Genel Ağ Başlığı Biçimi
Önceki Belirtim Sonraki
Genel Ağ Başlığı Biçimi
Genel Ağ başlığının içeriği özet olarak şöyledir:
Şekil 2.4. Genel Ağ Verikatarı Başlığı Örneği
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  <= Bitler
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Sürüm |  IBU  |  Hizmet Türü  |        Toplam uzunluk         |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|          Betimleme            |Brklr|  Veridilimi Başlangıcı  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Yaşam Süresi |    Protokol   |      Başlık Sağlama Özeti     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Kaynak adres                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Hedef adres                             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Seçenekler                 |     Dolgu     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

              Genel Ağ Verikatarı Başlığı Örneği
Sürüm: 4 bit
Sürüm alanı Genel Ağ başlığının biçimini belirler. Bu belgede 4. sürüm açıklanmıştır.
IBU: 4 bit
Genel Ağ Başlık Uzunluğu 32 bitlik sözcükler cinsinden Genel Ağ başlığının uzunluğudur. Doğru başlık için asgari değerin 5 olacağına dikkat ediniz.
Hizmet Türü: 8 bit
Hizmet Türü istenilen hizmet kalitesinin soyutlanmış parametlerine bir gösterim sağlar. Bu parametreler verikatarı belli bir ağ boyunca aktarılırken asıl hizmet parametrelerin seçiminde kullanılır. Bazı ağlar yüksek öncelikli trafiğin diğer trafikten daha önemli olarak ele alındığı bir üstünlük hizmeti sunarlar (genellikle aşırı yüklü durumlarda sadece belli bir üstünlük seviyesinin üstündeki trafiği kabul ederek). Ana seçim, düşük gecikme, yüksek güvenirlik ve yüksek işlem gücü arasındaki bir üçlü ödünleşimdir.
      Bits 0-2:  Üstünlük.
      Bit    3:  0 = Normal Gecikme (G),          1 = Düşük Gecikme.
      Bits   4:  0 = Normal İşlem Gücü (İ),       1 = Yüksek İşlem Gücü.
      Bits   5:  0 = Normal Güvenilirlik (Ü),     1 = Yüksek Güvenilirlik.
      Bit  6-7:  Gelecekte kullanım için ayrılmış.

         0     1     2     3     4     5     6     7
      +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
      |                 |     |     |     |     |     |
      |     ÜSTÜNLÜK    |  G  |  İ  |  Ü  |  0  |  0  |
      |                 |     |     |     |     |     |
      +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

        Öncelik

          111 - Ağ Denetimi
          110 - Ağlararası Denetim
          101 - Yaşamsal/velvele
          100 - Yıldırımüstü
          011 - Yıldırım
          010 - Acil
          001 - Öncelikli
          000 - Sıradan
Gecikme, İşlem Gücü ve Güvenirlik imlerinin kullanımı hizmet maliyetini arttırabilir. Çoğu ağda bu parametrelerden biri için daha iyi olan başarım diğeri üstündeki daha kötü başarımla birleştirilir. Çok elverişsiz durumlar dışında bu üç imden en fazla ikisi etkinleştirilmelidir.
Hizmet türü Genel Ağ sistemindeki aktarımı boyunca verikatarının ele alınışını belirtmede kullanılır. Genel Ağ hizmet türünün AUTODIN II, ARPANET, SATNET ve PRNET gibi ağlar üzerindeki asıl hizmetlerle örnek eşlemleri [8]'deki "Hizmet Eşleme" bölümünde verilmiştir.
Ağ Denetim üstünlüğü tasarımı sadece bir ağ içinde kullanmak için düşünülmüştür. Bu tasarımın asıl kullanım ve denetimi her ağ için'e genişletilmiştir. Ağlararası Denetim tasarımı sadece ağgeçidi denetim tasarımcıları tarafından kullanılması için düşünülmüştür. Bu üstünlük tasarımlarının asıl kullanımı belli bir ağ ile ilgili olmasıysa, kullanımları ve erişim denetimleri bu ağın sorumluluğundadır.
Toplam Uzunluk: 16 bit
Toplam uzunluk verikatarının sekizli cinsinden Genel Ağ başlığı ve veri dahil uzunluğudur. Bu alan 65535 sekizliye kadar verikatarı uzunluğunu mümkün kılar. Böyle uzun verikatarları çoğu konak ve ağ için uygulanamaz. Bütün konaklar 576 sekizliye kadar verikatarlarını (tamamen veya veridilimleri olarak) kabul etmek için hazırlanmıştır. Tasarımlarının daha büyük verikatarlarını kabul edecek şekilde hazırlandığının güvencesi veriliyorsa sadece bu konaklara 576 sekizliden büyük verikatarlarının gönderilmesi önerilir.
576 sayısı makul boyutlu bir veri bloğunun gerekli başlık bilgileri eklenerek aktarımını mümkün kılacak şekilde seçilmiştir. Örneğin bu boyut 512 sekizliden oluşan veri bloğuna ek olarak 64 sekizliden oluşan bir başlık taşımaya uygundur. Azami Genel Ağ başlığı 60 sekizliden ve sıradan bir Genel Ağ başlığı ise daha yüksek seviyeli protokollerin başlıkları için bir girintiye izin veren 20 sekizliden oluşur.
Betimleme: 16 bit
Bir verikatarının veridilimlerinin montajına yardımcı olmak için gönderici tarafından atanan bir betimleme değeri.
Bayraklar: 3 bit
Çeşitli Denetim Bayrakları.
    Bit 0: yedektir, sıfır olmalı
    Bit 1: (DY) 0 = Dilimlenebilir,  1 = Dilimlenmeyecek.
    Bit 2: (KD) 0 = Son Veridilimi,  1 = Kalan Veridilimleri.

