Pyzor
Önceki Posta Sunucuları için Spam Önleme Araçları Sonraki
Pyzor
Hemen hemen Razor gibi çalışır. Python dilinde yazılmıştır ve GPL lisansına sahiptir. Veritabanının Razor kadar güçlü olduğu söylenemez. SpamAssassin hem Razorla hem de Pyzor'la aynı anda çalışabilir. Pyzor'un SpamAssassin'le birlikte çalışmasını sağlamak için /etc/mail/spamassassin/local.cf dosyasına aşağıdaki satırı eklemeliyiz:
use_pyzor 1
Pyzoru kurmak için yine
apt-get install pyzor
komutunu verebiliriz. Pyzor, Python dilinde yazıldığından dolayı bu dille ilgili bazı modüllere ihtiyaç duyar. apt-get bu bağımlılıkları dikkate alarak gerekli olan tüm paketleri kurar. Sisteminizde apt-get mevcut değilse , http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=50000 adresinden tar.bz2 biçiminde temin edebilirsiniz.
tar -jxvf pyzor-0.4x-tar.bz2
komutunu kullanarak paketi açalım ve paketin açıldığı dizine geçelim.
python setup.py build
python setup.py install
komutlarını vererek Pyzor'u kuralım. Aşağıdaki komutu kullanarak dizinler için gerekli paylaşım izinlerini ayarlayalım.
chmod -R a+rX /usr/share/doc/pyzor0.4x
chmod -R a+rX /usr/lib/python2.3/site-packages/pyzor
chmod -R a+rX /usr/bin/pyzor
chmod -R a+rX /usr/bin/pyzord
dosya/dizin izinleri ayarlamalarını yaptıktan sonra bir de Pyzor'un çalışabilmesi için gerekli olan python-gdbm modülünün yüklü olup olmadığına bakalım.
python -c 'import gdbm' && echo 'gdbm bulundu'
sonuçta "gdbm bulundu" diye bir çıktı alırsanız python-gdbm modülü yüklü demektir. Eğer yüklü değilse http://rpm.pbone.net/ adresinde bir arama yapıp bulabilirsiniz.
Komutların kullanımıda Razor'a benzemektedir. Report spam iletiler, Whitelist ise spam olmayan iletiler için kullanılmaktadır.Kurulumun şu ana kadar olan haliyle Pyzor sunucusundan spam denetimi yapılabilir. Daha fazla ayrıntı için kurulum yaptığımız dizindeki Docs dizinindeki usage.html dosyasına bakın. Şimdi local.cf içerisine use_pyzor 1 yazdıysak, spamassassin'i yeniden başlatalım ve tekrar aşağıdaki komutu kullanalım.
spamassassin --lint -D
komutun çıktısında pyzor got response :66.250.40.33:24441 görüyorsanız Pyzor sorunsuz çalışıyor demektir. Pyzor 24441 no.lu portu kullanmaktadır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Razor Başlangıç DCC (Distributed Checksum Clearinghouse)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası