ip kullanılarak komşu tablosunun değiştirilmesi
Önceki Komşuların Araştırılması Sonraki
ip kullanılarak komşu tablosunun değiştirilmesi
Girdiyi elle eklemek
Aşağıdaki komutu kullanarak kendiniz bir girdi ekleyebilirsiniz:
ip -6 neigh add ipv6adres lladdr ağkatmanı_adresi dev aygıt
Örnek:
# ip -6 neigh add fec0::1 lladdr 02:01:02:03:04:05 dev eth0
Girdiyi elle silmek
Girdi eklediğiniz gibi silebilirsiniz de:
ip -6 neigh del ipv6adres lladdr ağkatmanı_adresi dev aygıt
Örnek:
# ip -6 neigh del fec0::1 lladdr 02:01:02:03:04:05 dev eth0
Daha ileri seçenekler
ip komutu yeterince belgelendirilmemesine rağmen oldukça güçlüdür. Diğer seçenekler hakkında bilgi almak için help kullanılabilir:
# ip -6 neigh help
Usage: ip neigh { add | del | change | replace } { ADDR [ lladdr LLADDR ]
     [ nud { permanent | noarp | stale | reachable } ]
     | proxy ADDR } [ dev DEV ]
    ip neigh {show|flush} [ to PREFIX ] [ dev DEV ] [ nud STATE ]
Bazı seçenekler sadece IPv4 için geçerli gibi görünüyorlar. Eğer seçenekler veya gelişmiş kullanımlar hakkında katkıda bulunabilirseniz lütfen bana ulaştırın.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ip kullanılarak komşuların görüntülenmesi Başlangıç IPv4 içinde IPv6 tüneli yapılandırmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası