mknod komutu
Önceki Aygıt Dosyaları Sonraki
mknod komutu
MAKEDEV halihazırda var olmayan aygıt dosyalarını yaratmak için kullanılır. Bununla beraber bazı zamanlar MAKEDEV yaratmak istediğiniz aygıta ilişkin dosyayı tanımayabilir. Burada mknod komutu devreye girer. Bu komutu kullanabilmek için anadüğüm ve altdüğüm numaralarını bilmek zorundasınız. Çekirdek içerisindeki devices.txt dosyası, bu bilgilerin yer aldığı temel kaynaktır.
Diyelim ki bizim elimizdeki MAKEDEV istediğimiz /dev/ttyS0 aygıt dosyasını nasıl yapacağını bilmiyor. Bu durumda mknod komutunu kullanmak zorundayız. devices.txt dosyasından bakarak 4. anadüğüm ve 64. altdüğümde bir karakter aygıt yapmamız gerektiğini öğreniriz.
# mknod /dev/ttyS0 c 4 64
# chown root.dialout /dev/ttyS0
# chmod 0644 /dev/ttyS0
# ls -l /dev/ttyS0
crw-rw----   1 root dialout    4,   64 Oct 23 18:23 /dev/ttyS0
Gördüğünüz gibi bir dosyayı çok fazla adımda yaratmak durumundayız. Bu örnekte gereken süreçleri görebilmekteyiz. Burada /dev/ttyS0 aygıt dosyasının MAKEDEV komutu tarafından yaratılamamış olması uç bir örnektir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
MAKEDEV Betiği Başlangıç Aygıt Listesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası