Giriş
Önceki Debian İkilik Paketlerini Oluşturma Nasıl Sonraki
Giriş
Bu belgede antatıldığı gibi yeni oluşturulmuş bir arşivin tasarlanılan kullanım alanı kendi makinanıza yüklemektir, resmi Debian dağıtımları içerisine kazandırmak değildir. 'Resmi' işlemi takip etmek için lütfen http://www.debian.org/doc/maint-guide/ adresini inceleyiniz.
Normal Debian paketleri sayısal paketin oluşturulmasındaki adımları otomatikleştiren debian/kurallar dosyasını içeren uygun bir kaynak paket alır. Burada biz sadece basit bir kabuk betiğinin veya çalıştırılabilir ikili dosyanın küçük bir ikilik paket halinde nasıl paketleneceğini göstereceğiz.
Bu arada, tar, man kullanımını, tar.gz dosyasının ve Debian'ın ne olduğunu (ve bir dosya düzenleyicinin nasıl kullanılacağını ;-) bildiğinizi, fakat daha önce hiç ar veya dpkg gibi araçlara dokunmadığınız varsayıyorum.
İnternetteki Kaynaklar
Debian Referans Debian'a özgü herşey için mükemmel bir genel tanıtım yanında ayrıntılı bilgi içermektedir. Kendi Debian paketlerinizi yapmak için yazılmış olan resmi belge http://www.debian.org/doc/maint-guide/ adresindedir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Debian İkilik Paketlerini Oluşturma Nasıl Başlangıç Başlarken
Bir Linux Kitaplığı Sayfası