Giriş
Önceki Compaq T1500 Linux NASIL Sonraki
Giriş
T1500 dahili FLASH RAM kullanarak X oturumu açabilen Linux tabanlı disksiz bir ince istemcidir. TCP/IP bilgisini DHCP'den alır, telnet ve www istemcileri içerir. Bu yapılandırmada T1500 bir Internet erişim cihazı olarak kullanılacak olsa da dahili çekirdeğini ve uzaktaki bir makinanın kök dosya sistemini (ilk olarak 'TFTP' daha sonra 'NFS') ile bir ince istemci olarak da kullanılabilir. Compaq tarafından sağlanan CD'de çekirdek imajı, kök dosya sistemi ve yönetim araçları bulunur. Zaten ihtiyaç duymayacağınız bu araçlar bazı sistemlerde çalışmazlar da. Bu konuyu Compaq Yöntemi bölümünde tartışacağız.
Compaq çekirdeğini normal bir Linux dağıtımını açmak için de kullanmak mümkündür. Bu belgede örnek olarak Debian kullandık ama Geçerli Bir Yöntem bölümünde anlatılan yöntem oldukça geneldir.
Şunları kabul edeceğim: 192.168.1.1 adresinde çalışan bir DNS sunucu var ve bu sunucu T1500'ün 192.168.1.52 adresinde kurulabilmesi için gerekli çekirdeği ve dosya istemini bulundurmaktadır. Etki alanının adı 'house'dır. Özel bir yönlendirme gerekmemektedir. Örneklerde sunucu olarak RedHat kullanıldı ama anlatılanlar herhengi bir GNU tabanlı sisteme uygulanabilmelidir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Belge Hakkında Başlangıç Compaq Yöntemi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası