Kullanım
Önceki Güvenlik Duvarı Oluşturmak Sonraki
Kullanım
Desteğin kontrol edilmesi
Modül olarak derlenmişse, modülü yükleyin:
# modprobe ip6_tables
Yeteneklerini kontrol edin:
# [ ! -f /proc/net/ip6_tables_names ] && echo "Kullandığınız çekirdeğin
¬ 'ip6tables' güvenlik duvarı (IPv6) desteği yok!"
ip6tables nasıl kullanılır öğrenin
Tüm IPv6 netfilter girdilerini listele
 • Kısa
  # ip6tables -L
  
 • Genişletilmiş
  # ip6tables -n -v --line-numbers -L
  
Belli bir kural kümesini listele
# ip6tables -n -v --line-numbers -L INPUT
Gelen kural kümesine bir kayıt kuralı ekle
# ip6tables --table filter --append INPUT -j LOG --log-prefix "INPUT:"
¬ --log-level 7
Gelen kural kümesine bir durdurma kuralı ekle
# ip6tables --table filter --append INPUT -j DROP
Bir kuralı numarasıyla sil
# ip6tables --table filter --delete INPUT 1
ICMPv6'ya izin ver
Eski çekirdekleri kullanarak (yamanmamış 2.4.5 çekirdek ve iptables-1.2.2) tür belirtmek mümkün değildir.
 • Tünelden gelen ICMPv6'yı kabul et:
  # ip6tables -A INPUT -i sit+ -p icmpv6 -j ACCEPT
  
 • Tünele giden ICMPv6'ya izin ver:
  # ip6tables -A OUTPUT -o sit+ -p icmpv6 -j ACCEPT
  
  Yeni çekirdekler ICMPv6 türlerini belirtmeye izin verirler.
  # ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type echo-request -j ACCEPT
  
Hız sınırlama
ICMPv6 fırtınası olabileceğinden (yazar bunu iki kez görmüştür) en azından ICMPv6 kural seti için hız kısıtlamasını kullanmanız gerekebilir. Buna ek olarak DoS ataklarından korunmak için de kısıtlamalar kullanmanız gerekebilir. Kısıtlanmış ICMPv6 örneği aşağıdakine benzer:
# ip6tables -A INPUT --protocol icmpv6 --icmpv6-type echo-request -j ACCEPT
¬ --match limit --limit 30/minute
SSH isteklerine izin verin
Aşağıdaki örnekte belirlenen bir IPv6 adresinden gelen SSH isteklerine izin verilmektedir.
3ffe:ffff:100::1/128 adresinden gelen SSH isteklerine izin ver:
# ip6tables -A INPUT -i sit+ -p tcp -s 3ffe:ffff:100::1/128
¬ --sport 512:65535 --dport 22 -j ACCEPT
Yanıt paketlerine izin ver (şimdilik IPv6 bağlantısının izini sürmek netfilter6 tarafından gerçekleştirilememektedir)
# ip6tables -A OUTPUT -o sit+ -p tcp -d 3ffe:ffff:100::1/128
¬ --dport 512:65535 --sport 22 ! --syn j ACCEPT
IPv4 içinde IPv6 tünelini etkinleştir
IPv4 içinde IPv6 tünellenmiş paketleri kabul etmek için, IPv4 güvenlik duvarı yapılandırmanıza bu paketlerle ilgili kurallar eklemeniz gerekir, örneğin;
Örnek 8.7. ppp0 arabiriminde IPv4 içinde IPv6 tünelinden gelen paketlere izin ver
# iptables -A INPUT -i ppp0 -p ipv6 -j ACCEPT
Örnek 8.8. ppp0 arabiriminde IPv4 içinde IPv6 tünelinden giden paketlere izin ver
# iptables -A OUTPUT -o ppp0 -p ipv6 -j ACCEPT
Eğer sadece bir statik tüneliniz varsa IPv4 adresini de belirleyebilirsiniz, örneğin;
Örnek 8.9. ppp0 arabiriminde tünel son noktası 1.2.3.4 olan IPv4 içinde IPv6 tünelinden gelen paketlere izin ver
# iptables -A INPUT -i ppp0 -p ipv6 -s 1.2.3.4 -j ACCEPT
Örnek 8.10. ppp0 arabiriminde tünel son noktası 1.2.3.4 olan IPv4 içinde IPv6 tünelinden giden paketlere izin ver
# iptables -A OUTPUT -o ppp0 -p ipv6 -d 1.2.3.4 -j ACCEPT
Gelen TCP bağlantı isteklerine karşı koru
MUTLAKA ÖNERİLİR! Güvenlik gerekçeleriyle gelen TCP bağlantı isteklerini durduran bir kural eklemelisiniz. Eğer başka bir arabirim kullanıyorsanız -i seçeneğiyle bunu ayarlayın.
Bu konak'a gelen TCP bağlantı isteklerini durdur:
# ip6tables -I INPUT -i sit+ -p tcp --syn -j DROP
Bu yönlendiricinin arkasındaki konaklara gelen TCP bağlantı isteklerini durdur:
# ip6tables -I FORWARD -i sit+ -p tcp --syn -j DROP
Belkide bu kurallar aşağıda başkalarıyla değiştirilecektir, ama bunun üzerinde düşünmeniz gerekir. En iyi yöntem bir betik hazırlayıp kuralları belirlenen sıra ile çalıştırmaktır.
Gelen UDP bağlantı isteklerine karşı koru
MUTLAKA ÖNERİLİR! Güvenlik duvarı bilgisinde söylediğim gibi giden UDP/TCP oturumlarında portları kontrol etmek mümkündür. Eğer tüm yerel IPv6 sistemleriniz örneğin 32768-60999 arası portları kullanıyorsa UDP bağlantılarını aşağıdaki gibi durdurmanız mümkündür:
Bu konaktan giden isteklerin yanıtı olamayacak gelen UDP paketlerini durdur:
# ip6tables -I INPUT -i sit+ -p udp ! --dport 32768:60999 -j DROP
Bu yönlendiricinin arkasındaki konaklardan yapılan isteklerin yanıtı olamayacak gelen UDP paketlerini durdur:
# ip6tables -I FORWARD -i sit+ -p udp ! --dport 32768:60999 -j DROP
Açıklayıcı örnek
Aşağıdaki satırlar daha karmaşık bir yapılandırma örneğini göstermektedir. Mutlu netfilter6 kural setleri hazırlamalar...
# # ip6tables -n -v -L
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 extIN   all   sit+  *    ::/0         ::/0
  4  384 intIN   all   eth0  *    ::/0         ::/0
  0   0 ACCEPT   all   *   *    ::1/128       ::1/128
  0   0 ACCEPT   all   lo   *    ::/0         ::/0
  0   0 LOG    all   *   *    ::/0         ::/0
¬ LOG flags 0 level 7 prefix `INPUT-default:'
  0   0 DROP    all   *   *    ::/0         ::/0

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 int2ext  all   eth0  sit+  ::/0         ::/0
  0   0 ext2int  all   sit+  eth0  ::/0         ::/0
  0   0 LOG    all   *   *    ::/0         ::/0
¬ LOG flags 0 level 7 prefix `FORWARD-default:'
  0   0 DROP    all   *   *    ::/0         ::/0

Chain OUTPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 extOUT   all   *   sit+  ::/0         ::/0
  4  384 intOUT   all   *   eth0  ::/0         ::/0
  0   0 ACCEPT   all   *   *    ::1/128       ::1/128
  0   0 ACCEPT   all   *   lo   ::/0         ::/0
  0   0 LOG    all   *   *    ::/0         ::/0
¬ LOG flags 0 level 7 prefix `OUTPUT-default:'
  0   0 DROP    all   *   *    ::/0         ::/0

Chain ext2int (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   icmpv6  *   *    ::/0         ::/0
  0   0 ACCEPT   tcp    *   *    ::/0         ::/0
¬ tcp spts:1:65535 dpts:1024:65535 flags:!0x16/0x02
  0   0 LOG    all    *   *    ::/0         ::/0
¬ LOG flags 0 level 7 prefix `ext2int-default:'
  0   0 DROP    tcp    *   *    ::/0         ::/0
  0   0 DROP    udp    *   *    ::/0         ::/0
  0   0 DROP    all    *   *    ::/0         ::/0

Chain extIN (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   tcp    *   *    3ffe:400:100::1/128 ::/0
¬ tcp spts:512:65535 dpt:22
  0   0 ACCEPT   tcp    *   *    3ffe:400:100::2/128 ::/0
¬ tcp spts:512:65535 dpt:22
  0   0 ACCEPT   icmpv6  *   *    ::/0         ::/0
  0   0 ACCEPT   tcp    *   *    ::/0         ::/0
¬ tcp spts:1:65535 dpts:1024:65535 flags:!0x16/0x02
  0   0 ACCEPT   udp    *   *    ::/0         ::/0
¬ udp spts:1:65535 dpts:1024:65535
  0   0 LOG    all    *   *    ::/0         ::/0
¬ limit: avg 5/min burst 5 LOG flags 0 level 7 prefix `extIN-default:'
  0   0 DROP    all    *   *    ::/0         ::/0

Chain extOUT (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   tcp    *   *    ::/0
¬ 3ffe:ffff:100::1/128tcp spt:22 dpts:512:65535 flags:!0x16/0x02
  0   0 ACCEPT   tcp    *   *    ::/0
¬ 3ffe:ffff:100::2/128tcp spt:22 dpts:512:65535 flags:!0x16/0x02
  0   0 ACCEPT   icmpv6  *   *    ::/0         ::/0
  0   0 ACCEPT   tcp    *   *    ::/0         ::/0
¬ tcp spts:1024:65535 dpts:1:65535
  0   0 ACCEPT   udp    *   *    ::/0         ::/0
¬ udp spts:1024:65535 dpts:1:65535
  0   0 LOG    all    *   *    ::/0         ::/0
¬ LOG flags 0 level 7 prefix `extOUT-default:'
  0   0 DROP    all    *   *    ::/0         ::/0

Chain int2ext (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   icmpv6  *   *    ::/0         ::/0
  0   0 ACCEPT   tcp    *   *    ::/0         ::/0
¬ tcp spts:1024:65535 dpts:1:65535
  0   0 LOG    all    *   *    ::/0         ::/0
¬ LOG flags 0 level 7 prefix `int2ext:'
  0   0 DROP    all    *   *    ::/0         ::/0
  0   0 LOG    all    *   *    ::/0         ::/0
¬ LOG flags 0 level 7 prefix `int2ext-default:'
  0   0 DROP    tcp    *   *    ::/0         ::/0
  0   0 DROP    udp    *   *    ::/0         ::/0
  0   0 DROP    all    *   *    ::/0         ::/0

Chain intIN (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   all    *    *    ::/0
¬ fe80::/ffc0::
  4  384 ACCEPT   all    *    *    ::/0        ff02::/16

Chain intOUT (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   all    *   *    ::/0
¬ fe80::/ffc0::
  4  384 ACCEPT   all    *   *    ::/0         ff02::/16
  0   0 LOG    all    *   *    ::/0         ::/0
¬ LOG flags 0 level 7 prefix `intOUT-default:'
  0   0 DROP    all    *   *    ::/0         ::/0
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hazırlık Başlangıç Güvenlik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası