GNU KISITLI GENEL KAMU LİSANSI (LGPL)
Önceki VIII. Oylum - Felsefe, Tarih ve Genel Kültür Sonraki

GNU KISITLI GENEL KAMU LİSANSI (LGPL)

Çeviren: Deniz Akkuş
Legal Notice
This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Turkish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Turkish speakers understand the GNU LGPL better.
Yasal Uyarı
Bu, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansının (LGPL) Türkçe'ye gayrıresmi çevirisidir. Bu çeviri Free Software Foundation tarafından yayınlanmamış olup GNU LGPL kullanan yazılımların dağıtım şartlarını belirleme açısından hukuki bağlayıcılığı yoktur -- Hukuki açıdan yalnızca GNU LGPL'in İngilizce metni bağlayıcıdır. Bu çeviri, Türkçe kullanıcılarının GNU LGPL'i daha iyi anlayabilmeleri için hazırlanmıştır.
3 Mayıs 2002
Sürüm Bilgileri
Çevirinin sürüm bilgileri:
Sürüm 0.13 Mayıs 2002DA
Çeviri http://www.arayan.com/da/lgpl_tr.html adresindeki aslından bir Linux Belgesi olarak yeniden düzenlenmiştir.
Sürüm Bilgileri
GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansının (LGPL) sürüm bilgileri:
Sürüm 2.1Şubat 1991FSF
Telif Hakkı © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Bu lisans dökümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni yoktur. [Bu döküman Kısıtlı GPL'in ilk yayınlanmış sürümüdür. Aynı zamanda GNU Kitaplık Kamu Lisansı, 2. sürüm'ün devamı sayılmaktadır, bu sebeple sürüm numarası 2.1 olarak verilmiştir.]

İçindekiler
1. GİRİŞ
2. KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
3. Bu Şartlar Yeni Yazılımlara Nasıl Uygulanır
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
VIII. Oylum - Felsefe, Tarih ve Genel Kültür Başlangıç GİRİŞ
Bir Linux Kitaplığı Sayfası