İşletim sisteminin çeşitli parçaları
Önceki Linux Sistemine Genel Bakış Sonraki
İşletim sisteminin çeşitli parçaları
Bir Unix işletim sistemi çekirdek ve bazı sistem programlarından oluşur. Bazı uygulama programları da vardır. Çekirdek işletim sisteminin kalbidir. [116] Diskteki dosyaların izlerini tutar, programları başlatır ve yürütür, belleği ve çeşitli süreçlerin kaynaklarını düzenler, ağdan paketleri alır ve gönderir, vb... Çekirdek kendi başına çok az iş yapar, fakat diğer servislerin kullanabileceği araçları sağlar. Ayrıca donanımlara doğrudan ulaşan kişileri önleyerek, onları kendi sunduğu araçları kullanmaya zorlar. Bu yolla çekirdek, kullanıcıları diğer kullanıcılara karşı koruyacak bir yol izler. Çekirdek tarafından sağlanan bu araçlar sistem çağrıları üzerinden kullanılır. Sistem programları işletim sisteminin ihtiyacı olan çeşitli servisleri yerine getirmek için çekirdek tarafından sağlanan bu araçları kullanırlar.
Sistem programları ve diğer bütün programlar kullanıcı kipi olarak adlandırılan 'çekirdeğin en üst bölgesi' olan yerde çalışırlar. Sistem programları ve uygulama programları arasındaki en önemli fark: sistem programlarının işletim sisteminin çalışması için gerekli olan yazılımlar olması, uygulama yazılımları ise sistemde faydalı ve eğlenceli işlerin ( oyun ,vb..) yapılmasını sağlıyor olmasıdır. Kelime işlemcisi bir uygulama programıdır. mount ise bir sistem programıdır. Bunlar arasındaki farklar sadece sınıflama işlemleri için önemlidir.
İşletim sistemleri bazı derleyicileri ve onların uygun kütüphanelerini (Linux altındaki GCC ve C++ kütüphaneleri gibi) ihtiva edebilirler. Bununla beraber bütün programlama dilleri bir işletim sisteminin parçası olmak zorunluluğunda değildirler. Belgeler ve bazen oyunlar da bir işletim sisteminin parçaları olabilirler. Geleneksel olarak işletim sistemleri kurulum teybi veya disklerinin içerisindeki programlar olarak tanımlanabilir; bu tanım içerisinde Linux'ün durumu pek berrak değildir. Çünkü Linux, bütün dünya üzerinde FTP sitelerinden de yayılmaktadır.


[116] Aslında bu sık sık karşılaşılan bir hatadır. Pek çok kişi çekirdeği işletim sisteminin kendisi sanmaktadır. Bir işletim sistemi düzenlenmiş bir çekirdekten daha fazlasını sunmaktadır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux Sistemine Genel Bakış Başlangıç Çekirdeğin önemli parçaları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası