Arayüzler
Önceki Giriş Sonraki
Arayüzler
TCP arayüzlerinin bir tarafı Genel Ağ Protokolü gibi daha düşük seviyede bir protokole bakarken, diğer tarafı kullanıcıya veya uygulama süreçlerine bakar.
Uygulama süreçleri ve TCP arasındaki arayüz makul derecede bir ayrıntıyla ele alınmıştır. Bu arayüz bir işletim sisteminin dosyaları işlemesi için bir uygulama sürecine sağladığı çağrılara çok benzeyen bir çağrı kümesinden oluşur. Örneğin, bağlantıları kurmak ve kapamak, kurulu bağlantılar üzerinden veri göndermek ve almak için çağrılar vardır. Ayrıca TCP'nin uygulama programları ile eşzamansız haberleşmesi beklenir. TCP gerçeklenimcilerine belli bir işletim sistemine uygun arayüzlerin tasarlanması için epeyce özgürlük tanınmış olsa da, TCP/kullanıcı arayüzünde geçerli bir gerçeklenim için asgari bir işlevsellik gereklidir.
TCP ile daha düşük seviyeli protokol arasındaki arayüz aslında belirlenmemiştir, ancak iki seviyenin birbirlerine eşzamansız olarak bilgi aktarabilecekleri bir mekanizmanın olduğu varsayılır. Genel olarak, bu arayüzü daha düşük seviyedeki protokolün belirleyeceği umulur. TCP birbirine bağlı ağlardan oluşan çok genel bir ortamda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu belge boyunca, daha düşük seviyeli protokolün Genel Ağ Protokolü [2] olduğu varsayılmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Belge Hakkında Başlangıç İşlemler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası