Tuştakımı ve İşlev Tuşları
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
Tuştakımı ve İşlev Tuşları
Çoğu uçbirim belirli karakter dizilerini bilgisayara gönderen ok ve işlev tuşlarına sahiptir. Doğru dizilimler uçbirime bağımlı olduğundan termcap, yetenekleri kullanılan dizilimlere göre tanımlar. Termcap'in çoğu dizge değerli yeteneğinin tersine bu yetenekler uçbirime dizge gönderen komutlar değildirler.
Tuştakımının ok tuşlarını kullanacak uygulamalar ks yeteneğinin varlığına bakmalı ve tuştakımı ok tuşlarını etkin kılmak için uçbirime bunu göndermelidir. Böyle uygulamalar ayrıca, çıkışta ke dizgesini göndermelidir.
ks
Tuştakımı ok tuşlarını etkin kılan dizge değerli yetenek. Uçbirimde bu yetenek yoksa ancak bu bölümdeki diğer yetenekler mevcutsa uygulamalar tuştakımı ok tuşlarının daima etkin olduğunu varsayabilir.
ke
Tuştakımı tuşlarını normale döndüren dizge değerli yetenek. Bu yetenek sadece ks varsa vardır.
kl
Girdi karakterlerinin sola ok tuşuna basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek. Bu yeteneğin yokluğunda uçbirimin bilgisayara sola ok tuşu ile bir şey aktarabileceğini umamazsınız.
kr
Girdi karakterlerinin sağa ok tuşuna basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
ku
Girdi karakterlerinin yukarı ok tuşuna basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kd
Girdi karakterlerinin aşağı ok tuşuna basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kh
Girdi karakterlerinin ev konumu tuşuna basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
K1 … K5
Klavyede üçe üçlük takım varsa, girdi karakterlerinin üçe üçlük takımının içindeki diğer beş tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenekler. Bu tuşlardan birinin ev konumu tuşu olabileceğini ve dolayısıyla bu yeteneklerden birinin kh yeteneği ile aynı olacağına dikkat edin.
k0
Girdi karakterlerinin 10. işlev tuşuna (0 etiketli tuş varsa 0. tuşa) basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
k1 … k9
Girdi karakterlerinin 1'den 9'a kadar ki işlev tuşlarına basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenekler.
kn
10'dan fazla olduğunda işlev tuşlarının sayısını belirten sayısal yetenek.
l0 …l9
Klavyenin k0k9 yetenekleriyle tanımlanan tuşlarının etiketlerindeki dizgeler. Bu dizgeler zaten f0 veya f10 ve f1f9 iseler bu yetenekler tanımlanmamış olmalıdır.
kH
Girdi karakterlerinin aşağı ev konumu tuşuna basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kb
"Gerisilme" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
ka
"Tüm sekmelere temizle" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kt
"Bu sütundaki sekme durağını kaldır" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kC
Ekranı temizle" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kD
"Karakteri sil" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kL
Satırı sil" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kM
"Ekleme kipinden çık" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kE
"Satır sonuna kadar temizle" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kS
"Ekran sonuna kadar temizle" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kI
"Karakter ekle" ya da "ekleme kipine gir" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kA
"Satır ekle" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kN
"Sonraki sayfa" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kP
"Önceki sayfa" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kF
"İleri kaydır" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kR
"Geri kaydır" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
kT
"Bu sütuna sekme durağı koy" tuşu varsa, girdi karakterlerinin bu tuşa basarak gönderilmesini sağlayan dizge değerli yetenek.
ko
Uçbirimin sahip olduğu diğer işlev tuşlarını listeleyen dizge değerli yetenek. Bu, kHkT yeteneklerindeki bilgiyi belirtmenin artık kullanılmayan bir yoludur. Dizge, virgüllerle ayrılmış olarak iki karakterlik termcap yetenek isimlerini listeler. Listelenmiş her yetenek ismi, uçbirimin bu yeteneğin değeri olan dizgeyi gönderme yeteneğinin olduğunu belirtir. Örneğin, :ko=cl,ll,sf,sr: değeri, uçbirimin "ekranı temizle", "aşağı ev", "ileri kaydır" ve "geri kaydır" isimli dört işlev tuşunun olduğu anlamına gelir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çan Başlangıç Meta Tuşu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası