Güdülenme
Önceki Giriş Sonraki
Güdülenme
Bilgisayar iletişim sistemleri gerek orduda gerek idari teşkilatta ve gerekse sivil çevrelerde gittikçe önemi artan bir konudur. Bu belgede öncelikle askeri bilgisayarların iletişim gereksinimleri, özelikle bir tıkanıklıkta ve güvenilir olmayan bir bağlantı durumunda güvenilirliği sağlama konularına dikkat edilecektir. Ama bu sorunların çoğu sivil ve devlet sektöründe de bulunmaktadır.
Stratejik ve taktiksel olarak bilgisayar iletişim ağları esasen bilgisayarları birbirine bağlamak ve çok sayıda uygulamayı destekleyen standart süreçler arası iletişim protokollerinin tüm gereksinimlerini sağlamak için geliştirilir ve konuşlandırılır. Bu tür standartlarla ilgili gereksinimi karşılamak için Savunma Bakanlığının Araştırma ve Mühendislik Dairesi[143] Savunma Bakanlığı bünyesinde süreçler arası iletişim protokolünün standartlaştırılması temelinde burada açıklanan Aktarım Denetim Protokolünü (TCP) bildirmiştir.
TCP, çok ağlı çalışmayı destekleyen uygulamaları destekleyen protokollerin katmanlı hiyerarşisine uyum sağlamak için tasarlanmış bağlantı yönelimli, uçtan uca güvenilir iletişim sağlayan bir protokoldür. Birbirine bağlı bilgisayar iletişim ağlarına konak olarak bağlı bilgisayar çiftlerindeki süreçler arasında süreçlerarası güvenilir iletişim için gerekenleri sağlar. TCP katmanı altındaki iletişim protokollerinin güvenilirliği ile ilgili pek az önkabul yapılmıştır. TCP'nin daha düşük seviyeli protokollerden basit ve potansiyel olarak güvensiz bir verikatarı hizmeti sağlayabileceği varsayılır. TCP'nin doğrudan bağlantılı ağlardan paket anahtarlamalı veya devre anahtarlamalı ağlara kadar geniş bir tayftaki iletişim sistemleri üzerinde çalışabilmesi prensip olarak mümkün olmalıdır.
TCP temel olarak ilk defa Cerf ve Kahn tarafından [1] içinde açıklanan kavramlara oturtulmuştur. TCP katmanlı protokol mimarisinde, Genel Ağ verikatarı "zarfları" halinde zarflanmış değişik uzunluktaki veribölütlerini almak ve göndermek için TCP'ye bir yöntem sağlayan temel Genel Ağ Protokolünün hemen üstüne oturur. Genel Ağ verikatarı farklı ağlardaki kaynak ve hedef TCP'lerin adreslenmesini sağlar. Genel Ağ protokolü ayrıca çoklu ağlar ve bağlantılı ağ geçitlerinden taşınmasını ve teslimatını sağlamak için TCP veribölütlerinin parçalanması ve yeniden birleştirilmesi ile de ilgilenir. Genel Ağ protokolü ayrıca öncelik, güvenlik sınıflandırması ve TCP veribölütlerinin bölümlere ayrılması ile ilgili bilgileri de taşır, böylece bu bilgi çok sayıda ağ arasında bir uçtan bir uca iletilebilir.
Şekil 4.1. Protokol Katmanları
    +---------------------+
    |      üstdüzey       |
    +---------------------+
    |        TCP          |
    +---------------------+
    | Genel Ağ protokolü  |
    +---------------------+
    |    iletişim ağı     |
    +---------------------+
Bu belge çoğunlukla, konak bilgisayarlarda daha yüksek seviyeli protokollerle birlikte yerleşik olan TCP gerçeklenimleri bağlamında kaleme alınmıştır. Bazı bilgisayar sistemleri ağlara bağlanmak için üzerlerinde ağa özel yazılımlara ek olarak TCP ve IP katmanlarını barındıran bilgisayarları kullanırlar. TCP belirtimi, bağlanma noktasında bile gerçeklenebilir görünen daha yüksek seviyeli protokollere bir arayüzden başka bağlanma noktası protokolü olarak da gerçeklenmeye uygun bir arayüz tanımlar (Burada bağlantı noktasından kasıt, sistemin ağa bağlantısını sağlayan bilgisayardır).


[143] Deputy Undersecretary of Defense for Research and Engineering
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Etki Alanı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası