Bayt Akımlı Soket Örneği
Önceki Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması Sonraki
Bayt Akımlı Soket Örneği
Burada Internet isim alanında bayt akımlı bir soket için bağlantı yapan örnek bir istemci yazılım görüyoruz; sunucuya bağlandıktan sonra sunucuya sadece bir dizge gönderip çıkmaktadır.
Bu yazılım soket adresini ayarlamak için init_sockaddr kullanmaktadır; bkz. İnternet Soketi Örneği.
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>

#define PORT      5555
#define MESSAGE     "Alooo!! Hala egleniyor musun?!?"
#define SERVERHOST   "mescaline.gnu.org"

void
write_to_server (int filedes)
{
 int nbytes;

 nbytes = write (filedes, MESSAGE, strlen (MESSAGE) + 1);
 if (nbytes < 0)
  {
   perror ("write");
   exit (EXIT_FAILURE);
  }
}


int
main (void)
{
 extern void init_sockaddr (struct sockaddr_in *name,
               const char *hostname,
               uint16_t port);
 int sock;
 struct sockaddr_in servername;

 /* Soketi oluşturalım. */
 sock = socket (PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 if (sock < 0)
  {
   perror ("socket (client)");
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 /* Sunucuya bağlanalım. */
 init_sockaddr (&servername, SERVERHOST, PORT);
 if (0 > connect (sock,
          (struct sockaddr *) &servername,
          sizeof (servername)))
  {
   perror ("connect (client)");
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 /* Sunucuya veriyi gönderelim. */
 write_to_server (sock);
 close (sock);
 exit (EXIT_SUCCESS);
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Veri Aktarımı Başlangıç Bayt Akımlı Bağlantı Sunucusu Örneği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası