Unix'e Özel Bazı Özellikler
Önceki Linux Kitapçığı Sonraki
Unix'e Özel Bazı Özellikler
  • Unix, komutların ve dosya isimlerinin küçük/büyük harf olmalarına dikkat eder. mozilla ve Mozilla tamamen farklı komutlar olabilir. Sisteme giriş yaptığınız isim ve büyük ihtimalle sizden veri isteyen her alandaki girişiniz bu yapıdadır.
  • Dosya isimleri 256 karakter uzunluğuna kadar olabilir ve kullanılabilecek karakterlerle ilgili bir kısıtlama yoktur.
  • . (nokta) ile başlayan dosya/dizin isimleri gizlidir, ls komutu ile doğrudan gözükmez.
  • Komutlarda kullanılan dizinleri belirleyen / karakteri DOS'daki \ karakterinin karşılığıdır.
  • Linux altında bütün dizinler ve dosya sistemleri (sisteme bağlanmış disk bölümleri) / (kök) dizini altında bir tek ağaç oluşturur (DOS disk bölümleri için kullanılan C:\, D:\ gibi isimlendirme yoktur)
  • Yapılandırma dosyalarında satır başındaki # büyük ihtimalle yorumdur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Önsöz Başlangıç Temel Linux Komutları ve Kısayol Tuşları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası