Geçerli Bir Yöntem
Önceki Compaq T1500 Linux NASIL Sonraki
Geçerli Bir Yöntem
Örnek olarak debian 'potato' (2.2) dağıtımını kullanacağız. Kullanılacak yöntem 2.0.35 çekirdek kullanan başka bir dağıtım için de benzer olmalıdır.
Sunucuda çekirdek ve dosya sistemi için gerekli dizinleri oluşturun. Compaq CD'sini bağlayarak dosyaları kopyalayın. Dosya sistemini açın (burada önceden hazırlanmış bazı debian dosyalarını kullandım, daha fazla tartışmanın yeri burası değil):
mkdir /exports/T1500
mkdir /exports/T1500/root
mkdir /exports/T1500/tftpboot
mount /cdrom
cp /cdrom/product/vmlinux /exports/T1500/tftpboot
CD /exports/T1500/root
tar zxvf /tmp/base2_2.tgz
tar zxvf /tmp/telnetd*.tgz
DHCP sunucunuzu /etc/dhcpd.conf dosyasına aşağıdaki gibi bir bölüm ekleyerek yapılandırın. T1500'ün donanım adresini değiştirmeyi unutmayın.
Group {
  #little black box
  host box {
    hardware ethernet 00:80:64:10:1d:1c;
   fixed-address box.house;
   option host-name "box";
   server-name "192.168.1.1";
   filename "/exports/T1500/tftpboot/vmlinux";
   option root-path "192.168.1.1:/exports/T1500/root";
   }
  }
DNS üzerinde yeni bir konak tanımlayın.
db.192.168.1.1:
  52 in ptr box.

db.house:
  box in a 192.168.1.52
/etc/exports dosyasına aşağıdaki satırı ekleyerek kök dosya sistemini sunmaya başlayın.
/exports/T1500/root box(rw,no_root_squash)
tftp'yi yapılandırmak için /etc/inetd.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:
tftp dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.tftpd /exports/T1500/tftpboot
Artık inetd, dhcpd, nfs ve named servislerini yeniden başlatabilirsiniz.
Dosya sistemini root parolası 'pass' olacak şekilde yapılandırın ve telnetd'yi çalıştırın. Bunun için /exports/T1500/root/etc/passwd dosyasının ilk satırını
root:Z/U2u32VhNJoA:0:0:,,,:/root:/bin/bash
olarak değiştirin. Telnet'i başlatmak için de /exports/T1500/root/etc/inetd.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd
Uzak terminalleri /etc/securetty dosyasına ilave ederek uzaktan root erişimine izin verin.
tty1
tty2
tty3
tty4
tty5
tty6
tty7
tty8
tty9
tty10
tty11
tty12
ttyp0
ttyp1
ttyp2
ttyp3
Ağdan açılışı seçerek T1500'ü yeniden başlatın.
İlk açılıştan sonra T1500'e telnet ile bağlanabilmelisiniz. Bu noktadan sonra sistemde SSH yapılandırarak telnet'i kapatmalısınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Compaq Yöntemi Başlangıç FLASH Görüntüsünü Düzenlemek ve Diğer Araçlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası