kill ile İlgili Sınırlamalar
Önceki Sinyallerin Üretilmesi Sonraki
kill ile İlgili Sınırlamalar
Herhangi bir sürece kill kullanarak sinyal göndermenizi engelleyen bazı sınırlamalar vardır. Bunlar, başka bir kullanıcının bir süreci kendi kararının bir sonucu olarak öldürmesi gibi asosyal davranışlara karşı tasarlanmıştır. kill genellikle bir sürecin kendi altsüreçlerine ve kardeş süreçler arasında sinyal gönderilmesi için kullanılır ve bu çeşit kullanımda yetkileriniz yeterli olur. Alışılmışın dışında olan tek durum bir alt süreç olarak bir setuid yazılımın çalıştığı durumdur; eğer yazılım sürecin hem gerçek hem de etkin kullanıcı kimliğini değiştiriyorsa, sürece sinyal gönderecek yetkiniz olmayabilir. su komutu bunu yapar.
Bir sürece sinyal gönderme yetkiniz olup olmadığına iki sürecin kullanıcı kimliklerine bakarak karar verilir. Bu kavram Bir Sürecin Aidiyeti bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Genelde, bir sürecin başka bir sürece sinyal gönderebilmesi için ya gönderen süreç ayrıcalıklı kullanıcıya ait olmalı (root gibi) ya da gönderen sürecin gerçek ve etkin kullanıcı kimliği alan sürecinki ile aynı olmalıdır. Eğer alan süreç kendi süreç imge dosyasında set-user-ID bitiyle etkin kullanıcı kimliğini değiştirirse, etkin kullanıcı kimlik yerine süreç imge dosyasının sahibi kullanılır. Bazı gerçeklemelerde, bir süreç kendi alt sürecine kullanıcı kimlikleri aynı olmasa bir sinyal gönderebilir olmalıyken bazıları da başka sınırlamalar getirebilir.
SIGCONT sinyali özel bir durumdur. Eğer gönderici ve alıcı aynı oturumun parçaları iseler kullanıcı kimliklerine bakılmaksızın bu sinyali gönderilebilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başka Bir Sürece Sinyal Gönderme Başlangıç kill Örneği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası