Hümanizm; bireysel ve toplu olarak insanın değerini ve etkinliğini vurgulayan ve genel olarak dogma veya batıl inanç kabulü üzerine eleştirel düşünme ve kanıtları (rasyonalizm ve ampirizm) tercih eden felsefi ve etik bir duruştur. Hümanizm teriminin anlamı, kendisiyle özdeşleşmiş olan ardışık entelektüel hareketlere göre değişmiştir. Bu terim, 19. yüzyılın başında teolog Friedrich Niethammer tarafından klasik edebiyat (“klasik hümanizm”) çalışmasına dayanan bir eğitim sistemine atıfta bulunulmak üzere yazılmıştır. Bununla birlikte genel olarak hümanizm; insan özgürlüğü ve ilerleyişinin bir nosyonunu onaylayan bir bakış açısı anlamına gelir. İnsanları bireylerin tanıtımından ve geliştirilmesinden yalnızca sorumlu olarak görüyor ve dünya ile ilgili olarak insan için bir endişeye önem veriyor.

Modern zamanlarda hümanist hareketler tipik olarak laiklikle hizalanan dinî olmayan hareketlerdir ve bugün hümanizm; dünyayı anlamak için doğaüstü bir kaynaktan, vahiyden, ziyade insan etkinliğine odaklanan ve bilime bakan teistik olmayan bir yaşam duruşuna işaret edebilir.

References

  • This work, “Hümanizm Nedir?”, is a derivative of “Humanism” by Wikiwand, used under CC BY-SA. “Hümanizm Nedir?” is licensed under CC BY-SA by The FLOSS Information.