Bu Belgede Kullanılan Bazı Terimler
Önceki IPX NASIL Sonraki
Bu Belgede Kullanılan Bazı Terimler
Bu belge içerisinde sunucu ve istemci terimlerini çokça göreceksiniz. Bunlar aslında daha geniş anlamlara gelen terimlerdir, ancak bu belge içerisinde şu anlamlarda kullanacağız:
istemci:
Bazı verileri ya da araçları kullanmak üzere bir bağlantı yapan bilgisayar ya da program.
sunucu:
Uzaktaki makinalardan gelen bağlantıları kabul eden ve bu makinalara bir servis ya da veri sağlayan bilgisayar.
Aslında bu tanımların her yerde kullanılamayacağını söylemek yerinde olur. Bu tanımlar sadece bu belge içerisinde geçen terimler için geçerlidir.
Çokça rastlayacağınız diğer terimler şunlardır:
Bindery:
Novell dosya sunucusu tarafından ağ yapılandırılması ile ilgili bilgilerin saklandığı özel bir veritabanı dosyasıdır. Netware istemcileri ağ yapısı veya kullanıcı bilgileri isteklerini bu dosyadan yaparlar.
Çerçeve Tipi:
Bu terim IPX protokolü ile taşınan verilerin sizin ağ kartınıza hangi segmentten ulaşacağını açıklar. En çok kullanılan dört tip vardır:
Ethernet_II
DIX ağ kartı standartının tekrar gözden geçirilmesi ile elde edilmiştir. Novell Ethernet_II çerçevesinde resmi bir id atadığı için, bu tür çerçevelerde IPX ve IP aynı anda rahatlıkla taşınabilir. Bu çerçeve Novell tarafından çok kullanılır ve tercih edilir.
802.3
DIX tarafından geliştirilen bu çerçeve tipi DIX ethernet standardına uygun olup, tip alanının uzunluk alanına değiştirilmesi ile elde edilmiştir. Bu çerçeve tipinin IPX protokolü ile çalışması gerekir, ancak eğer daha önceden bu tip çerçeve türüne göre bir ağ yapılandırmanız yok ise kullanmasanız daha iyi olur.
802.2
I.E.E.E. protokolü olup, bir dizi mantıksal bağlantı denetimi uygulamasını tanımlar. Bu birçok protokolün aynı anda bulunmasına olanak sağlar. Şimdiye kadar herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.
SNAP
Sub Network Access Protokol (Alt ağ erişim protokolü) 802.3 ve 802.2 üzerine çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. 802.2 nin çok protokol desteğini artırmak için kullanılaır, aynı şekilde Ether ve Ether_II çerçeve tiplerinde çoklu protokol desteğini genişletir.
IPX:
Internet Packet eXchange (internet paket değişimi) protokolü Novell firması tarafından ağda veri taşınması için kullanılan bir protokoldür. IPX, TCP/IP ile hemen hemen aynı özellikleri içerir.
IPX network address (IPX ağ adresi)
Bu numara belirli bir IPX ağını belirtmek için kullanılır. Genellikle onaltılık tabanda yazılır. Örnek verecek olursak: 0x23a91002.
IPX Internal network (IPX iç ağı)
IPX ağındaki sanal bir ağ. Sanaldır çünkü fiziksel bir ağı belirtmez. Belirli bir IPX makinasını belirtmek için kullanılır. Bu adres genelde birden çok IPX ağında bulunan makinalar için kullanılır, örneğin dosya sunucuları. IPX ağ adresleri ile aynı şekilde yazılırlar.
RIP
Routing Information Protocol (yönlendirme bilgisi protokolü). Bu protokol IPX ağındaki yönlendirmeleri otomatik olarak yapmak için kullanılır. TCP/IP ağlarındaki RIP ile aynı görevi görür.
NCP
NetWare Core Protocol (NetWare ana protokolü). Bu protokol Novell firması tarafından geliştirilen dosya sistemi protokolüdür. TCP/IP ağlarındaki NFS protokolü ile aynı görevi görür.
SAP
Service Advertisement Protocol (Hizmet Tanıtım Protokolü) bir Netware(tm) ağındaki hizmetleri tanımlamak üzere Novell firması tarafından tasarlanmış bir protokoldür.
Hardware address (Donanım adresi: Ağ kartları için)
Bu adres fiziksel ağdaki makinaları belirtmek için kullanılan ağ kartında gömülü bir adrestir. Hangi paketin hangi makinadan istendiği, hangi paketin kime gönderildiği bu adres ile belirlenir. Genelde altılı grup halinde (her bir grup ':' ile ayrışır) onaltılık tabanda yazılır. Bir örnek verirsek: 00:60:8C:C3:3C:0F
routing (yönlendirme)
Paketlerinizin ağdaki hedefine ulaşmasına yarayan yönteme denir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç /proc Dizinindeki IPX ile İlgili Dosyalar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası