Kaynaklar
Önceki Linux'da CD Yazımı Sonraki
Kaynaklar
Bu belgede kullanılan yazılımların herbirinin birçok parametresi bulunmaktadır. Sadece minimum ihtiyaçlar göz önünde bulunduğu taktirde kullanılması gereken parametreler dışında bir parametre kullanılmamıştır. Kullanılabilecek parametreler hakkında daha ayrıntılı bilgi için yazılımların man dosyalarına göz atınız.
cdrecord: http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html
(Jörg Schilling )
CD-Writing-HOWTO: http://wt.xpilot.org/publications/linux/howtos/cd-writing/html/
(Winfried Trümper )
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Müzik CD'lerinin Yazılması Başlangıç Compaq T1500 Linux NASIL
Bir Linux Kitaplığı Sayfası