ip kullanılarak komşuların görüntülenmesi
Önceki Komşuların Araştırılması Sonraki
ip kullanılarak komşuların görüntülenmesi
Aşağıdaki komutu kullanarak öğrenilen veya yapılandırılmış olan IPv6 komşularını görüntüleyebilirsiniz:
ip -6 neigh show [dev aygıt
Aşağıdaki örnekte ulaşılabilen tek komşu bir yönlendiricidir:
# ip -6 neigh show
fe80::201:23ff:fe45:6789 dev eth0 lladdr 00:01:23:45:67:89 router nud reachable
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Komşuların Araştırılması Başlangıç ip kullanılarak komşu tablosunun değiştirilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası