Razor
Önceki Posta Sunucuları için Spam Önleme Araçları Sonraki
Razor
Kullanıcılara daha önce gelmiş olan spam iletileri merkezi Razor sunucusuna bildirmesi ve daha sonra gelen iletilerin önceki iletilerle karşılaştırılması esasına göre çalışır. Spam iletilerin gövde karakteristikleri, daha sonra gelen iletilerle karşılaştırılmak üzere Razor sunucusunda depolanır. Üzerinde Razor kurulu olan posta sunucusu bir ileti aldığında bu iletiyi Razar sunucusundan sorgular. Eğer ileti Razor sunucusunda daha önce spam olarak kaydedilmişse, ileti spam olarak işaretlenir. SpamAssassin'le birlikte kullanıldığında başarısı %95'e kadar çıkmaktadır.
apt-get install razor
komutuyla kurabilirsiniz. Fakat apt-get kurulumunda bazı sorunlar çıkabileceğinden derlenerek kurulumu da anlatmaya çalışacağım. apt-get kurulumu ve kullanımı ile ilgili bir eki belgenin sonunda bulabilirsiniz. konfigurasyon
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=3978 adresinde razor-agent ve razor-agent-sdk tar paketlerinin en son sürümlerini bulabilirsiniz.
Aşağıdakileri adım adım uygulayalım. Paketleri açalım ve derleyelim.
tar -zxvf razor-agent-sdk-2.xx.tar.gz
Paket açıldıktan sonra açılan dizine geçelim ve sırayla,
perl Makefile.PL
make
make test
make install
komutlarını verelim, daha sonra razor-agent paketi için aynı adımları tekrarlayalım.
tar -zxvf razor-agent-2.xx.tar.gz
Paket açıldıktan sonra açılan dizine geçelim ve sırayla,
perl Makefile.PL
make
make test
make install
komutlarını verelim. Derlenme sırasında çıkabilicek sorunlara karşı ilk önce sisteminizde gerekli perl modüllerinin kurulu olup olmadığına bakın. Kurulumdan hemen sonra Razor'un gerekli araçlarına sembolik bağları ataması için,
razor-client
komutunu verin. Daha sonra Razor'un gerekli yapılandırma dosyalarını oluşturabilmesi için,
razor-admin -create
komutunu kullanmalıyız. Bu komut o anki kullanıcının ev dizininde .razor adlı dizinin altında gerekli dosyaları oluşturur.
Bir sonraki adımda ise Razor sunucusuna raporlama yapabilmesi için gerekli kullanıcı adı ve parolayı atıyoruz:
razor-admin -register -user=mehmet -pass=linux
ya da
razor-admin -register
komutunu kullanarak da kullanıcı adı ve parolanın rastgele üretilmesini temin edebiliriz. Kullanıcı adı ve parolalar kullanıcının evdizinindeki .razor/identity-username dosyasında saklanır. Kurulumdan sonra görmemiz gereken birkaç komut daha var. Bu komutlar iletilerimizi Razor sunucusuna raporlamak için kullanacağımız komutlardır. Kullanımları sa-learn komutuna çok benzemektedir. Bu komutlardan ilki razor-report'dur. razor-report ile sistemimizde bulunan spam iletileri Razor sunucusuna bildiririz:
razor-report -d -M /root/evolution/local/Spam/mbox
-d seçeneği hata ayıklaması yapılabilmesini, -M seçeneği ise iletilerin mailbox türünde tutulduğunu belirtir. Spam olarak raporlayacağınız epostaların yönlendirilmemiş olmalarına dikkat edin. Çünkü yönlendirilmiş (forward) iletilerin içeriği ya da gövdesi değişeceğinden, bu raporlamanın yanlış yapılmasına sebep olur. Raporlamalar özgün iletilerle yapılmalıdır. Bir diğer komut, razor-revoke komutudur. Bu komut ise raporladığımız iletilerin spam olmadığını bildirir:
razor-revoke -d -M /root/evolution/local/Spam/mbox
Son olarak, razor-check komutu, sunucumuzda bulunan iletilerin razor sunucusundaki veritabanında kayıtlı sonuçlara göre karşılaştırılmasına yarar. Bu karşılaştırmaya göre iletileri spam (1) ya da spamdeğil (0) değerleri varilir. Fakat razor-check komutunu bu şekilde kullanmak pratik değildir. Komutu bu haliyle kullanmak bir sonuç vermez. Razor iki farklı şekilde kullanılabilir. Birincisi Razor'un ProcMail ya da MailDrop gibi eposta süzücüleri ile doğrudan çalışacak şekilde yapılandırabiliriz. Ya da SpamAssassin ile bir bütünlük içinde çalışacak şekilde yapılandırabiliriz. SpamAssassin ile çalıştırmak çok daha pratik bir yoldur ve biz bu yolu tercih edeceğiz.
Razor ve SpamAssasin
Razor'u Spamassasin ile bir bütünkük içinde çalıştırmak için /etc/mail/spamassassin/local.cf dosyasına şu satırı eklememiz yeterli olur.
use_razor2 1
Önceki bölümde anlatılan Razor yapılandırmasını yaptıktan ve bu satırı ekledikten sonra spamassassin'i yeniden başlatın:
/etc/init.d/spamassassin restart
ve daha sonra da ikisinin birlikte çalışmasını sınayalım:
spamassassin --lint -D
Bu komutun çıktılarında razor sunucusuna bağlanıldığını görmeniz gerekir. Unutulmaması gereken bir başka nokta da, eğer sunucunuz bir güvenlik duvarı arkasında ise port 2703 (Razor2) ve port 7 (Echo) için gerekli ayarlamaları yapmayı unutmayın.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Spamassasin Başlangıç Pyzor
Bir Linux Kitaplığı Sayfası