Nitelik
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - N Sonraki
Nitelik
Kapsam: Genel
  • İsim - Bir hizmet ya da ürünün belirli bir gereksinmeyi karşılamaya yönelik bütün özellikleri ve öznitelikleri. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Kalite
       İngilizce: Quality
       Almanca: Qualität
       Fransızca: Qualité
Nitelik Denetimi
Kapsam: Üretim
  • deyim - Bir örgütleşim içinde değişik grupların çalışmalarını ürün niteliğini ekonomik biçimde iyileştirmek amacıyla eşgüdümleme ve düzenleme süreci. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Kalite Kontrol
       İngilizce: Quality Control
       Almanca: Qualitätssteuerung
       Fransızca: Contrôle Qualité
Nitelik Oranı
Kapsam: Fizik
  • deyim - Dinamik bir sistemde her bir dönemde saklatılan en büyük enerji miktarının yitirilen enerjiye oranı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Quality Factor
       Almanca: Qualitatsfaktor
       Fransızca: Facteur de Qualité
Nitelikölçüm
Kapsam: Genel
  • İsim - Bir ürün niteliğini nicel biçimde ölçmeye yönelik yöntemler. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Qualimetry
       Almanca: Qualimetrie
       Fransızca: Qualimétrie
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Nitel Başlangıç Nokta
Bir Linux Kitaplığı Sayfası