Paket Yapısı
Önceki Debian İkilik Paketlerini Oluşturma Nasıl Sonraki
Paket Yapısı
Örnek bir paketi daha yakından inceleyelim. Örnek olarak parted_1.4.24-4_i386.deb dosyası şu üç dosyayı içerir:
$ ar tv parted_1.4.24-4_i386.deb
rw-r--r-- 0/0   4 Mar 28 13:46 2002 debian-binary
rw-r--r-- 0/0  1386 Mar 28 13:46 2002 control.tar.gz
rw-r--r-- 0/0 39772 Mar 28 13:46 2002 data.tar.gz
Şimdi tar dosyalarının içindekiler ile birlikte tüm dosyaları açmaya başlayabiliriz.
debian-binary
Bu dosyanın içeriği 2.0\n'dır. Bu, .deb dosya biçiminin sürümünü belirtir. 2.0 dışında diğer tüm satırlar yoksayılır.
data.tar.gz
data.tar.gz dosyası hedef yolları ile birlikte yüklenecek tüm dosyaları içerir.
drwxr-xr-x root/root     0 2002-03-28 13:44:57 ./
drwxr-xr-x root/root     0 2002-03-28 13:44:49 ./sbin/
-rwxr-xr-x root/root   31656 2002-03-28 13:44:49 ./sbin/parted
drwxr-xr-x root/root     0 2002-03-28 13:44:38 ./usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2002-03-28 13:44:41 ./usr/share/
drwxr-xr-x root/root     0 2002-03-28 13:44:38 ./usr/share/man/
drwxr-xr-x root/root     0 2002-03-28 13:44:52 ./usr/share/man/man8/
-rw-r--r-- root/root   1608 2002-03-28 13:44:37
¬ ./usr/share/man/man8/parted.8.gz
drwxr-xr-x root/root     0 2002-03-28 13:44:41 ./usr/share/doc/
drwxr-xr-x root/root     0 2002-03-28 13:44:52 ./usr/share/doc/parted/
-rw-r--r-- root/root   1880 2002-03-07 14:20:08
¬ ./usr/share/doc/parted/README.Debian
-rw-r--r-- root/root   1347 2002-02-27 01:40:50
¬ ./usr/share/doc/parted/copyright
-rw-r--r-- root/root   6444 2002-03-28 13:37:33
¬ ./usr/share/doc/parted/changelog.Debian.gz
-rw-r--r-- root/root   15523 2002-03-28 02:36:43
¬ ./usr/share/doc/parted/changelog.gz
.deb arşivinde olması gereken son dosyadır.
control.tar.gz
Bizim örneğimizde bu dosya aşağıdakileri içermektedir:
-rw-r--r--  1 root   root     1336 Mar 28 2002 control
-rw-r--r--  1 root   root     388 Mar 28 2002 md5sums
-rwxr-xr-x  1 root   root     253 Mar 28 2002 postinst
-rwxr-xr-x  1 root   root     194 Mar 28 2002 prerm
md5sums, data.tar.gz içerisindeki her dosya için bir sağlama özeti içerir. Bizim örneğimizde bu şöyle gözükür:
1d15dcfb6bb23751f76a2b7b844d3c57 sbin/parted
4eb9cc2e192f1b997cf13ff0b921af74 usr/share/man/man8/parted.8.gz
2f356768104a09092e26a6abb012c95e usr/share/doc/parted/README.Debian
a6259bd193f8f150c171c88df2158e3e usr/share/doc/parted/copyright
7f8078127a689d647586420184fc3953 usr/share/doc/parted/changelog.Debian.gz
98f217a3bf8a7407d66fd6ac8c5589b7 usr/share/doc/parted/changelog.gz
Endişe etmeyin, postinst ve prerm dosyaları yanında md5sum dosyası ilk paketiniz için zorunlu değildir. Fakat bunların olduğunu gözden kaçırmayın, her resmi Debian paketi faydalı sebeplerden dolayı bunlara sahiptir.
prerm ve postinst eski belgeleme dosyalarını kaldırmakla ve doc'tan share/doc'a bir sembolik bağ eklemekle ilgili gözükmektedir.
$ cat postinst
#!/bin/sh
set -e
# Automatically added by dh_installdocs
if [ "$1" = "configure" ]; then
 if [ -d /usr/doc -a ! -e /usr/doc/parted -a -d /usr/share/doc/parted ]; then
   ln -sf ../share/doc/parted /usr/doc/parted
 fi
fi
# End automatically added section

$ cat prerm
#!/bin/sh
set -e
# Automatically added by dh_installdocs
if [ \( "$1" = "upgrade" -o "$1" = "remove" \) -a -L /usr/doc/parted ]; then
    rm -f /usr/doc/parted
fi
# End automatically added section
Ve son olarak en ilginç dosya:
$ cat control
Package: parted
Version: 1.4.24-4
Section: admin
Priority: optional
Architecture: i386
Depends: e2fsprogs (>= 1.27-2), libc6 (>= 2.2.4-4), libncurses5 (>= \
5.2.20020112a-1), libparted1.4 (>= 1.4.13+14pre1), libreadline4 (>= \
4.2a-4), libuuid1
Suggests: parted-doc
Conflicts: fsresize
Replaces: fsresize
Installed-Size: 76
Maintainer: Timshel Knoll <[email protected]>
Description: The GNU Parted disk partition resizing program
GNU Parted is a program that allows you to create, destroy,
resize, move and copy hard disk partitions. This is useful
for creating space for new operating systems, reorganizing
disk usage, and copying data to new hard disks.

This package contains the Parted binary and manual page.

Parted currently supports DOS, Mac, Sun, BSD, GPT and PC98
disklabels/partition tables, as well as a 'loop' (raw disk)
type which allows use on RAID/LVM. Filesystems supported are
ext2, ext3, FAT (FAT16 and FAT32) and linux-swap. Parted can
also detect HFS (Mac OS), JFS, NTFS, ReiserFS, UFS and XFS
filesystems, but cannot create/remove/resize/check these
filesystems yet.

The nature of this software means that any bugs could cause
massive data loss. While there are no known bugs at the moment,
they could exist, so please back up all important files before
running it, and do so at your own risk.
control isimli dosya ile ilgili ek bilgi man 5 deb-control ile elde edilebilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlarken Başlangıç Uygulama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası