BIND
Önceki BIND 8 ile DNS NASIL Sonraki
BIND
Bu bölüme kadar olan kısımda isim çözümleme işlemi açıklanmıştı. Burada ise bir alan adı sunucunun nasıl kurulduğu ve yapılandırması ayrıntılarıyla anlatılacaktır.
BIND (Berkeley Internet Name Domain) adını geliştirildiği Berkeley üniversitesinden alan  günümüz Internetinin tartışmasız en popüler alan adı sunucu yazılımıdır. Unix sistemlerinde tasarlanmış ve çalıştırılmaya başlamış olmasına rağmen bugün Microsoft NT için üretilmiş dağıtımları da mevcuttur.
BIND Paketinin Temini
BIND'ın geliştirilmesi Internet Yazılım Konsorsiyumu (Internet Software Consortium) tarafından yapılmaktadır ve web sayfalarından ücretsiz olarak indirilebilir.
BIND'in bu belgenin yazımı anındaki en son sürümü Kasım 1999'da yaynlanmış olan sürüm 8.2.2 yama 5'tir. http://www.isc.org/products/BIND adresinden indirilebilir.
BIND'in yaygın kullanımda olan 4. ve 8. sürümleri arasında oldukça büyük farklar bulunmaktadır. Bu belgede 8. sürüm incelenecek olup, 4. sürümünü kullananların da mümkünse bu sürüme terfi etmeleri önerilir.
BIND'in Kurulumu
BIND paketinin indirilmesi, derlenmesi ve kurulması örneklenerek gösterilecektir. Test makinası sparc mimari üzerinde çalışan bir Red Hat Linux'tur. Ancak Linux üzerinde dağıtım ile beraber gelen derlenmiş durumdaki BIND da kullanılabilir. Burada derlemenin verilmesindeki amaç farklı platformlardaki kullanıcılara yardımcı olmaktır.
[[email protected]net bind]$ ftp ftp.isc.org
Connected to isrv4.pa.vix.com.
220 isrv4.pa.vix.com FTP server (Version wu-2.6.0(1) Tue Nov 30 17:39:57 PST ¬
 1999) ready.
Name (ftp.isc.org:ilker): ftp
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
Password:
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd isc/bind/src/8.2.2-P5
250 CWD command successful.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> get bind-src.tar.gz
local: bind-src.tar.gz remote: bind-src.tar.gz
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for bind-src.tar.gz (1251509 bytes).
226 Transfer complete.
1251509 bytes received in 30.6 secs (40 Kbytes/sec)
ftp> bye
221-You have transferred 1251509 bytes in 1 files.
221-Total traffic for this session was 1252085 bytes in 1 transfers.
221-Thank you for using the FTP service on isrv4.pa.vix.com.
221 Goodbye.

[[email protected] bind]$ tar -xzvf bind-src.tar.gz
... ... ...
[[email protected] bind]$ cd src
[[email protected] src]$ make depend
... ... ...
[[email protected] src]$ make
... ... ...
[[email protected] src]$ su
Password:
[[email protected] src]# make install
... ... ...
[[email protected] src]# /usr/sbin/named -v
named 8.2.2-P5 Sun Apr 23 13:45:06 EEST 2000
        [email protected]:/home/ilker/download/bind/src/bin/named
[[email protected] src]#
Görüldüğü gibi BIND'ın kurulumu başarıyla tamamlanmıştır.
BIND Yapılandırması
BIND yapılandırma dosyası olarak, aksi belirtilmediği sürece /etc/named.conf dosyasını kullanır. BIND'in 4. sürümü için bu dosya /etc/named.boot dosyasıdır ve dosyaların biçemleri birbirinden hayli farklıdır bu yüzden iki dosyanın karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.
Örnek bir named.conf dosyasını aşağıda gösterilmiştir.
// /etc/named.conf
// Ilker TEMIR - 23/04/2000
//

options {
        directory "/var/named";
};

zone "." {
        type hint;
        file "named.root";
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "rev.local";
};
zone "ulak.net.tr" {
        type master;
        file "zone.ulak.net.tr";
};

zone "83.140.193.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "rev.193.140.83";
};
Düşünülenin aksine named.conf çoğu durumda örnekte görüldüğü kadar yalın olacaktır. Dosya içeriği aşağıda incelenecektir.
Seçenekler (options) kısmında tanımlanan dizin (directory), adres tanımlarını içeren dosyaların bulunacağı dizindir. Belirtilen tüm dosyalar buradaki dizin altında yer alacaklardır. /var/named genellikle bu amaçla en çok kullanılan dizindir.
zone "." tanımı değiştirilmemesi gereken standart bir tanımdır. DNS çözümlemesi kısmında açıklanan üst seviye alan adı sunucularını gösterir, sunucu NS çözümünü yapamadığı alanlar için burada tanımlı olan alan adı sunuculara başvuracaktır. Bu sunucu adreslerinin nereden temin edileceği ilerleyen kısımlarda açıklanacaktır.
zone "0.0.127.in-addr.arpa" tanımı loopback olarak tabir edilen bilgisayarın kendi kendine bağlanması için gereken adreslerin ters tanımlamaları için gereklidir. Bu tanım da değiştirilmeden tutulmalıdır.
zone "ulak.net.tr" tanımı ile başlayan kısım anlaşılması gereken en önemli kısımlardan biridir. Örnekte bu, ulak.net.tr şeklinde bir alan adı tanımlandığını gösterir. Type belirteci ise sunucunun alan adı için durumunu belirtir. Örnekte belirtilmiş olan master birincil isim sunucusunu göstermektedir. File belirteci ile belirtilen isim ise ulak.net.tr için adres IP tanımlamalarını içeren dosyanın adıdır. Örnekte bu dosya /var/named/zone.ulak.net.tr olmaktadır.
Zone "83.140.193.in-addr.arpa" tanımı ile başlayan kısım da bir öncekine benzer şekilde 83.140.193.in-addr.arpa alan adını tanımlamaktadır. Çözümleme kısmında açıklandığı şekilde bu alan adı 193.140.83 ağında bulunan IP adreslerinin isim karşılıklarını bulmak için kullanılacaktır.
named.conf dosyası BIND'a hangi alanlardan sorumlu olduğu ve bu alanlara ait bilgileri nerede bulacağı gibi parametreleri vermektedir. Ancak IP adres karşılıkları bu dosyada işaret edilen veri dosyalarında bulunacaktır. Belirtilen dosya adları tamamen sistem yöneticisinin tercihine kalmıştır ancak sistematik bir yol izlenmesi faydalı olacaktır.
named.conf dosyasında belirtilen dosyaların içerikleri aşağıda incelenmiştir. Belirtilen dosyaların tamamı /var/named dizini altında yer alacaktır.
named.root: Bu dosya root-server adı verilen en üst seviyede bulunan alan adı sunucularının isimlerini ve adreslerini içermektedir. Sıklıkla değişmemekle birlikte güncel hali ftp://ftp.rs.internic.net adresinden çekilebilir. Bu satırların yazıldığı tarih itibariyle bu dosya şu şekildedir:
;       This file holds the information on root name servers needed to
;       initialize cache of Internet domain name servers
;       (e.g. reference this file in the "cache  .  <file>"
;       configuration file of BIND domain name servers).
;
;       This file is made available by InterNIC registration services
;       under anonymous FTP as
;           file                /domain/named.root
;           on server           FTP.RS.INTERNIC.NET
;       -OR- under Gopher at    RS.INTERNIC.NET
;           under menu          InterNIC Registration Services (NSI)
;              submenu          InterNIC Registration Archives
;           file                named.root
;
;       last update:    Aug 22, 1997
;       related version of root zone:   1997082200
;
;
; formerly NS.INTERNIC.NET
;
.                        3600000  IN  NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     198.41.0.4
;
; formerly NS1.ISI.EDU
;
.                        3600000      NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     128.9.0.107
;
; formerly C.PSI.NET
;
.                        3600000      NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.33.4.12
;
; formerly TERP.UMD.EDU
;
.                        3600000      NS    D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     128.8.10.90
;
; formerly NS.NASA.GOV
;
.                        3600000      NS    E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.203.230.10
;
; formerly NS.ISC.ORG
;
.                        3600000      NS    F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.5.5.241
;
; formerly NS.NIC.DDN.MIL
;
.                        3600000      NS    G.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.112.36.4
;
; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
;
.                        3600000      NS    H.ROOT-SERVERS.NET.
H.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     128.63.2.53
;
; formerly NIC.NORDU.NET
;
.                        3600000      NS    I.ROOT-SERVERS.NET.
I.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.36.148.17
;
; temporarily housed at NSI (InterNIC)
;
.                        3600000      NS    J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     198.41.0.10
;
; housed in LINX, operated by RIPE NCC
;
.                        3600000      NS    K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     193.0.14.129
;
; temporarily housed at ISI (IANA)
;
.                        3600000      NS    L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     198.32.64.12
;
; housed in Japan, operated by WIDE
;
.                        3600000      NS    M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     202.12.27.33
; End of File
rev.local: Bu dosya 127.0.0 ağına ait olan IP adreslerinin isim tanımlamalarını içermektedir. İçeriği aşağıda verilmiştir. İçeriği rev.193.140.83 dosyasının açıklanmalarında bulunabilir.
$TTL 86400
@       IN      SOA     hornet.ulak.net.tr. root.hornet.ulak.net.tr. (
                        2000042300 ; Serial
                        28800      ; Refresh
                        14400      ; Retry
                        360000    ; Expire
                        86400 )   ; Minimum
IN      NS      hornet.ulak.net.tr.

1       IN      PTR     localhost.
zone.ulak.net.tr: Bu dosya ulak.net.tr alan adı altında tanımlı isim adres tanımlamalarını içermektedir. İçeriği aşağıda sunulmuştur.
$TTL 86400
@          IN      SOA     hornet.ulak.net.tr. root.hornet.ulak.net.tr. (
                              2000042300 ; Serino
                              28800      ; Yenileme
                              14400      ; Tekrar
                              3600000   ; Süre
                              86400 )   ; TTL
IN         NS      hornet.ulak.net.tr.

ulak.net.tr.  IN      MX      10 efe.ulak.net.tr.
efe           IN      A       193.140.83.9
truva        IN      A       193.140.83.13
hornet        IN      A       193.140.83.91
www           IN      CNAME   efe.ulak.net.tr.
İlk satırda görülen değer daha önce açıklanan TTL değeridir. Bu sunucuya ulaşan istemcilerin sorguladıkları isimleri ne kadar süreyle belleklerinde tutacaklarını gösterir. Bu değerin bilinçsiz olarak değiştirilmesi önerilmez. Çoğu durum için 24 saat uygun bir değerdir. Çok küçük olması DNS trafiğini artıracaktır. Ayrıca 0 yapmaktan kaçınılması gerekir.
İkinci satırın başında görülen @ alan adını belirten bir kısa gösterimdir, örnekte ulak.net.tr.'nin yerine geçmiştir.
@'in yanında görülen IN, tanımın Internet için bir tanım olduğunu gösterir (Internet haricinde tanımlar yapabilmek mümkün olsa da burada değinilmeyecektir).
SOA, Start Of Authority anlamına gelir ve alan adı ile ilgili genel tanımları gösterir. Daha sonra gelen hornet.ulak.net.tr. sunucunun üzerinde çalıştığı bilgisayarın adı. root.hornet.ulak.net.tr. ise ilk ., @ ile değiştirilmek kaydıyla sunucudan sorumlu kişinin e-posta adresini gösteren tanımlardır.
Sırasıyla verilen serino, yenileme, tekrar ve süre sayısal değerleri sunucu için çeşitli sayaç ve zaman kıstaslarını gösterir. Zaman birimlerinin tamamı saniyedir. Ne anlama geldikleri daha sonra incelenecektir.
Daha sonra görülen NS kaydı Name Server (alan adı sunucu) tanımıdır. Her alan adı için en az bir alan adı sunucusu bu şekilde tanımlanmalıdır.
Sonraki satırda ulak.net.tr. için tanımlanmış olan MX 10 kaydı görülmektedir. MX, Mail EXchanger'ı temsil eder ve belirtilen alan adı için posta servisinin çalıştığı bilgisayarın ismini gösterir. 10 ise tercih değeridir. Farklı tercih değerleri içinde en düşük tercih değeri seçilecektir. Buradaki örnek, ulak.net.tr alan adına giden mesajların efe.ulak.net.tr bilgisayarına yönlendirilmesini sağlar.
Farklı isimlerin yanında olan A kayıtları, adres kayıtlarını temsil eder. İsmin hangi IP numarasına karşılık geldiğini gösterir.
Son satırda görülen CNAME tanımı ise Canonical NAME'den gelir ve bilgisayarlara ikincil isim verilmesini sağlar. Örnekte görülen tanım www.ulak.net.tr adresinin efe.ulak.net.tr adresi ile aynı olmasını sağlar. A kaydına tercih edilmesinin nedeni efe.ulak.net.tr tanımı değiştiğinde onu gösteren CNAME kayıtlarının da otomatik olarak değişmesidir. Kullanımda bazı problemler yaratabildiği için kullanılması önerilmez. CNAME kullanmak yerine farklı A tanımları yapmak daha uygundur.
rev.193.140.83: Bu dosya 193.140.83 ağına ait olan IP adreslerinin isim tanımlamalarını içermektedir. İçeriği aşağıda verilmiştir.
$TTL 86400

@        IN      SOA     hornet.ulak.net.tr. root.hornet.ulak.net.tr. (
                           2000042300 ; Serino
                           28800      ; Yenileme
                           14400      ; Tekrar
                           360000    ; Süre
                           86400 )   ; TTL
IN       NS      hornet.ulak.net.tr.

9          IN      PTR     efe.ulak.net.tr.
13         IN      PTR     truva.ulak.net.tr.
91         IN      PTR     hornet.ulak.net.tr.
Görüldüğü gibi alan adı tanımları hemen hemen standarttır ve bu dosyanın da içerik olarak az önce incelenen dosyadan çok farkı yoktur. Fark yalnızca yeni ortaya çıkan PTR kaydıdır, PoinTeR (işaret, gösterge) anlamına gelir. Örnekler sırasıyla 193.140.83.9'un efe.ulak.net.tr, 193.140.83.13'ün truva.ulak.net.tr ve 193.140.83.91'in hornet.ulak.net.tr'yi adreslediğini gösterir.
Sıklıkla kullanılan temel kayıtlar iki dosyanın içeriğinin incelenmesi sırasında  açıklanmıştır. Ancak burada belirtilmeyen farklı kayıtlar da mevcuttur.  Bunların listesi ve açıklamaları daha sonra verilecektir.
SOA kaydında belirtilen parametreler aşağıda ayrıntılı olarak incelenmişlerdir.
Seri No:
Sunucudan bilgi alan ikincil isim sunucular tarafından kullanılır. Burada belirtilen değerin ne olduğu gerçekte çok önemli değildir. Önemli olan dosya içeriğinde değişiklik yapıldığında mutlaka artırılması gerektiğidir. İkincil isim sunucular bu değere bakarak alan adı içeriğinin değişip değişmediğine karar verirler.
Genellikle yıl, ay, gün ve gün içinde yapılan değişiklik sayısı şeklinde kullanılır.
Yenileme:
İkincil sunucular için birincil sunucuyu ne kadar aralıkla kontrol edeceğini gösteren değerdir. Örneğimizde bu değer 8 saattir. Her 8 saatte bir ikincil sunucu birincil sunucuda değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir.
Tekrar:
Eğer ikincil sunucu herhangi bir nedenle birinci sunucuya ulaşmakta sorun yaşarsa tekrar denemek için ne kadar bekleyeceğini gösteren değerdir. Genellikle Yenileme süresinden daha kısa bir süredir. Örneğimizde 4 saattir.
Süre:
Bu kısım oldukça önemlidir. İkincil sunucunun birincil sunucuya ulaşamadığı durumlarda kendisinde bulunan verinin ne kadar daha doğru kabul edildiğini gösterir. Bu süreden sonra ikincil sunucu çağrılara cevap vermeyi keser. 1 haftadan kısa olması kesinlikle önerilmez. Yenileme ve Tekrar değerlerinden çok daha büyük olmalıdır.
TTL:
Daha önce açıklanan 'Yaşam Süresi' (TTL - Time to live) değeridir. İlk satırda $TTL ile belirtilenden farkı BIND 8.2.1 ile birlikte buradaki değerin yalnız negatif TTL olarak kullanılmasıdır. Negatif TTL hata veren sorgulamaların bellekte tutulması için geçerli süredir.
BIND'in Çalıştırılması
Daha önce açıklanan yapılandırma tamamlandıktan sonra, BIND, root kullanıcısı yetkileriyle aşağıdaki şekilde çalıştırılır.
[[email protected] /root]#  /usr/sbin/ndc start
new pid is 9089
[[email protected] /root]#
Çalışıp çalışmadığını anlamak için aşağıdaki yol izlenebilir.
[email protected] /root]# ps -aux |grep named
root      9089  0.0  1.4  2568 1808 ?        S    09:23   0:00 /usr/sbin/named
root      9131  1.0  0.5  1464  712 pts/2    S    09:23   0:00 grep named
[[email protected] /root]#
Görüldüğü gibi named işlemi 9089 PID ile çalışmaya başlamıştır. Herhangi bir hata verip vermediği günlük dosyalarından kontrol edilmelidir.
[[email protected] /root]# tail /var/log/messages

Apr 24 15:15:30 hornet named[9088]: starting. named 8.2.2-P5 Sun Apr 23 13:45:06 ¬
 EEST 2000 ^[email protected]:/home/ilker/download/bind/src/bin/named
Apr 24 15:15:30 hornet named[9088]: hint zone "" (IN) loaded (serial 0)
Apr 24 15:15:30 hornet named[9088]: master zone "0.0.127.in-addr.arpa" (IN) ¬
 loaded (serial 2000042300)
Apr 24 15:15:30 hornet named[9088]: master zone "ulak.net.tr" (IN) loaded ¬
 (serial 2000042301)
Apr 24 15:15:30 hornet named[9088]: master zone "83.140.193.in-addr.arpa" ¬
 (IN) loaded (serial 2000042301)
Apr 24 15:15:30 hornet named[9088]: listening on [127.0.0.1].53 (lo)
Apr 24 15:15:30 hornet named[9088]: listening on [193.140.83.91].53 (eth0)
Apr 24 15:15:30 hornet named[9088]: Forwarding source address is [0.0.0.0].1038
Apr 24 15:15:30 hornet named[9089]: Ready to answer queries.
[[email protected] /root]#
Bilgi: Sistem günlükleri farklı Unix türevlerinde farklı dizinlerde bulunabilir. /var/log/messages Linux için geçerli bir günlük dosyasıdır.
Görüldüğü gibi günlüklerde bir sorunu gösteren herhangi bir belirti bulunmamaktadır.  Alan adı sunucusu sorunsuz olarak çalışmaktadır.
DNS Sorguları - NSLOOKUP
Nslookup alan adı sunucularını sorgulamak için oldukça etkili bir yazılımdır. Çok ayrıntılı kullanım seçenekleri mevcut olsa da burada ayrıntıya girilmeyecektir. Hemen tüm Unix sistemlerinde yüklü olarak gelmektedir ayrıca Windows NT üzerinde de yüklü olarak gelir.
Çalışan sunucunun nslookup yardımıyla sorgulanması aşağıda gösterilmiştir.
[[email protected] named]# nslookup - 0
Default Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

> set type=soa
> ulak.net.tr
Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

ulak.net.tr
        origin = hornet.ulak.net.tr
        mail addr = root.hornet.ulak.net.tr
        serial = 2000042301
        refresh = 28800 (8H)
        retry   = 14400 (4H)
        expire  = 3600000 (5w6d16h)
        minimum ttl = 86400 (1D)
ulak.net.tr     nameserver = hornet.ulak.net.tr
hornet.ulak.net.tr   internet address = 193.140.83.91
> set type=a
> truva.ulak.net.tr
Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

Name:    truva.ulak.net.tr
Address:  193.140.83.13

> www.ulak.net.tr
Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

Name:    efe.ulak.net.tr
Address:  193.140.83.9
Aliases:  www.ulak.net.tr

> set type=ptr
> 9.83.140.193.in-addr.arpa
Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

9.83.140.193.in-addr.arpa       name = efe.ulak.net.tr
83.140.193.in-addr.arpa nameserver = hornet.ulak.net.tr
hornet.ulak.net.tr   internet address = 193.140.83.91
İlk satırda görülen, nslookup komutunun alan adı sunucu olarak kendi çalıştığı makinayı kullanacak şekilde çalıştırılmasıdır. Sorgu tipi SOA'ya değiştirilerek (açılışta varsayılan sorgu tipi A kaydı sorgusudur) ulak.net.tr alan adı için SOA kaydı incelenmiştir. Tüm değerler daha önce tanımlananlarla uyum içerisindedirler. Daha sonra sorgu türü A kaydına çevrilmiş ve truva.ulak.net.tr için IP adresi bulunmuştur. Veritabanında CNAME olarak tanımlanmış olan www.ulak.net.tr için yapılan A kaydı sorgulaması bu adresin takma ad olarak tanımlandığı efe.ulak.net.tr adresini döndürmüştür. Son olarak yapılan PTR sorgulamasıyla da 193.140.83.9'un ters (reverse) tanımı bulunmuştur. Bu da daha önce tanımlanan efe.ulak.net.tr şeklindedir.
Nslookup sorguları genişletilerek devam edilirse;
> set type=a
> www.metu.edu.tr.
Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

Non-authoritative answer:
Name:    www.metu.edu.tr
Address:  144.122.199.13
www.metu.edu.tr alan adı için ilgili adres döndürülecektir. DNS tanımlarında Türkiye ile herhangi bir tanım olmadığı halde bu işlem nasıl yapılmıştır.
Daha önce açıklandığı şekilde root-server kullanılarak .tr alan adından sorumlu sunucular bulunmuş ve ardışıl sorgulama ile adrese ulaşılmıştır.
Sorgulamaya aşağıdaki şekilde devam edilsin.
> set norecurse
> www.bilkent.edu.tr.
Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

Name:    www.bilkent.edu.tr
Served by:
- ns1.metu.EDU.tr
          144.122.199.90
          EDU.tr
- ns2.metu.EDU.tr
          144.122.199.93
          EDU.tr
- ns.ulak.net.tr

          EDU.tr
- firat.bcc.bilkent.EDU.tr
          139.179.10.13
          EDU.tr

> www.metu.edu.tr.
Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

Non-authoritative answer:
Name:    www.metu.edu.tr
Address:  144.122.199.13

> www.ulakbim.gov.tr.
Server:  hornet.ulak.net.tr
Address:  0.0.0.0

Name:    www.ulak.net.tr
Served by:
- NS1.METU.EDU.tr
          144.122.199.90
          tr
- NS2.METU.EDU.tr
         144.122.199.93
          tr
- MUNNARI.OZ.AU
          128.250.1.21
          tr
- NS.RIPE.NET
          193.0.0.193
          tr
- NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET
          206.228.179.10
          tr
- NS.UU.NET
          137.39.1.3
          tr
set norecurse komutu daha önce açıkladığımız tekrarlı sorgulama modunu iptal etmiştir. Bu komuttan sonraki sorgular tekrarlı olarak yapılmayacaktır.
Tekrarlı sorgu kapatıldıktan sonra bu kez www.bilkent.edu.tr için sorgulama yapılmış ancak sunucu cevap olarak .edu.tr'ler için geçerli sunucuları döndürmüştür.
www.ulakbim.gov.tr alan adı sorgulandığında ise .tr'ler için geçerli sunucular dönmüş ancak www.metu.edu.tr için IP karşılığı döndürülmeye devam etmiştir. Bu nasıl olmaktadır?
Öncelikle tekrarlı sorguyu kapatmadan önce www.metu.edu.tr için sorgulama yapıldığı hatırlanmalıdır. Bu sorgulama sırasında sunucumuz bu adres için yaptığı tüm sorguları belleğinde saklamaktadır. Bunlar .tr alan adı sunucuları, .edu.tr alan adı sunucuları, .metu.edu.tr alan adı sunucuları ve www.metu.edu.tr adresinin IP numarasıdır. Bu yüzden .edu.tr altında bulunan www.bilkent.edu.tr sorgulaması yapıldığında bu alan adı hakkında en fazla bilgiye sahip olan .edu.tr alan adı sunucuları, .gov.tr altında bulunan www.ulakbim.gov.tr sorgulaması yapıldığında ise en fazla bilgiye sahip olan .tr alan adı sunucuları döndürülmüştür. www.metu.edu.tr adresi ise bellekten doğrudan cevaplanmıştır.
DNS Kayıtları
Geçerli DNS kayıtlarına daha önce de değinilmişti. Bu kayıtlar örneklerde belirtilenlerden sayıca daha fazladır. Burada daha önce açıklananlarla birlikte ayrıntıya girilmeden açıklanacaklardır. Halen deneysel durumda olan kayıtlara burada değinilmeyecektir. Tam listesi RFC1035'ten bulunabilir.
A:
Adres kaydıdır. İsme karşılık gelen 32 bitlik IP numaras tanımlanır.
Örnek:
marine.ulakbim.gov.tr. IN   A    193.140.83.27
CNAME:
Takma ad kaydıdır. Takma ad tanımlanır.
Örnek:
ilker.ulakbim.gov.tr.  IN   CNAME   truva.ulakbim.gov.tr.
HINFO:
Bilgi kaydıdır, işlemci işletim sistemi tanımlanır.
Örnek:
 truva.ulakbim.gov.tr.  IN     HINFO   Ultra10 Solaris
MD:
Kullanımdan kalkmıştır. Yerine MX kaydı kullanılır.
MF:
Kullanımdan kalkmıştır. Yerine MX kaydı kullanılır.
MX:
Posta sunucu kaydı. Alan adı için ilgili posta sunucusunu tanımlar.
Örnek:
ulakbim.gov.tr.         IN     MX      10      efe.ulakbim.gov.tr.
NS:
Alan adı sunucu kaydı. Alan için alan adı sunucularını tanımlar.
Örnek:
ulakbim.gov.tr.         IN     NS      efe.ulakbim.gov.tr
PTR:
İşaret kaydı. Ters tanımlamada ismi tanımlar.
Örnek:
9.83.140.193.in-addr.arpa    IN     PTR    efe.ulakbim.gov.tr.
SOA:
Sunucunun genel özelliklerini tanımlayan kayıttır. Seri No, yenileme, tekrar, süre ve TTL değerlerini alır.
Örnek:
ulakbim.gov.tr. IN      SOA    efe.ulakbim.gov.tr. root.ulakbim.gov.tr. (
                                2000042401     ; Serino
                                28800             ; Yenileme
                                14400             ; Tekrar
                                3600000         ; Süre
                                86400 )           ; TTL
TXT:
Bilgi kaydı. Kayıt hakkında bilgiyi tanımlar.
Örnek:
ulakbim.gov.tr.         IN    TXT      "Ulusal Akademik Ag ve Bilgi Merkezi"
WKS:
Servis kaydı. Çalışan servisleri tanımlar.
Örnek:
truva.ulakbim.gov.tr.  IN    WKS     TCP (ftp, ssh, telnet, smtp)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DNS Başlangıç Yasal Açıklamalar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası