Şöhretin Değişik Yüzleri
Önceki Noosferi İskana Açmak Sonraki
Şöhretin Değişik Yüzleri
Her hediye kültüründe prestij sağlamanın neden önemli olduğuna dair farklı gerekçeler bulunur:
En başta ve en açık olarak, başkaları arasında iyi şöhrete sahip olmanın kendisi başlı başına bir ödüldür. Daha önce kısaca bahsedilen evrim sebepleri yüzünden bu şekilde hissederiz. (Pekçokları, prestij elde etme güdülerini, görülebilir bir denk kişiler kitlesi olmaksızın soyutlarlar, örneğin ``şeref'', ``ahlaklılık'', ``dindarlık'' vs.; bu, altta yatan mekanizmayı değiştirmez)
İkinci olarak, prestij, dikkat çekmek ve başkalarının işbirliğini sağlamak için iyi (ve saf bir hediye kültüründe tek) yoldur. Eğer birisi bonkörlüğü, zekası, adilliği, liderlik kabiliyeti ve başka iyi özellikleri ile tanınıyorsa, başkalarını onunla işbirliğine razı etmesi daha kolaydır.
Üçüncü olarak, eğer hediye kültürü, bir takas kültürü veya emir hiyerarşisi ile temas halinde veya iç içe ise, şöhret, bu kültürlere yansıyabilir ve orada daha yüksek statü elde edilmesine yol açabilir.
Bu genel sebeplerin dışında, hacker kültürünün kendine has durumu, prestiji 'gerçek dünyada' yer alan bir hediye kültüründen daha da önemli kılmaktadır.
Ana 'özel durum', hediye edilen ürünlerin (veya başka bir gözle bakıldığında, hediye edilen enerji ve zamanın somutlaşmış hali) çok kompleks olmasıdır. Hediyelerin değerleri, materyal bir hediye veya takas ekonomisi parası ile kıyaslanamayacak kadar zor ölçülebilir. Objektif olarak değerli bir hediyeyi değersiz bir hediyeden ayırdetmek çok daha zordur. Dolayısıyla, hediye verenin statü elde etme girişiminin başarısı, kendisi ile denk olan başkalarının kritik değerlendirmesi ile alakalanır.
Başka bir özel durum da, açık kaynak kod kültürünün nispeten saf olmasıdır. Çoğu hediye kültürü çeşitli tavizler vermiştir -- ya takas ekonomileri ile lüks tüketim maddeleri ticareti için etkileşim ya da aile veya kabile gruplandırmaları ile emir hiyerarşisi ile etkileşim. Açık kaynak kod kültüründe bunların önemli karşılıkları bulunmamaktadır; dolayısıyla başkalarının değer vermesi ile oluşan şöhret haricinde statü kazanmak neredeyse imkansızdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hackerlığın Zevki Başlangıç Mülkiyet Hakları ve Şöhret Teşvikleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası