Görsel ve İşitsel Dosyaların Biçim Dönüşümü
Önceki Hızlı Başlangıç Sonraki
Görsel ve İşitsel Dosyaların Biçim Dönüşümü
 • FFmpeg girdi olarak desteklenen herhangi bir dosya biçimini kullanabilir:
  Örnek:
 • YUV dosyalarını girdi olarak kullanabilirsiniz:
  ffmpeg -i /tmp/test%d.Y /tmp/out.mpg
  
  Bu, şu dosyaları kullanacaktır:
  /tmp/test0.Y, /tmp/test0.U, /tmp/test0.V,
  /tmp/test1.Y, /tmp/test1.U, /tmp/test1.V, vs...
  
  Y dosyaları U ve V dosyalarının 2 katı çözünürlük kullanır. Bunlar başlıkları olmayan ham dosyalardır. Bütün yeterli görüntü çözücüler tarafından oluşturulabilirler. Eğer FFmpeg tahmin edemezse, siz resim boyutunu -s seçeneği ile belirleyin.
 • Girdi olarak bir ham YUV420P dosyasını kullanabilirsiniz:
  ffmpeg -i /tmp/test.yuv /tmp/out.avi
  
  Buradaki test.yuv düzlemsel ham YUV verisi içeren bir dosyadır. Her resim karesi ardından yatay ve düşeyde yarım çözünürlüklü U ve V düzlemleri gelen Y düzleminden oluşur.
 • Bir ham YUV420P dosyasını çıktı alabilirsiniz:
  ffmpeg -i mydivx.avi hugefile.yuv
  
 • Birkaç girdi ve çıktı dosyası belirtebilirsiniz:
  ffmpeg -i /tmp/a.wav -s 640x480 -i /tmp/a.yuv /tmp/a.mpg
  
  Bu komut satırı a.wav ses dosyasını ve a.yuv ham YUV video dosyasını a.mpg MPEG dosyasına çevirir.
 • Ayrıca görsel ve işitsel dönüşümleri aynı anda yapabilirsiniz:
  ffmpeg -i /tmp/a.wav -ar 22050 /tmp/a.mp2
  
  Bu komut satırı a.wav ses dosyasını 22050Hz örnekleme hızıyla MPEG ses dosyasına çevirir.
 • Duraksız görüntü girişinden duraksız görüntü çıkışına bir yol belirterek birkaç biçimi aynı anda kodlayabilirsiniz:
  ffmpeg -i /tmp/a.wav -ab 64k /tmp/a.mp2 -ab 128k /tmp/b.mp2 -map 0:0 -map 0:0
  
  Bu komut, a.wav ses dosyasını 64 kilobitlik a.mp2 dosyasına ve 128 kilobitlik b.mp2 dosyasına dönüştürür. -map dosya:sıra ile duraksız görüntü çıktıları için sırasıyla hangi duraksız görüntü girişlerinin kullanılacağı (akım numarası olarak) belirtilir.
 • Çözülmüş VOB'ları dönüştürebilirsiniz:
  ffmpeg -i snatch_1.vob -f avi -vcodec mpeg4 -b 800k -g 300 -bf 2 -acodec libmp3lame -ab 128k snatch.avi
  
  Bu bir tipik DVD güzelleştirme örneğidir; giriş bir VOB dosyasıdır, çıkış MP3 sesli ve MPEG-4 görüntülü AVI dosyasıdır. Bu komutta MPEG-4 duraksız görüntüsünün DivX5 uyumlu olması için B-karelerini kullandığımıza ve GOP boyutunu, 29.97 kare/s görüntü girdisi için 10 saniyede bir, bir iç kare anlamına gelen 300 değeriyle belirttiğimize dikkat ediniz. Ek olarak, duraksız ses akışının MP3 olarak kodlanmasını istiyorsanız FFmpeg paketini LAME desteği sağlamak için --enable-libmp3lame seçeneği ile yapılandırarak derlemelisiniz. Eşleme işlemi (-map) DVD kodlarken istediğiniz ses dilini elde etmek için önemlidir.
Not
Desteklenen girdi biçimlerini ögrenmek için ffmpeg -formats komutunu kullanınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
X11 Görüntüsünün Yakalanması Başlangıç Komut Satırı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası