linux/arch/i386/boot/bootsect.S
Önceki Linux i386 Önyükleme Kodu NASIL Sonraki
linux/arch/i386/boot/bootsect.S
Verildiği gibi bbootsect, bsetup ve bvmlinux'dan oluşan (head.o, misc.o, piggy.o),bzImage'ı yüklüyoruz. İlk floppy sektörü, bbootsect (512 bytes) linux/arch/i386/boot/bootsect.S'dan derlenmiştir. BIOS tarafından 07C0:0'a yüklenir. bzImage'ın sıfırlaması (bsetup ve bvmlinux) henüz yüklenmiş değildir.
Bootsect'i Taşı
SETUPSECTS = 4           /*varsayılan kurulum sektörü sayısı*/
BOOTSEG  = 0x07C0        /*önyükleme sektörünün orjinal adresi*/
INITSEG  = DEF_INITSEG (0x9000) /*önyüklemeyi buraya taşıyoruz;yolun dışına*/
SETUPSEG  = DEF_SETUPSEG (0x9020) /*kurulum buradan başlar*/
SYSSEG   = DEF_SYSSEG  (0x1000) /*sistem 0x10000 (65536) adresine yüklendi*/
SYSSIZE  = DEF_SYSSIZE (0x7F00) /*sistem boyutu: 16-bayt sayısı*/
                  /*yüklenecek*/
ROOT_DEV  = 0           /*ROOT_DEV şimdi "build" tarafından yazıldı*/
SWAP_DEV  = 0           /*SWAP_DEV şimdi "build" tarafından yazıldı*/

.code16
.text

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
_start:
{
    // kendimizi 0x7C00'den 0x90000'e taşıdık ve oraya sıçradık.
    move BOOTSEG:0 to INITSEG:0 (512 bytes);
    goto INITSEG:go;
}
bbootsect INITSEG:0 (0x9000:0)'a taşınmıştır. Artık BOOTSEG'i unutabiliriz.
Disk parametrelerini Al
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// yığıtı ve disk parametre tablosunu hazırla
go:
{
 SS:SP = INITSEG:3FF4;  // yığıtı INITSEG:0x4000-12'ye koy
 /* 0x4000 keyfi bir değerdir >=
  *  bootsect boyutu + setup boyutu + yığıt için oda;
  * 12 disk parametre boyutudur. */
 disk parametresini (0:0078'deki gösterici) \
 INITSEG:3FF4 adresine kopyala (12 bytes);
 // int1E: SYSTEM DATA - DISKETTE PARAMETERS
 yama sektör sayısı 36'ya (parametre tablosunda 4. konum, 1 byte);
 disk parametre tablosu göstericisine (0:0078, int1E) INITSEG:3FF4 ata;
}
SS kaydedicisinden hemen sonra SP'nin başlatıldığından emin olun. SS'nin tavsiye edilen değişiklik yöntemi lss komutunu kullanmaktır (IA-32 Intel Architecture Software Developer's Manual, (Vol.3. Ch.5.8.3. Masking Exceptions and Interrupts When Switching Stacks).
İtme ve çekme gibi yığıt işlemleri artık kabul edilebilir. Önce disk parametrelerinin 12 byte'ı INITSEG:3FF4'e kopyalanmıştı.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// disk sürücü parametrelerini al, özellikle sektör/iz sayısı.
 char disksizes[] = {36, 18, 15, 9};
 int sectors;
{
 SI = disksizes;             // i = 0;
 do {
probe_loop:
  sectors = DS:[SI++];      // sectors = disksizes[i++];
  if (SI>=disksizes+4) break;   // if (i>=4) break;
  int13/AH=02h(AL=1, ES:BX=INITSEG:0200, CX=sectors, DX=0);
  // int13/AH=02h: DISK - READ SECTOR(S) INTO MEMORY
 } while (sektör okuma hatası);
}
"lodsb" DS:[SI]'dan AL'ye baytları yükler ve SI'yı otomatik olarak arttırır.
İz başına düşen sektör sayısı sectors değişkenine kaydedilir.
Kurulum Kodunu Yükle
bsetup (setup_sects sektörü) bbotsect'den hemen sonra yüklenecektir, örn. SETUPSEG:0. Dikkat ederseniz INITSEG:0200==SETUPSEG:0 ve setup_sects tools/build tarafından bsetup boyutunun linux/arch/i386/tools/build.c'dekiyle eşleşmesi için değiştirilmiştir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
got_sectors:
 word sread;       // geçerli iz için sektörlerin okunması
 char setup_sects;    // tools/build tarafından üzerine yazılmış
{
 print out "Loading";
 /* int10/AH=03h(BH=0): VIDEO - İMLEÇ KONUMUNU VE BOYUTUNU AL
  * int10/AH=13h(AL=1, BH=0, BL=7, CX=9, DH=DL=0, ES:BP=INITSEG:$msg1):
  *  VIDEO - DİZGEYİ YAZ */

 // kurulum-sektörlerini taşınan (0x90200 adresine) önyükleme bloğundan
 // (bootblock) sonra doğrudan yükle.
 SI = &sread;    // sread, head ve track indekslemek için SI kullanımı
 sread = 1;       // önyükleme sektörü okundu

 int13/AH=00h(DL=0);   // reset FDC

 BX = 0x0200;      // bsetup'ı bbootsect'den (512 bytes) hemen sonra oku
 do {
next_step:
  /* silindir çapraz okumayı (cylinder crossing reading) engellemek için,
   * bu sefer kaç tane sektörün oknacağını hesapla */
  uint16 pushw_ax = AX = MIN(sectors-sread, setup_sects);
no_cyl_crossing:
  read_track(AL, ES:BX);     // AX değiştirilmez
  // ES:BX, sread, head and track'e read_track()için değer ata
  set_next(AX);
  setup_sects -= pushw_ax;    // kalanlar - sonraki adım
 } while (setup_sects);
}
SI sread, head ve track değişkenlerini indekslemek için sread adresine atanmıştır. Onlar bellekte art arda bulunur. read_track() ve set_next() yöntemlerinin ayrıntıları için bakınız Diski Oku
Sıkıştırılmış İmgeyi Yükle
bvmlinux (head.o, misc.o, piggy.o) 0x100000 adresine yüklenecektir, syssize*16 bayt.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// vmlinux/bvmlinux'u yükle (head.o, misc.o, piggy.o)
{
 read_it(ES=SYSSEG);
 kill_motor();              // disket sürücü motorunu kapat
 print_nl();               // CR LF yazar
}
read_it() ayrıntıları için bakınız Diski Oku. Eğer zImage'ı yüklüyorsak, vmlinux 0x10000 (SYSSEG:0) adresine yüklenir.
bzImage (bbootsect, bsetup, bvmlinux) artık tümüyle bellekte bulunuyor.
Ayarlara Git
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// hangi kök aygıtın kullanılacağına bak ve setup.S'e sıçra
 int root_dev;           // tools/build tarafından üzerine yazılır
{
 if (!root_dev) {
  switch (sectors) {
  case 15: root_dev = 0x0208;   // /dev/ps0 - 1.2Mb
    break;
  case 18: root_dev = 0x021C;   // /dev/PS0 - 1.44Mb
    break;
  case 36: root_dev = 0x0220;   // /dev/fd0H2880 - 2.88Mb
    break;
  default: root_dev = 0x0200;   // /dev/fd0 - auto detect
    break;
  }
 }

 // önyükleme bloğundan sonra doğrudan yüklenen ayar yordamına sıçra
 goto SETUPSEG:0;
}
Denetimi bsetup'a geçirir. linux/arch/i386/boot/setup.S bölümündeki linux/arch/i386/boot/setup.S:start'a bakınız.
Diski Oku
Aşağıdaki işlev bsetup ve bvmlinux'u diskten yüklemek için kullanılır. Dikkat ederseniz syssize linux/arch/i386/tools/build.c içindeki tools/build tarafından değiştirilmiştir.
sread: .word 0             # geçerli iz'in (track) sektör okuması
head:  .word 0             # geçerli kafa
track: .word 0             # geçerli iz
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// load the system image at address SYSSEG:0
read_it(ES=SYSSEG)
 int syssize;          /* 16-bayt türünden sistem boyutu
                  * tools/build tarafından üzerine yazıldı */
{
 if (ES & 0x0fff) die;      // hizalama 64KB değil

 BX = 0;
 for (;;) {
rp_read:
#ifdef __BIG_KERNEL__
  bootsect_helper(ES:BX);
  /* INITSEG:0220==SETUPSEG:0020 - bootsect_kludge,
   *  SETUPSEG:bootsect_helper() gösterici içerir.
   * Bu işlev bazı veriyapılarını başlangıç durumuna getirir
   *  ilk sefer çağırımda,
   *  ve SYSSEG:0'dan 0x100000'a taşır, her seferinde 64KB,
   *  aşağıdaki çağırımda.
   * Bakınız Bootsect Yardımcısı. */
#else
  AX = ES - SYSSEG + ( BX >> 4); // kaç tane 16-bayt okuma
#endif
  if (AX > syssize) return;    // herşey yüklendi
ok1_read:
  /* bu sefer uygun AL (okunacak sektörler) al
   * çapraz silindir okumasını ve BX taşmasını önlemek için. */
  AX = sectors - sread;
  CX = BX + (AX << 9);      // 1 sector = 2^9 bytes
  if (CX overflow && CX!=0) {   // > 64KB
   AX = (-BX) >> 9;
  }
ok2_read:
  read_track(AL, ES:BX);
  set_next(AX);
 }
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// diski parametrelerle oku (sread, track, head)
read_track(AL sektörler, ES:BX hedef)
{
 for (;;) {
  printf(".");
  // int10/AH=0Eh: VIDEO - TELETYPE ÇIKTI

  // sread, track, head) değerlerine göre CX, DX değerlerini ata
  DX = track;
  CX = sread + 1;
  CH = DL;

  DX = head;
  DH = DL;
  DX &= 0x0100;

  int13/AH=02h(AL, ES:BX, CX, DX);
  // int13/AH=02h: DISK - SEKTÖRLERİ BELLEĞE OKU
  if (disk okuma başarılı) return;
  // "addw $8, %sp" önceki 4 "pushw" işlemini iptal etmek için.
bad_rt:
  print_all();      // yazma hata kodu, AX, BX, CX ve DX
  int13/AH=00h(DL=0);   // reset FDC
 }
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// set ES:BX, sread, head and track for next read_track()
set_next(AX sectors_read)
{
 CX = AX;            // sektörleri oku
 AX += sread;
 if (AX==sectors) {
  head = 1 ^ head;    // head'i 0 ve 1 arasında değiştir
  if (head==0) track++;
ok4_set:
  AX = 0;
 }
ok3_set:
 sread = AX;
 BX += CX && 9;
 if (BX overflow) {       // > 64KB
  ES += 0x1000;
  BX = 0;
 }
set_next_fn:
}
Bootsect Yardımcısı
setup.S:bootsect_helper() sadece bootsect.S:read_it() tarafından kullanılır.
bbootsect ve bsetup yarı ayrı bağlandıkları için kendi kod/veri bölütlerine bağlı konumlar kullanırlar. Değişik bölütlerde bootsect_helper() için "call far" (lcall) çağırmak zorundayız ve "return far" dönmeli. Bu çağırma, CS!=DS durumunu yaratan CS değişikliği ile sonuçlanır ve setup.S içindeki değişkenleri belirtmek için bölütü niteleyici kullanmak zorundayız.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// bzImage yüklendiğinde bootsect yükleyici tarafından çağırılır
bootsect_helper(ES:BX)
 bootsect_es = 0;        // setup.S içinde tanımlı
 type_of_loader = 0;       // setup.S içinde tanımlı
{
 if (!bootsect_es) {       // ilk sefer için çağırılır
  type_of_loader = 0x20; // bootsect-yükleyici, version 0
  AX = ES >> 4;
  *(byte*)(&bootsect_src_base+2) = AH;
  bootsect_es = ES;
  AX = ES - SYSSEG;
  return;
 }
bootsect_second:
 if (!BX) {           // 64KB full
  // SYSSEG:0'dan hedefe taşı, her seferinde 64KB
  int15/AH=87h(CX=0x8000, ES:SI=CS:bootsect_gdt);
  // int15/AH=87h: SİSTEM - GENİŞLETİLMİŞ BELLEĞE KOPYALA
  if (kopyalama hatası) {
   bootsect_panic() {
    prtstr("INT15 refuses to access high mem, giving up.");
bootsect_panic_loop:      goto bootsect_panic_loop;  // never return
   }
  }
  ES = bootsect_es;    // ES'i daima 0x10000 noktasına ata
  *(byte*)(&bootsect_dst_base+2)++;
 }
bootsect_ex:
 // AX içindeki taşınmış çerçeveler (16-bayt)
 AH = *(byte*)(&bootsect_dst_base+2) << 4;
 AL = 0;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// data used by bootsect_helper()
bootsect_gdt:
 .word  0, 0, 0, 0
 .word  0, 0, 0, 0

bootsect_src:
 .word  0xffff

bootsect_src_base:
 .byte  0x00, 0x00, 0x01        # base = 0x010000
 .byte  0x93              # typbyte
 .word  0                # limit16,base24 =0

bootsect_dst:
 .word  0xffff

bootsect_dst_base:
 .byte  0x00, 0x00, 0x10        # base = 0x100000
 .byte  0x93              # typbyte
 .word  0                # limit16,base24 =0
 .word  0, 0, 0, 0           # BIOS CS
 .word  0, 0, 0, 0           # BIOS DS

bootsect_es:
 .word  0

bootsect_panic_mess:
 .string "INT15 refuses to access high mem, giving up."
type_of_loader değerinin değiştiğine dikkat edin. Bu konu Yükleyici Türünü Kontrol Et bölümünde açıklanmıştır.
Muhtelif
Kalanlar destek işlevleridir; değişkenler ve "gerçek kip çekirdek başlığı" parçaları. Dikkat ederseniz .text bölütündeki veri kod olarak bulunur, böylece yüklendiğinde uygun bir şekilde başlangıç durumuna getirilebilir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// bazı küçük işlevler
print_all(); /* hata kodu yaz, AX, BX, CX and DX */
print_nl();  /* CR LF yaz*/
print_hex(); /* SS:BP tarafından gösterilen kelimeyi onaltılık olarak yaz*/
kill_motor() /* disket sürücü motorunu kapat */
{
#if 1
 int13/AH=00h(DL=0);   // reset FDC
#else
 outb(0, 0x3F2);     // outb(val, port)
#endif
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
sectors:    .word 0
disksizes:   .byte 36, 18, 15, 9
msg1:      .byte 13, 10
        .ascii "Loading"
"gerçek kip çekirdek başlığı"nın bir parçası olan bootsect taşıyıcı 497. konumdan başlar.
.org 497
setup_sects:  .byte SETUPSECS    // tools/build tarafından üzerine yazılır
root_flags:   .word ROOT_RDONLY
syssize:    .word SYSSIZE     // tools/build tarafından üzerine yazılır
swap_dev:    .word SWAP_DEV
ram_size:    .word RAMDISK
vid_mode:    .word SVGA_MODE
root_dev:    .word ROOT_DEV    // tools/build tarafından üzerine yazılır
boot_flag:   .word 0xAA55
Bu "başlık" linux/Documentation/i386/boot.txt içindeki yerleşim örneğiyle uyuşmalıdır.
Konum   Proto   İsim            Anlam
/Boyut
01F1/1  ALL     setup_sects     setup'ın sektör cinsinden boyutu
01F2/2  ALL     root_flags      Sıfırdan farklı ise, kök dizin salt okunur
                                olarak bağlanır
01F4/2  ALL     syssize         KULLANMAYIN - sadece bootsect.S kullanımı için
01F6/2  ALL     swap_dev        KULLANMAYIN - atıl oldu
01F8/2  ALL     ram_size        KULLANMAYIN - sadece bootsect.S kullanımı için
01FA/2  ALL     vid_mode        Video kip kontrolü
01FC/2  ALL     root_dev        Varsayılan kök aygıt sayısı
01FE/2  ALL     boot_flag       0xAA55 sihirli numara
Kaynakça
<IA-32 Intel Mimarisi Yazılım Geliştiricisinin Kılavuzu> belgesine bu belgede bir çok kez başvurulduğundan kısaca "IA-32 Kılavuzu" diyeceğim.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux Makefile'lar Başlangıç linux/arch/i386/boot/setup.S
Bir Linux Kitaplığı Sayfası