Kullanılan Terimler ve Kısaltmalar
Önceki Aktarım Denetim Protokolü (TCP) Sonraki
Kullanılan Terimler ve Kısaltmalar
1822
BBN Report 1822, "The Specification of the Interconnection of a Host and an IMP" ("Bir konak ile bir IMP'nin birbiriyle bağlantısının belirtimi"). Bir konak ile ARPANET arasındaki arayüzün belirtimi.
aciliyet göstericisi
Sadece ACL biti etkin olduğunda anlamlı olan bir denetim alanı. Bu alan, gönderen kullanıcının acil çağrısı ile ilişkili veri sekizlisini belirten aciliyet göstericisinin değerini haber verir.
ACL
Bir sıra numarası işgal etmeyen, alan kullanıcının, aciliyet göstericisinde belirtilen değerden küçük sıra numaraları taşıyan tüketilecek bir veri olduğu sürece acilen işlem yapması için uyarılmasını gerektiğini belirten bir denetim biti.
ADB
Aktarım Denetim Bloğu. Bir bağlantının durumunun kaydedildiği veri yapısı.
ADB.ÖNC
Bağlantı önceliği
alım penceresi
Almaya istekli yerel (alıcı) TCP'nin sıra numaralarını ifade eder. Böylece, yerel TCP, makbul veriyi ve denetimi taşıyan veribölütlerinin ALM.SNR ile ALM.SNR + ALM.PEN - 1 arasında yeralacağını varsayar. Bu aralığın dışında sıra numaralarına sahip veribölütleri yinelenmiş sayılarak iptal edilirler.
ALM.ACL
alım aciliyet göstericisi
ALM.PEN
alım perceresi
ALM.SNR
sonraki alım sıra numarası
ALN
Bir veribölütünün alındı alanının, önceki tüm sıra numaralarının alındığını belirtmesi nedeniyle bu veribölütünün göndericisinin almayı umduğu sonraki sıra numarasını içerdiğini belirten ve hiçbir sıra alanı işgal etmeyen denetim bitinin ismi.
ARPANET iletisi
ARPANET'teki bir IMP ile bir konak arasındaki aktarım birimi. Azami boyu yaklaşık 1012 sekizlidir (8096 bit).
ARPANET paketi
ARPANET'teki IMP'ler arasında dahili olarak kullanılan bir aktarım birimi. Azami boyu yaklaşık 126 sekizlidir (1008 bit).
AVÖ
Azami Veribölütü Ömrü. Bir TCP veribölütünün ağ üzerinde mevcut olabildiği süre. Keyfi 2 dakika olarak tanımlanmıştır..
bağlantı
Bir çift soketin varlığı ile belirlenen mantıksal bir iletişim güzergahı.
başlık
Bir iletinin, veribölütü, veridilimi, veri paketi veya veri blokunun başlangıcındaki denetim bilgisi.
Betim
Bir Genel Ağ Protokolü alanı. Bu betimleme değeri kullanıcı tarafından, bir verikatarının veridilimlerinin montajına yardımcı olması için atanır.
EŞZ
Bir bağlantının başlatılmasında kullanılan, sıra numaralarının başlangıcını belirten, gelen veribölütünde bir sıra numarası işgal eden bir denetim biti (eşzamanlama kısaltması olarak).
FTP
("File Transfer Protocol" kısaltması) Dosya aktarım protokolü.
GİT
Bir sıra numarası işgal etmeyen, veribölütünün alıcı tarafa hemen gitmesi gereken veriyi içerdiğini belirten bir denetim biti.
GÖN.ACL
gönderi aciliyet göstericisi
GÖN.OLM
sol sıra
GÖN.PEN
gönderi penceresi
GÖN.PS1
son pencere güncellemesinde veribölütü sıra numarası
GÖN.PS2
son pencere güncellemesinde veribölütü alındı numarası
GÖN.SNR
gönderi sırası
gönderi penceresi
Almaya istekli uzak (alıcı) TCP'nin sıra numaralarını ifade eder. Uzak (veriyi alan) TCP'deki veribölütleri içinde belirtilen pencere alanının değeridir. Yeni sıra numarası aralığı bir TCP tarafından GÖN.SNR ile GÖN.OLM + GÖN.PEN - 1 arasında seçilir. (Şüphesiz, sıra numaralarının yeniden aktarımlarının GÖN.OLM ile GÖN.SNR arasında olması beklenir.)
gönderi sırası
Yerel (gönderen) TCP'nin bağlantıda kullanacağı sonraki sıra numarası. İlki bir ilk sıra numarası eğrisinden (İSN) seçilir ve aktarılan sıralı denetimin veya verinin her sekizlisi için bir arttırılır.
Hedef Adres
Genelde ağ ve konak betimleyen hedef adresi.
Hizmet Türü
Bir Genel Ağ veridilimi için hizmet türünü belirten bir Genel Ağ Protokolü alanı.
İAS
İlk Gelen Sıra numarası. Bir bağlantıda alıcı tarafından kullanılmış ilk sıra numarası.
İGS
İlk Giden Sıra numarası. Bir bağlantıda gönderici tarafından kullanılmış ilk sıra numarası.
IMP
("Interface Message Processor" kısaltması). Arayüz İleti İşlemci, ARPANET'in paket anahtarlaması.
Genel Ağ adresi
Özellikle konak seviyesinde bir kaynak veya hedef adresi.
Genel Ağ verikatarı
(İng.: Internet datagram) Genel Ağ başlıklı daha yüksek seviyeli bir protokol ile bir Genel Ağ modülü arasında değiştokuş edilen verinin birimi.
Genel Ağ veridilimi
(İng.: Internet fragment) Genel Ağ başlıklı bir Genel Ağ verikatarının veri parçası.
IP
Genel Ağ Protokolü. ("Internet Protocol" kısaltması)
İSN
İlk Sıra Numarası. Bir bağlantıda kullanılmış ilk sıra numarası (gerek İAS gerekse İGS olarak). Saate göre sıralı/döngülü bir düzende seçilir.
Kaynak Adresi
Ağ veya konak belirten kaynak adresi
konak
Bir bilgisayar. İletişim ağı bakımından iletiler için bir kaynak ya da hedef olan bilgisayar.
lider
Bir ileti veya veri blokunun başlangıcındaki denetim bilgisi. Özellikle, ARPANET'te, konak/IMP arayüzünde bir ARPANET iletisi üstündeki denetim bilgisi.
modül
Bir protokol veya başka bir yordamın genellikle yazılım olarak bir gerçeklenimi.
paket
Mantıksal olarak eksiği de olabilen bir başlığı olan bir veri paketi. Verinin mantıksal paketinden ziyade fiziksel paketi için kullanılır.
port
Veri ile ilişkili bir sürecin girdi veya çıktı kanalını belirten bir soket bölümü.
RTP
"Real Time Protocol" kısaltması. Gerçek Zamanlı Protokol: Zamanında işlenmesi önemli olan bilgilerin iletişimi için kullanılan iki konak arası protokol.
Seçenekler
Uzunluğu bir kaç sekizlik olabilen çeşitli seçenekler içeren bir seçenek alanı. Seçenekler öncelikle sınama amaçları için kullanılır; örneğin, zaman damgalarının taşınması. Genel Ağ Protokolü ve TCP, her ikisi de seçenek alanları içerir.
sekizli
(İng.: octet) Sekiz bitlik bayt. (Baytların bazı sistemlerde 8 bit olmaması yüzünden sekiz bitlik baytı belirtmek için)
BŞT
Bir sıra numarası işgal etmeyen, bir etkileşime girmeksizin alıcının bağlantıyı silmesi gerektiğini belirten bir denetim biti (baştan-başlat). Alıcı gelen veribölütünün alındı ve sıra numarası alanlarına bakarak bir baştan başlatma komutunu devreye alıp almayacağını saptayabilir. Yanıtında bir BŞT olmasına yolaçacak BŞT içeren bir veribölütü alımı söz konusu değildir.
soket
Özellikle bir port tanıtı içeren bir adres. Bir Genel Ağ Adresi ile bir TCP portunun birleşiminden oluşur.
sol sıra
Alan TCP tarafından alındılanacak sonraki sıra numarasıdır (veya henüz alındılanmamış en küçük sıra numarasıdır) ve bazan gönderi penceresinin sol kenarı olarak da atıfta bulunulur.
SON
Bir sıra numarası işgal eden, göndericinin artık veri göndermeyeceğini veya işgal edilen sıra numarası uzayının denetleneceğini belirter bir denetim biti (sonlanış).
sonraki alım sıra numarası
Yerel TCP'nin almayı umduğu sonraki sıra numarası.
süreç
Çalışmakta olan bir program. TCP'nin veya bir iki konak arası protokolün bakış açısından, verinin kaynağı veya hedefi.
TCP
(Transmission Control Protocol kısaltması) Aktarım Denetim Protokolü: Ağlararası ortamlarda güvenilir iletişim için bir iki-konakarası protokol.
HT
Hizmet Türü, bir Genel Ağ Protokolü alanı.
VBL.ALN
veribölütü alındısı
VBL.UZN
veribölütü uzunluğu
VBL.PRC
veribölütü öncelik değeri
VBL.SIRA
veribölütü sırası
VBL.ACL
veribölütü aciliyet göstericisi alanı
VBL.PEN
veribölütü pencere alanı
veribölütü
(İng.: segment) Mantıksal bir veri birimi. Konu özelinde, bir TCP veribölütü bir TCP modül çifti arasında aktarılan veri birimidir.
veribölütü alındısı
Gelen veribölütünün alındı alanındaki sıra numarası.
veribölütü sırası
Gelen veribölütünün sıra alanındaki numara.
veribölütü uzunluğu
Sıralama alanını işgal eden bir denetimi de içererek bir veribölütü tarafından işgal edilmiş sıra numarası alanı miktarı.
veridilimi
(İng.: fragment) Bir mantıksal veri biriminin bir parçası; bir Genel Ağ veridilimi bir Genel Ağ verikatarının bir parçasıdır.
verikatarı
(İng.: datagram) Bir paket anahtarlamalı bilgisayar ağında gönderilen bir ileti.
yerel paket
Bir yerel ağın içinde aktarım birimi
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Olay İşleme Başlangıç Kaynakça
Bir Linux Kitaplığı Sayfası