Müzik CD'lerinin Yazılması
Önceki Linux'da CD Yazımı Sonraki
Müzik CD'lerinin Yazılması
Müzik CD'si derken, müzik setlerinde ve CD-Walkman'lerde okunabilecek müzik CD'lerini kastettiğimizi hatırlatmakta fayda var. Belgenin (kısa belgemizin) başında da ifade ettiğimiz gibi, Müzik CD'si hazırlarken cdrecord'a ek olarak sox ve mpg321 yazılımlarının da sistemimizde bulunması gerekmektedir.
Müzik CD'si hazırlarken, istediğimiz şey muhtemelen diskimizde mp3 biçeminde bulunan müzik dosyalarından müzik setlerinde dinlenebilecek bir Müzik CD'si oluşturmaktır. Bu işlem, öncelikle mp3 dosyalarımızı wav biçemine çevirmemiz, sonrasında CD'ye yazmamızı gerektiren iki aşamalı bir süreçtir. İlk önce, mp3 dosyalarımızı bir dizin içerisinde topladığınızı varsayıyoruz. Bu dizin içerisindeki mp3 dosyalarını sox ve mpg321 programlarının birlikte kullanımı ile wav biçemine şöyle bir komut ile çevirebiliyoruz:
mpg123 -s parcam.mp3 | sox -t raw -r 44100 -s -w -c 2 - parcam.wav
Bunu kendi bilgisayarımızda bir mp3 için yaptığımızda şöyle bir çıktı ile karşılaşıyoruz:
[[email protected] iso]# ls
jaco_pastorius-slang.mp3
[[email protected] iso]# mpg123 -s jaco_pastorius-slang.mp3 | sox -t raw -r 44100 \
> -s -w -c 2 - jaco.wav
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
Version 0.59q (2002/03/23). Written and copyrights by Joe Drew.
Uses code from various people. See 'README' for more!
THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!

Playing MPEG stream from jaco_pastorius-slang.mp3 ...
MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz stereo

[8:01] Decoding of jaco_pastorius-slang.mp3 finished.
[[email protected] iso]# ls
jaco_pastorius-slang.mp3 jaco.wav
[[email protected] iso]#
Görüldüğü gibi mp3 dosyamızı wav biçemine başarı ile çevirdik. Burada bir tane mp3 dosyasını üzerinde çalıştık fakat, istediğiniz kadar mp3'ü bu yolla - toplamları CD boyutunu aşmadığı sürece - wav dosyasına çevirebilirsiniz. Bu wav dosyalarını CDDA biçemine dönüştürüp CD'ye yazmak için de yardımımıza cdrecord koşuyor.
Burası enteresan bir nokta: aşağıdaki komutu CD'de yer kaldığı sürece istediğiniz kadar tekrarlayabilir ve şarkılarınızı istediğiniz sırada yazdırarak Müzik CD'nizi oluşturabilirsiniz:
cdrecord -pad -v dev=0,4,0 -dao speed=12 sarki_adi.wav
Yine bir çıktı ile -kısa- belgemizi noktalayalım. Aşağıdaki çıktı, bir müzik CD'sinin yazımından alınmıştır. Şarkıları tek tek el ile yazmaktansa, *.wav diyerek dizin içerisindeki tüm wav dosyalarını CD'ye yazdırabilirsiniz elbette. Fakat bu şekilde şarkılar sizin istediğiniz sırada değil alfabetik sırada CD'ye yazılacaklarından, şarkı isimlerini istediğiniz sıraya göre numaralandırmalısınız:
[[email protected] iso]# ls
01miles.wav   03coltrane.wav 05terje.wav   07joe.wav    09kessel.wav
11tony.wav   02mingus.wav  04terje.wav   06evreniz.wav  08lespaul.wav
10ella.wav
[[email protected] iso]# cdrecord -pad -v dev=0,4,0 -dao speed=12 *.wav
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
TOC Type: 0 = CD-DA
scsidev: '0,4,0'
scsibus: 0 target: 4 lun: 0
Linux sg driver version: 3.1.22
Using libscg version 'schily-0.5'
atapi: 0
Device type  : Removable CD-ROM
Version    : 2
Response Format: 2
Capabilities  : SYNC LINKED
Vendor_info  : 'PLEXTOR '
Identifikation : 'CD-R  PX-W1210S'
Revision    : '1.04'
Device seems to be: Generic mmc CD-RW.
Using generic SCSI-3/mmc CD-R driver (mmc_cdr).
Driver flags  : SWABAUDIO
Drive buf size : 2394336 = 2338 KB
FIFO size   : 4194304 = 4096 KB
Track 01: audio 56 MB (05:37.58)
Track 02: audio 48 MB (04:50.14)
Track 03: audio 45 MB (04:31.83)
Track 04: audio 49 MB (04:54.87)
Track 05: audio 62 MB (06:12.29)
Track 06: audio 57 MB (05:39.70)
Track 07: audio 34 MB (03:22.81)
Track 08: audio 27 MB (02:40.52)
Track 09: audio 34 MB (03:27.46)
Track 10: audio 32 MB (03:13.25)
Track 11: audio 42 MB (04:14.53)
Total size:   492 MB (48:45.10) = 219383 sectors
Lout start:   492 MB (48:47/08) = 219383 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
 Indicated writing power: 6
 Is not unrestricted
 Is not erasable
 Disk sub type: Medium Type A, low Beta category (A-) (2)
 ATIP start of lead in: -11634 (97:26/66)
 ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type:  Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 3
Manufacturer: CMC Magnetics Corporation
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 140466
Starting to write CD/DVD at speed 12 in write mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Sending CUE sheet...
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01: 56 of 56 MB written (fifo 98%).
Track 01: Total bytes read/written: 59549184/59550288 (25319 sectors).
Starting new track at sector: 25319
Track 02: 48 of 48 MB written (fifo 100%).
Track 02: Total bytes read/written: 51181056/51181872 (21761 sectors).
Starting new track at sector: 47080
Track 03: 45 of 45 MB written (fifo 100%).
Track 03: Total bytes read/written: 47950848/47952576 (20388 sectors).
Starting new track at sector: 67468
Track 04: 49 of 49 MB written (fifo 100%).
Track 04: Total bytes read/written: 52015104/52016832 (22116 sectors).
Starting new track at sector: 89584
Track 05: 62 of 62 MB written (fifo 98%).
Track 05: Total bytes read/written: 65673216/65674896 (27923 sectors).
Starting new track at sector: 117507
Track 06: 57 of 57 MB written (fifo 98%).
Track 06: Total bytes read/written: 59923968/59924256 (25478 sectors).
Starting new track at sector: 142985
Track 07: 34 of 34 MB written (fifo 100%).
Track 07: Total bytes read/written: 35776512/35778624 (15212 sectors).
Starting new track at sector: 158197
Track 08: 27 of 27 MB written (fifo 100%).
Track 08: Total bytes read/written: 28316160/28318080 (12040 sectors).
Starting new track at sector: 170237
Track 09: 34 of 34 MB written (fifo 98%).
Track 09: Total bytes read/written: 36596736/36597120 (15560 sectors).
Starting new track at sector: 185797
Track 10: 32 of 32 MB written (fifo 100%).
Track 10: Total bytes read/written: 34089984/34092240 (14495 sectors).
Starting new track at sector: 200292
Track 11: 42 of 42 MB written (fifo 100%).
Track 11: Total bytes read/written: 44900352/44902032 (19091 sectors).
Writing time: 270.911s
Fixating...
Fixating time:  5.080s
cdrecord: fifo had 8131 puts and 8131 gets.
cdrecord: fifo was 0 times empty and 5363 times full, min fill was 93%.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Veri CD'lerinin Yazılması Başlangıç Kaynaklar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası