Sunucu Yapılandırması
Önceki GDM ile X Terminali NASIL Sonraki
Sunucu Yapılandırması
Sunucumda RH 9 kurulu olmasına rağmen saf bir RH 9 değil. Üzerinde pek çok paketi güncellemiştim. Bu nedenle kullandığım paket sürümlerini ayrıca belirteceğim. Bir sorunla karşılaşırsanız en azından bu sürümler çözüm olabilir. Güvenlik ile ilgili basit yapılandırmaları da yapacağız ama, eğer örütbağa bu makina ile bağlanıyorsanız güvenlik duvarınızı yapılandırmayı unutmayın. Çünkü makinanız bir sürü port dinleyecek, bunların örütbağdan değil sadece iç ağınızdan erişilebilir olmasını sağlamalısınız. Güvenlik duvarı yapılandırması bu belge kapsamında değil. Sunucuyu 3 adımda yapılandıracağız:
DHCPD yapılandırması
dhcpd için bir DNS kurmadım. Siz bu yöntemi büyük bir ağa uygulamak içn DNS kullanmak isterseniz sizin bileceğiniz birşey. Benim 2 makinalık bir ağ için DNS'ye ihtiyacım yoktu.
Ağ yapılandırması:
~> cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
IPADDR=10.10.10.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=10.10.10.0
BROADCAST=10.10.10.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
~> cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=nilgun.buguner.home
~> cat /etc/sysconfig/static-routes
eth0 net 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.10.254
~> cat /etc/sysconfig/hosts
127.0.0.1    localhost localdomain
10.10.10.1   nilgun.buguner.home
10.10.10.100  belma.buguner.home
~> cat /etc/hosts.allow
# Bu dosyada yerel ag hizmetlerinden hangi makinalarin
# faydalanabilecegi belirtilir.
#
ALL: .buguner.home
ALL: 127
Makina isminin .home içermesi sizi şaşırtmasın, yerel ağlar için isim sınırlaması yoktur. :-). Bakalım makinada dhcpd namına ne kuruluymuş:
~> rpm -qa | grep dhcp
dhcp-3.0pl2-6.16
dhcp-devel-3.0pl2-6.16
dhcpd yapılandırma dosyası /etc/dhcpd.conf[53]:
~> cat /etc/dhcpd.conf
allow booting;
allow bootp;
ddns-update-style none;

# Standart yapilandirma yonergeleri...
option domain-name "buguner.home";

max-lease-time 120;
default-lease-time 120;

subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
}
group {
 server-name "nilgun.buguner.home";
 get-lease-hostnames true;
 use-host-decl-names on;
# istemci makina bilgileri; makinanin ismi: belma
 host belma {
# bu adres, istemci makinadaki ag kartinin ethernet adresi
  hardware ethernet 00:80:ad:77:72:7c;
# sabit bir adres veriyoruz. Kimden bahsettigimizi bilelim.
  fixed-address 10.10.10.100;
 }
}
Şimdi dhcpd'yi başlatalım ve bakalım çalışıyor mu?
~> /sbin/service dhcpd start
dhcpd başlatılıyor:                       [ TAMAM ]
~> netstat -Nlp | grep dhcp
udp  0  0 0.0.0.0:bootps   0.0.0.0:*        1181/dhcpd
raw  0  0 0.0.0.0:icmp    0.0.0.0:*    7    1181/dhcpd
Çalışıyormuş :-). Çalışma seviyenizde başlatılan hizmetlere dhcpd'yi eklemeyi unutmayın.
XFS yapılandırması
xfs, X Pencere Sisteminin yazıtipi sunucusudur (XFS - X Font Server). İstemci makinaya X yazıtiplerini kurmayacağız, tabii xfs'i de kurmayacağız. İstemci makinanın X Pencere Sistemi sunucu makinadaki xfs sunucusunu kullanacak. Bunun için bu makinadaki xfs sunucusunu dinlemeye almamız lazım. Hemen yapalım:
/etc/X11/fs/config dosyasının en alt satırına gidin,
# don't listen to TCP ports by default for security reasons
no-listen = tcp
son satırı iptal edeceğiz ki, xfs ağdan gelen istekleri dinlesin:
# don't listen to TCP ports by default for security reasons
# no-listen = tcp
Eğer xfs'i kullanmıyorsanız başlatın, ben kullanıyordum, yeniden başlatıyorum ve dinlemeye geçmiş mi bakıyorum:
~> /sbin/service xfs restart
xfs yeniden başlatılıyor:
xfs durduruluyor:                        [ TAMAM ]
xfs başlatılıyor:                        [ TAMAM ]
~> netstat -Npl | grep xfs
tcp  0  0 0.0.0.0:xfs     0.0.0.0:*    LISTEN  1249/xfs
unix 2  [ ACC ]   STREAM  LISTENING    9433  1249/xfs ¬
/tmp/.font-unix/fs7100
Bu da tamamdııır. Çalışma seviyenizde başlatılan hizmetlere xfs'i eklemeyi unutmayın. Bu arada unutmadan belirteyim, makinada x-4.3.0 kurulu.
GDM yapılandırması
Geldik işin en canalıcı kısmına... gdm, xdm'yi kullanmaz. Bu bakımdan /etc/X11/xdm dizinindeki dosyalarda daha önce xdm için bazı değişiklikler yaptınızsa onları öntanımlı durumlarına getirin. Oradaki dosyalara dokunmayacağız.
Kullandığım gdm sürümü 2.6.0.2 (güncel sürüm, kaynak paketinden kurdum). gdm yapılandırmasını uzun uzadıya anlatmayacağım, merak ediyorsanız, belgelerini okuyun. Sadece /etc/X11/gdm/gdm.conf dosyasının /etc/X11/gdm/factory-gdm.conf dosyasına göre fark dosyasını veriyorum. Bu fark dosyasına bakarak /etc/X11/gdm/gdm.conf dosyanızı düzeltin:
/etc/X11/gdm> diff -u factory-gdm.conf gdm.conf > gdm.conf.diff
/etc/X11/gdm> cat gdm.conf.diff
--- factory-gdm.conf  2004-06-07 07:35:12.000000000 +0300
+++ gdm.conf  2004-06-08 17:41:14.000000000 +0300
@@ -46,10 +46,12 @@
 # The greeter for local (non-xdmcp) logins. Change gdmlogin to gdmgreeter
 # to get the new graphical greeter.
 #Greeter=/usr/bin/gdmlogin
+Greeter=/usr/bin/gdmgreeter

 # The greeter for xdmcp logins, usually you want a less graphically
 # intensive greeter here so it's better to leave this with gdmlogin
 #RemoteGreeter=/usr/bin/gdmlogin
+RemoteGreeter=/usr/bin/gdmgreeter

 # Launch the greeter with an additional list of colon seperated gtk
 # modules. This is useful for enabling additional feature support
@@ -111,7 +113,7 @@
 # for backwards compatibility reasons with 2.4.4.x
 #SessionDesktopDir=/etc/X11/sessions/:/etc/X11/dm/Sessions/:/usr/share/gdm/¬
 BuiltInSessions/:/usr/share/xsessions/
 # This is the default .desktop session. One of the ones in SessionDesktopDir
-#DefaultSession=gnome.desktop
+DefaultSession=kde.desktop
 # Better leave this blank and HOME will be used. You can use syntax ~/
 # below to indicate home directory of the user. You can also set this to
 # something like /tmp if you don't want the authorizations to be in home
 # directories.
@@ -135,8 +137,8 @@
 # Automatic VT allocation. Right now only works on Linux. This way
 # we force X to use specific vts. turn VTAllocation to false if this
 # is causing problems.
-#FirstVT=7
-#VTAllocation=true
+FirstVT=7
+VTAllocation=true
 # Should double login be treated with a warning (and possibility to change
 # vts on linux systems for console logins)
 #DoubleLoginWarning=true
@@ -179,7 +181,7 @@
 # Note: Anytime we find a -query or -indirect on the command line we do
 # not add a "-nolisten tcp", as then the query just wouldn't work, so
 # this setting only affects truly local sessions.
-#DisallowTCP=true
+DisallowTCP=false
 # By default never place cookies if we "detect" NFS. We detect NFS
 # by detecting "root-squashing". It seems bad practice to place
 # cookies on things that go over the network by default and thus we
@@ -199,7 +201,7 @@
 # allow local access is another alternative but not the safest.
 # Firewalling port 177 is the safest if you wish to have xdmcp on.
 # Read the manual for more notes on the security of XDMCP.
-Enable=false
+Enable=true
 # Honour indirect queries, we run a chooser for these, and then redirect
 # the user to the chosen host. Otherwise we just log the user in locally.
 #HonorIndirect=true
@@ -313,6 +315,7 @@
 #BackgroundImage=
 #BackgroundScaleToFit=true
 #BackgroundColor=#76848F
+BackgroundColor=#a3bbce
 # XDMCP session should only get a color, this is the sanest setting since
 # you don't want to take up too much bandwidth
 #BackgroundRemoteOnlyColor=true
@@ -333,6 +336,7 @@
 #ShowLastSession=true
 # Always use 24 hour clock no matter what the locale.
 #Use24Clock=false
+Use24Clock=true
 # Use circles in the password field. Looks kind of cool actually,
 # but only works with certain fonts.
 #UseCirclesInEntry=false
@@ -406,7 +410,7 @@
 #
 # If you wish to run the XDMCP chooser on the local display use the
 # following line
-#0=Chooser
+0=Chooser

 ## Note:
 # is your X server not listening to TCP requests? Perhaps you should look
Son satırdaki 0=Chooser gerekli değil, istemci makinanın gdm yapılandırması olmuş mu diye bakmak isterseniz faydalı, o da kendini sunucu zannediyor çünkü. Yapılandırmalar bittikten sonra isterseniz denemek için ona bağlanabilirsiniz :-)
Şimdi sıra /etc/inittab dosyasında. Bu dosyayı da düzenledikten sonra sistemi yeniden başlatacaksınız. Dosyada iki satır önemli, bu iki satırı bulup onları aşağıdaki gibi değiştirin:
id:5:initdefault:

...

x:5:respawn:/usr/bin/gdm
gdm bu makinada artalanda bir sunucu olarak çalışacağından alışılmış olan -nodaemon seçeneğini kullanmıyoruz.
Sistemi yeniden başlattığınızda doğrudan X sunucusundan oturum açıyor olacaksınız. Şimdiye dek X sunucusu ağdan gelecek istekleri beklemiyorsa artık bekliyor olacak. gdm'de 177/udp'yi dinliyor olacak. nmap ile bakarsanız aşağıdakine benzer bir çıktı alacaksınız:
~> nmap -sTU 127.0.0.1

Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
(The 3044 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port    State    Service
67/udp   open    dhcpserver
177/udp  open    xdmcp
6000/tcp  open    X11
7100/tcp  open    font-service

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 9 seconds
Burada tekrarlıyorum: Güvenlik duvarınızı yapılandırmadan bu makina ile örütbağa çıkmayın! Açık portlarınız var.


[53] Bir ağda, sadece X terminallerinin, mac adreslerine göre sabit adres değil, rasgele adres almasını sağlayabilirsiniz (mac adresi toplamak zor iştir). Bunun için DHCP sunucusu olarak çalışan makinanın /etc/dhcp.conf dosyasına aşağıdaki gibi bir kayıt girebilir,
class "X-Terminal" {
        match if option dhcp-client-identifier = "x-terminal";
}
hatta bu sınıfın üyelerine belli bir adres bloğunu ayırabilir,
option vendor-class-identifier

 pool {
        allow members of "X-Terminal";
    range 10.10.10.128 10.10.10.253;
 }
ve istemci makinanın /etc/dhclient.conf dosyasına ise aşağıdakini,
interface "eth0" {
    send dhcp-client-identifier "x-terminal";
}
yazabilirsiniz. "x-terminal" yerine her iki dosyada aynı olmak üzere sizce uygun başka bir şey de yazabilirsiniz. Bu çözümü gönderen Deniz Akkuş'a teşekkürler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Neler Gerekli Başlangıç İstemci Yapılandırması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası