Faydalanılan Kaynaklar
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
Faydalanılan Kaynaklar
Sözlüğün derlenmesinde genelde örütbağda yer alan sözlüklerden yararlanılmış, yetmediği yerde Linux uygulamalarının belgelerindeki açıklamalardan yararlanılmıştır. Her sözcüğün açıklamasında faydalanılan kaynak kısaltması ile belirtilmiştir. Örütbağda adresleri olanlar için bu kısaltma aynı zamanda kaynağın bulunduğu adrese bir bağ oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Linux uygulamalarının belgeleri için sadece uygulama adı belirtilmiştir.(Telif hakkı bilgilerinden bulunabilenler belirtilmiştir.)
[Foldoc]
Telif Hakkı © 1993 Denis Howe. The Free On-line Dictionary of Computing.
[wn]
Telif Hakkı © 1997 Princeton University. WordNet® 1.6 - A Lexical Database for English from the Cognitive Science Laboratory at Princeton University.
[ sankur ]
Prof. Dr. Bülent Sankur'un Türkçe-İngilizce Sözlüğü.
[ kadifeli ]
Telif Hakkı © 1997 Fedon Kadifeli. Online English-Turkish Dictionary of Computer Terms.
[ gnu-tr ]
GNU-TR Çeviri Ekibinin Sözcük Dağarcığı.
[ tbd ]
Türkiye Bilişim Derneği - Türkçe-İngilizce Sözlük.
[ tbd-eski ]
Türkiye Bilişim Derneği - Türkçe-İngilizce Sözlük.
[ tdk ]
Türk Dil Kurumu - Türkçe Sözlük.
[ redhouse ]
Redhouse - İngilizce-Türkçe Sözlük.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - Diğerleri Başlangıç Linux İşletim Sistemi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası