Özellikleri
Önceki HURD - GNU Projesi Çekirdeği Sonraki
Özellikleri
HURD, sağlamlığı herkesçe kabul edilen GNU C kütüphanesini kullanır. Mikroçekirdek mantığına paralel olarak da HURD belirgin olarak nesneye yönelik bir yapı taşır. Mikroçekirdek üzerinde çalışan artalan süreçleri nesne hiyerarşisi içinde yeniden ihtiyaca göre değiştirilebilir, yeniden yazılabilir. HURD'ın en önemli özellikleri; üzerine bina olduğu MACH mikroçekirdeğinden kaynaklanır. Bunlar, çokkanallı (multithreated) olması ve çokişlemcili (multiprocessor) mimarileri TAM olarak desteklemesi olarak sıralanabilir.
HURD, IPC'de Mach portlarını kullanır. Bir port bir posta kutusu olarak düşünebilir ve bu kutulardan nasıl mesaj alınıp bırakılacağı da o porta özel bir protokol olarak tanımlanabilir. Her portun ayrıca bir yetkilendirme mekanizması desteği de vardır: belli portları sadece o portu kullanma izni olanlar kullanabilir. (Unix'teki dosya izinleri gibi).
Genel olarak, kullanılan sistemlerde talep edilen hizmet için (disk dosyası, ağ bağlantısı vs) için bir dosya açılır ve bu dosyaya bir kapı atanır. İletişim bu kapı üzerinden yapılır. En tipik örneği soket programlamadır, her soketin bir dosya tanımlayıcısı (fd - file descriptor) vardır, alma (receive) ve gönderme (send) bu kapı üzerinden yürür. Açılan bu kapının sahibi de o an kullanılmak istenen hizmettir.
HURD'da ise çevirmen mekanizması burada devreye girer. Genelde hizmet isteğinde bulunan program, hizmete ulaşabilmek için bir kapı bilgisi bekler. Örnek olarak dosya sistemi verilirse, bir dosyanın içeriğini değiştirme isteği gelirse programa bu isteğe cevap olarak geri dönecek olan dosyanın içeriğine işaret eden bir kapı bilgisidir. Çevirmen kullanımı durumunda ise bu kapı bilgisi doğrudan programa gitmez. Atanan çevirmen arada durarak dosya erişimlerini kontrol eder.
Akla Linux veya Free BSD'ler varken HURD'a ne ihtiyaç var gibi bir soru gelebilir. Bunun en önemli sebebi Linux ve BSD'ler dahil Unix'lerin çokişlemcili mimarilere desteklerinin zayıf olması yatar.
HURD, Richard Stalmann'ın dediği üzere "kalıcı olmak üzere" tasarlanmıştır. Bu sebeple de yakın bir zaman dilimi içinde, kullanılan işletim sistemlerinin büyük bir bölümünü yükleyecek bir "önyükleme" programı olan GRUB, HURD tarafından kullanılan çekirdek yükleme programıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
HURD Nedir? Başlangıç Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası