Hazırlık
Önceki Güvenlik Duvarı Oluşturmak Sonraki
Hazırlık
Kaynak kodları alın
En yeni çekirdek kaynak kodu: http://www.kernel.org/
En yeni iptables paketinin kaynak kodu:
Kodları açın
Kodun bulunduğu dizine geçin:
# cd /path/to/src
Çekirdeğin kaynak kodunu açın ve oluşan dizinin adını değiştirin:
# tar z|jxf kernel-sürüm.tar.gz|bz2
# mv linux linux-sürüm-iptables-sürüm+IPv6
iptables kaynak kodunu açın:
# tar z|jxf iptables-sürüm.tar.gz|bz2
Çekirdeğin kaynak koduna en yeni iptables/IPv6 yamasını uygulayın
iptables dizinine geçin:
# cd iptables-sürüm
Yamayı uygulayın:
# make pending-patches KERNEL_DIR=/path/to/src/linux-sürüm-iptables-sürüm/
IPv6 ile ilgili ilave yamayı uygulayın (hala asıl çekirdeğe dahil edilmedi):
# make patch-o-matic KERNEL_DIR=/path/to/src/linux-sürüm-iptables-sürüm/
Aşağıdaki seçeneklere evet deyin (iptables-1.2.2)
 • ah-esp.patch
 • masq-dynaddr.patch (sadece dinamik IP atanmış WAN bağlantılı (PPP veya PPPoE) sistemlerde ihtiyaç duyulur)
 • ipv6-agr.patch.ipv6
 • ipv6-ports.patch.ipv6
 • LOG.patch.ipv6
 • REJECT.patch.ipv6
IPv6 eklentilerini kontrol edin:
# make print-extensions
Extensions found: IPv6:owner IPv6:limit IPv6:mac IPv6:multiport
Yeni çekirdeği yapılandırın, derleyin ve kurun
Çekirdek kaynak kodunun bulunduğu dizine geçin:
# cd /path/to/src/linux-sürüm-iptables-sürüm/
Makefile dosyasını düzenleyin:
- EXTRAVERSION =
+ EXTRAVERSION = -iptables-sürüm+IPv6-dnm
configure komutunu çalıştırın ve IPv6 ile ilgili yapılandırmayı yapın:
Code maturity level options
 Prompt for development and/or incomplete code/drivers : yes
Networking options
 Network packet filtering: yes
 The IPv6 protocol: module
  IPv6: Netfilter Configuration
   IP6 tables support: module
   All new options like following:
    limit match support: module
    MAC address match support: module
    Multiple port match support: module
    Owner match support: module
    netfilter MARK match support: module
    Aggregated address check: module
    Packet filtering: module
     REJECT target support: module
     LOG target support: module
    Packet mangling: module
    MARK target support: module
Sisteminizle ilgili diğer yapılandırmaları da yapın.
Derleme ve kurulum: buradaki çekirdekle ilgili bölüme veya diğer NASIL belgelerine bakın.
iptables'ın ikilik paketlerinin yeniden derlenip kurulması
Çekirdek kod dizininin (/usr/src/linux) kullanılabilir olduğundan emin olun.
Eski dizinin adını değiştirin:
# mv /usr/src/linux /usr/src/linux.old
Yeni bir sembolik bağ oluşturun:
# ln -s /usr/src/linux-sürüm-iptables-sürüm /usr/src/linux
SRPM'leri yeniden oluşturun:
# rpm --rebuild /SRPM-dizini/iptables-sürüm-release.src.rpm
Yeni iptables paketlerini (iptables + iptables-ipv6) kurun.
 • RH 7.1 sistemlerinde zaten eski sürümü kurulu olduğundan "tazele" (freshen) seçeneğini kullanın:
  # rpm -Fhv /RPM-dizini/işlemci/iptables*-sürüm-sıra.işlemci.rpm
  
 • Eğer daha önce kurulmamışsa install seçeneğini kullanın:
  # rpm -ihv /RPM-dizini/işlemci/iptables*-sürüm-sıra.işlemci.rpm
  
 • RH 6.2 sistemlerinde 2.4.x çekirdek kurulu olmadığından paket bağımlılıkları yerine getirilemez. Kurmak için --nodeps seçeneğini kullanın:
  # rpm -ihv --nodeps /RPM-dizini/işlemci/iptables*-sürüm-sıra.işlemci.rpm
  
iptables kütüphaneleri için bir sembolik bağ oluşturmak gerekebilir:
# ln -s /lib/iptables/ /usr/lib/iptables
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
netfilter6 kullanarak güvenlik duvarı oluşturmak Başlangıç Kullanım
Bir Linux Kitaplığı Sayfası