İlk İmgenin İndirilmesi (5 Kolay Adımda)
Önceki Debian Jigdo küçük-NASIL Sonraki
İlk İmgenin İndirilmesi (5 Kolay Adımda)
Sıfırdan başladığınızı ve herhangi bir Debian ISO'suna sahip olmadığınızı varsayıyoruz. Bir kere kendi ISO kümenizi CD'ye yazdıktan sonra, jigdo-lite'ı kullanarak daha sonra onu güncelleyebilirsiniz. ISO'ların güncellenmesini bir sonraki bölümde ele alacağız.
Jigdo'nun Kurulumu
İlk olarak jigdo-file paketini yükleyin:
# apt-get install jigdo-file
Jigdo atılgan bir gelişim içerisindedir. Hata düzeltmeleri ve geliştirilmesi sürekli devam etmektedir bu yüzden de eğer kararlı veya test sürümü kullanıyorsanız jigdo-file dosyasını kararsız sürümden http://packages.debian.org/unstable/utils/jigdo-file.html adresinden indirin. 8 Şubat 2003 itibariyle 0.6.9 sürümüne ulaşmıştır. Bu, bu NASIL belgesindeki örneklerde kullanılacak sürümdür.
Woody kullanıcıları için not: jigdo-lite'ın Woody ile gelen sürümü (gözden geçirme 1) Sarge ve Sid'i indirememektedir. Soru: 6.14. kısmına bakınız. jigdo'nun hataları düzeltilmiş olan 0.6.5 sürümü gözden geçirmenin 2. sürümüne sunulmuştur.
.template ve .jigdo Dosyalarının İndirilmesi
İndirmek istediğiniz her ISO imgesi için, o imgenin .jigdo ve .template dosyalarının her ikisine ihtiyacınız vardır. Her iki dosya da aynı isimlendirme kuralını takip etmektedir:
    dağıtım-mimari-n.jigdo
    dağıtım-mimari-n.template
Burada dağıtım kısmı dağıtımın adı ("sarge" gibi), mimari mimarinin türü ("i386" gibi) ve n de disk numarasıdır ("1" gibi).
Örneğin Sarge'ın 8 tane imgesi vardır, dolayısiyle sekiz .jigdo, sekiz de .template dosyası indirmeniz gerekmektedir. http://www.debian.org/CD/jigdo-cd/ adresinden indirilebilirler. İlk .jigdo ve .template dosyaları sırasıyla sarge-i386-1.jigdo ve sarge-i386-1.template olarak isimlendirilirler.
jigdo-lite'ın Kullanımı
jigdo-lite'ı indirmek istediğiniz imgenin .jigdo dosyasını komut satırı argümanı olarak vererek çalıştırın. Woody'yi örnek olarak kullanırsak:
lucifer$ ls
sarge-i386-1.jigdo sarge-i386-1.template
lucifer$ jigdo-lite sarge-i386-1.jigdo

Jigsaw Download "lite"
Copyright 2001-2003 by Richard Atterer <[email protected]>
Getting mirror information from /etc/apt/sources.list

-----------------------------------------------------------------
Images offered by `sarge-i386-1.jigdo':
 1: 'Debian GNU/Linux testing "Sarge"
     - Official Snapshot i386 Binary-1 CD' (sarge-i386-1.iso)

Further information about `sarge-i386-1.iso':
Generated on Fri, 7 Feb 2003 20:31:28 -0700

-----------------------------------------------------------------
If you already have a previous version of the CD you are
downloading, jigdo can re-use files on the old CD that are also
present in the new image, and you do not need to download them
again. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted under
(e.g. `/mnt/cdrom').
Alternatively, just press enter if you want to start downloading
the remaining files.
Files to scan:
Eğer jigdo-lite'ı <ctrl-z> ile durdurursanız (bunu yapmayın; ne göreceğinizi söyleyeceğim) ve ls çıktısına bakarsanız, dizin içerisinde sarge-i386-1.jigdo.unpacked isimli yeni bir dosya göreceksiniz. Bu da .jigdo dosyalarının gzip'lendiği sonucunu doğurur. Bu dosya basitçe .jigdo dosyasının gunziplenmiş halidir.
Şu anda jigdo-lite bize Sarge'ın ilk CD'sinin güncelliğini yitirmiş bir sürümü var mı diye sormaktadır, CD için yolu vermeliyiz. Bu ISO imgelerini güncelleme yöntemimizdir (ya da tamamlanmamış indirmelerinizi tamamlama). Sıfırdan başladığınızı varsaydığımızdan ve hiç Debian ISO'suna sahip olmadığınızı düşündüğümüzden, taranacak herhangi bir şeyimiz yoktur. İmge Dosyanızın Güncellenmesi kısmında buna değineceğiz, sadece <ENTER>'a basınız.
Bir Yansı Belirleyin
Şunu göreceksiniz:
-----------------------------------------------------------------
The jigdo file refers to files stored on Debian mirrors. Please
choose a Debian mirror as follows: Either enter a complete URL
pointing to a mirror (in the form
`ftp://ftp.debian.org/debian/'), or enter any regular expression
for searching through the list of mirrors: Try a two-letter
country code such as `de', or a country name like `United
States', or a server name like `sunsite'.
Debian mirror [http://linux.csua.berkeley.edu/debian/]:
jigdo-lite Debian'ınızı güncellemek için kullandığınız yansıyı, /etc/apt/sources.list dosyasından çekerek kullanacak kadar akıllıdır (jigdo-lite'ın son ekran imgesinde /etc/apt/sources.list dosyasına göz attığına dikkat etmiş olabilirsiniz). Eğer farklı bir yansı girmek istiyorsanız, talimatları takip ederek farklı bir yansı gireceksiniz. Eğer bu kullanmak istediğiniz yansı ise, <ENTER>'a basın. Bunun ardından jigdo-lite ev dizininizde ~/.jigdo-lite dosyasına yazacaktır.
Daha sonra eğer kullandığınız .jigdo dosyası ABD-dışı (Non-US) bir sunucudaki bir pakete işaret ediyorsa, jigdo-lite size bir Debian ABD-dışı kaynakların sunucusunu soracaktır. Görüntülenecek ileti (ve sizin cevabınız) bir önceki paragraftakine benzer olacaktır (ABD-dışı-dışı kaynakları içeren yansılar için. :-)) .
-----------------------------------------------------------------
The jigdo file also refers to the Non-US section of the Debian
archive. Please repeat the mirror selection for Non-US. Do not
simply copy the URL you entered above; this does not work because
the path on the servers differs!
Debian non-US mirror [http://linux.csua.berkeley.edu/debian-non-US//]:
jigdo-lite, seçiminizi ~/.jigdo-lite dosyasına yazacaktır. Aslında, eğer indireceğiniz ISO, ABD-dışı yazılım içermiyorsa bu iletiyi görmeyeceksiniz.
Gelecekte herhangi bir zamanda jigdo'nun kullandığı öntanımlı yansıyı değiştirmek istiyorsanız, ~/.jigdo-lite içerisindeki şu iki satırı değiştirebilirsiniz:
debianMirror='http://some-mirror-to-use/debian/'
nonusMirror='http://some-other-mirror/debian-non-US/'
ISO'nun İndirilmesi
Yansı(lar)yı belirttikten sonra, jigdo-lite ISO imgesini oluşturmak için dosyaları indirmeye başlayacaktır.
Not downloading .template file - `sarge-i386-1.template' already present

-----------------------------------------------------------------
Merging parts from `file:' URIs, if any...
Found 0 of the 826 files required by the template
Will not create image or temporary file - try again with different input files
--09:35:12-- http://mirror/debian/pool/main/p/pack/pack_3.10-1_i386.deb
  => `sarge-i386-1.iso.tmpdir/mirror/debian/pool/main/p/pack/pack_3.10-1_i386.deb
Resolving linux.csua.berkeley.edu... done.
Connecting to linux.csua.berkeley.edu[128.32.112.231]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1,911,624 [application/x-debian-package]

19% [======>               ] 378,304   149.87K/s  ETA 00:09
Ekranınızda uçuşan pekçok ileti olacaktır; eğer bu sizin için karmaşıksa Soru: 6.15. kısmına bakınız. jigdo-lite paketleri indirirken, başka bir konsol ekranına geçin (veya başka bir xterm açın) ve jigdo-lite'ı çalıştırdığınız dizinde ls komutunu çalıştırın. Şu anda dizinde 6 dosya olmalıdır:
 • sarge-i386-1.iso.list
 • sarge-i386-1.iso.tmp
 • jigdo-file-cache.db
 • sarge-i386-1.iso.tmpdir/
 • sarge-i386-1.jigdo
 • sarge-i386-1.jigdo.unpacked
 • sarge-i386-1.template
sarge-i386-1.iso.tmpdir/ dizini jigdo'nun indirdiği tüm Debian paketlerini içermektedir. Sıklıkla dizin boşaltılarak dosyalar, istediğiniz ISO imgesinin bitmemiş bir sürümü olan sarge-i386-1.iso.tmp dosyasına yazılır. sarge-i386-1.iso.tmp dosyasının sarge-i386-1.iso.tmpdir/ dizini ilk kez boşaltılana kadar sarge-i386-1.iso.tmp dosyasının oluşturulmayacağına dikkat edin.
jigdo-file-cache.db dosyası Files to scan: ekranında bir dizin belirttiğiniz zaman okunan dosyaların md5 toplam sağlamlarını içeren bir Berkeley DB dosyasıdır. jigdo-file-cache.db kısmında açıklanmıştır.
Bu noktadan sonra, gidip biraz Quake III oynayın çünkü biraz zaman alacaktır (farklı bir makinada oynamak isteyebilirsiniz çünkü jigdo dosyaları .iso.tmp dosyasına yazarken diski yoğun şekilde kullanmaktadır). Bir zaman sonra indirme bitecek ve şu çıktıya gözünüzü dikmiş bakıyor olacaksınız:
FINISHED --13:32:58--
Downloaded: 7,469,872 bytes in 9 files
Found 9 of the 9 files required by the template
Successfully created `sarge-i386-3.raw'

-----------------------------------------------------------------
Finished!
The fact that you got this far is a strong indication that `sarge-i386-3.raw'
was generated correctly. I will perform an additional, final check,
which you can interrupt safely with Ctrl-C if you do not want to wait.

OK: Checksums match, image is good!
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Jigdo Nasıl Çalışır (seçimlik) Başlangıç İmge Dosyanızın Güncellenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası