {
  KEEP (*(.init))
 } =0x90909090
 .plt      : { *(.plt) }
 .text      :
 {
  *(.text .stub .text.* .gnu.linkonce.t.*)
  /* .gnu.warning bölümleri özellikle elf32.em. tarafından yönetilir */
  *(.gnu.warning)
 } =0x90909090
 .fini      :
 {
  KEEP (*(.fini))
 } =0x90909090
 PROVIDE (__etext = .);
 PROVIDE (_etext = .);
 PROVIDE (etext = .);
 .rodata     : { *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*) }
 .rodata1    : { *(.rodata1) }
 .eh_frame_hdr : { *(.eh_frame_hdr) }
 .eh_frame    : ONLY_IF_RO { KEEP (*(.eh_frame)) }
 .gcc_except_table  : ONLY_IF_RO { *(.gcc_except_table) }
 /* Veri bölütü için adresi ayarla. Bir sonraki sayfa yukarıda sayfadaki
   aynı adrese kadar ayarlamak istiyoruz. */
 . = ALIGN (0x1000) - ((0x1000 - .) & (0x1000 - 1)); . = DATA_SEGMENT_ALIGN
(0x1000, 0x1000);
 /* aşağıdaki *_array_* bölümünü desteklemeyen araçların (tools)
   geriye dönük uyumluluğu için, glibc'mizin crt dosyaları başvurdukları
   sembollerin zayıf tanımlamalarını içerir. Kesinlikle zorunlu
   olmadıkça onları kullanmak istemiyoruz, çünkü bize boş bölümler
   getirirler; aşağıdaki PROVIDE'dan faklı olarak.
   Bu yüzden crt dosyalarından olan bölümleri çıkartırız. */
 /DISCARD/ : {
   */crti.o(.init_array .fini_array .preinit_array)
   */crtn.o(.init_array .fini_array .preinit_array)
 }
 /* __preinit_array_start etiketinin uygun bir şekilde hizalandığından emin
   olun. Bunun yerine etiket tanımlamasını bölümün içine taşıyabilirdik fakat
   bağlayıcı ozaman boş olsa bile bölümü oluşturacaktı ki bu iyi değildir. */
 . = ALIGN(32 / 8);
 PROVIDE (__preinit_array_start = .);
 .preinit_array   : { *(.preinit_array) }
 PROVIDE (__preinit_array_end = .);
 PROVIDE (__init_array_start = .);
 .init_array   : { *(.init_array) }
 PROVIDE (__init_array_end = .);
 PROVIDE (__fini_array_start = .);
 .fini_array   : { *(.fini_array) }
 PROVIDE (__fini_array_end = .);
 .data      :
 {
  *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
  SORT(CONSTRUCTORS)
 }
 .data1     : { *(.data1) }
 .tdata     : { *(.tdata .tdata.* .gnu.linkonce.td.*) }
 .tbss      : { *(.tbss .tbss.* .gnu.linkonce.tb.*) *(.tcommon) }
 .eh_frame    : ONLY_IF_RW { KEEP (*(.eh_frame)) }
 .gcc_except_table  : ONLY_IF_RW { *(.gcc_except_table) }
 .dynamic    : { *(.dynamic) }
 .ctors     :
 {
  /* yapıcıların başlangıcını bulmak için gcc crtbegin.o'yu
    kullanır, böylece biz bunun ilk olduğunu anlarız.
    Bu bir joker karakter (wildcard) olduğundan, kullanıcının
    crtbegin.o'ya karşı ilintilememesinin bir önemi yoktur.
    bağlayıcı bir joker karakteri eşleştirmek için bir dosya
    aramayacaktır. Joker karakter ayrıca crtbegin.o'nun hangi
    dizinde bulunduğunun önemli olmadığı anlamına gelir. */
  KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
  /* yapıcıların (ctors) sıralanmasının bitişine kadar,
    crtend.o dosyasından .ctor bölümünü dahil etmek istemiyoruz.
    crtend dosyasındaki .ctor bölümü yapıcıların sonu işaretini
    (end of ctors marker ) içerir ve bu sonuncu olmalıdır. */
  KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o ) .ctors))
  KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
  KEEP (*(.ctors))
 }
 .dtors     :
 {
  KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
  KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o ) .dtors))
  KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
  KEEP (*(.dtors))
 }
 .jcr      : { KEEP (*(.jcr)) }
 .got      : { *(.got.plt) *(.got) }
 _edata = .;
 PROVIDE (edata = .);
 __bss_start = .;
 .bss      :
 {
  *(.dynbss)
  *(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*)
  *(COMMON)
  /* .bss bölümlerinin _end'e kadar olan boşlukları kullandığından emin olmak
   için buraya hizala. Herhangi bir girdi olmadığından dolayı .bss bölümleri
   görünmese bile hizalamanın doğru olduğundan emin olmak için .bss'den sonra
   hizala. */
  . = ALIGN(32 / 8);
 }
 . = ALIGN(32 / 8);
 _end = .;
 PROVIDE (end = .);
 . = DATA_SEGMENT_END (.);
 /* Stabs hata ayıklama bölümleri. */
 .stab     0 : { *(.stab) }
 .stabstr    0 : { *(.stabstr) }
 .stab.excl   0 : { *(.stab.excl) }
 .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
 .stab.index  0 : { *(.stab.index) }
 .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
 .comment    0 : { *(.comment) }
 /* DWARF hata ayıklama bölümleri.
   DWARF hata ayıklama bölümlerindeki semboller
   bölümün başına bağıldır, bu yüzden onları 0'dan başlatırız.*/
 /* DWARF 1 */
 .debug     0 : { *(.debug) }
 .line      0 : { *(.line) }
 /* GNU DWARF 1 eklentileri (extensions) */
 .debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
 .debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
 /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
 .debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
 .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
 /* DWARF 2 */
 .debug_info   0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
 .debug_abbrev  0 : { *(.debug_abbrev) }
 .debug_line   0 : { *(.debug_line) }
 .debug_frame  0 : { *(.debug_frame) }
 .debug_str   0 : { *(.debug_str) }
 .debug_loc   0 : { *(.debug_loc) }
 .debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
 /* SGI/MIPS DWARF 2 eklentileri */
 .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
 .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
 .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
 .debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
}


==================================================
[[email protected] linux]#
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Çekirdek Derleme ve Kurulum Örneği Başlangıç C. GRUB ve LILO
Bir Linux Kitaplığı Sayfası