        0   1   2
      +---+---+---+
      |   | D | K |
      | 0 | Y | D |
      +---+---+---+
Veridilimi Başlangıcı: 13 bit
Bu alan veridiliminin verikatarındaki yerini belirtir.
Veridilimi başlangıcı 8 sekizliden (64 bitlik) oluşan birimlerle ölçülür. İlk veridiliminin başlangıcı sıfırdır.
Yaşam Süresi: 8 bit
Bu alan verikatarının Genel Ağ sisteminde en çok ne kadar süre kalabileceğini belirtir. Eğer bu alanın değeri sıfırsa verikatarı yokedilmelidir. Bu alan Genel Ağ başlığı işlenirken değiştirilir. Zaman birimi saniye cinsinden ölçülür ama verikatarını işleme sokan her modül işlem bir saniyeden kısa sürse bile bu yaşam süresini 1 saniye eksilteceğinden bu süre verikatarının Genel Ağ'da kalabileceği sürenin üst sınırı olarak düşünülmelidir. Maksat, azami verikatarı ömrünü doldurduğu halde teslim edilemeyen verikatarlarının yokedilmesine sebep olmaktır.
Protokol: 8 bit
Bu alan bir sonraki seviyedeki protokolü göstermek için kullanılır. Çeşitli protokollerin değerleri [9]'daki "Atanmış Numaralar" bölümünde belirtilmiştir.
Başlık Sağlama Özeti: 16 bit
Sadece başlığın sağlama özeti. Bazı başlık alanları değiştiğinden (örn, yaşam süresi) Genel Ağ başlığının işleme girdiği her noktada bu alan yeniden hesaplanır ve doğrulanır.
Sağlama Özeti algoritması:
Sağlama özeti başlıktaki bütün 16 bitlik sözcüklerin birin tümleyenine göre toplamının 16 bitlik bire tümleyenidir. Sağlama özetini hesaplamak için Başlık Sağlama Özeti alanındaki değer sıfır yapılır.
Bu sağlama özetinin basit hesabıdır ve deneysel kanıtlar yeterli olduğunu belirtmektedir, fakat bu geçicidir ve deneyime bağlı olarak bir CRC yordamı tarafından değiştirilebilir.
Kaynak Adresi: 32 bit
Kaynak adresi. Bkz. İnceleme.
Hedef Adresi: 32 bit
Hedef adresi. Bkz. İnceleme.
Seçenekler: değişken
Seçenekler verikatarlarında bulunabilir de bulunmayabilir de. Bütün IP modülleri (konak ve ağgeçidi) tarafından gerçeklenmelidirler. Verikatarında aktarımı isteğe bağlı olanların gerçeklenimi isteğe bağlı değildir.
Bazı ortamlarda güvenlik seçeneği tüm verikatarlarında gerekli olabilir.
Seçenek alanı değişken uzunluktadır. Sıfır olabileceği gibi fazlasıyla seçenek bulunabilir. Bir seçeneğin biçimi için iki durum sözkonusudur:
  1. Seçenek-türü için tek bir sekizli.
  2. Seçenek-türü için bir sekizli, seçenek-uzunluğu için bir sekizli ve asıl seçenek-verisi sekizlileri.
Seçenek-uzunluğu sekizlisinde seçenek-türü ve seçenek-uzunluğu sekizlileriyle seçenek-verisi sekizlileri sayılır.
Seçenek-türü sekizlisinin 3 alana sahip olduğu görülür:
  1 bit   kopyalanmış bayrağı,
  2 bit   seçenek sınıfı,
  5 bit   seçenek sayısı.
Kopyalanmış bayrağı bu seçeneğin bütün veridilimlerine kopyalandığını gösterir.
  0 = kopyalanmamış
  1 = kopyalanmış
Seçenek sınıfları şunlardır:
  0 = denetim
  1 = gelecekte kullanım için ayrılmış
  2 = hata ayıklama ve ölçüm
  3 = gelecekte kullanım için ayrılmış
Şu Genel Ağ seçenekleri tanımlıdır:
SINIF SAYI   UZUNLUK  AÇIKLAMA
----- ----   -------  -----------
  0     0       -     Seçenek Listesi Sonu. Bu seçenek sadece bir sekizli
                      işgal eder; uzunluk sekizlisine sahip değildir.
  0     1       -     İşlem Yok.  Bu seçenek sadece bir sekizli
                      işgal eder; uzunluk sekizlisine sahip değildir.
  0     2      11     Güvenlik. Güvenlik, Bölümleme, Kullanıcı Grubu (ADK)
                      ve Savunma Bakanlığının gereksinimleriyle uyumlu
                      Kısıtlama Kodlarını taşımakta kullanılır.
  0     3     dğş.    Gevşek Kaynak Yönlendirme.  Kaynak karafından sağlanmış
                      bilgiyi temel alan Genel Ağ verikatarını yönlendirmekte
                      kullanılır.
  0     9     dğş.    Sıkı Kaynak Yönlendirme.    Kaynak karafından sağlanmış
                      bilgiyi temel alan Genel Ağ verikatarını yönlendirmekte
                      kullanılır.
  0     7     dğş.    Rota Kaydı.  Bir Genel Ağ verikatarının aldığı yolu
                      izlemekte kullanılır.
  0     8       4     Akım Kimliği.  Akım kimliğini taşımakta kullanılır.
  2     4     dğş.    Genel Ağ Zaman Damgası.
Başlıca Seçenek Tanımları
Seçenek Listesi Sonu
    +--------+
    |00000000|
    +--------+
      Türü=0
Bu seçenek seçenek listesinin sonunu gösterir. Bu Genel Ağ başlık uzunluğuna göre Genel Ağ başlığının sonu ile çakışmaz. Bu bütün seçeneklerin sonunda kullanılır ve sadece Genel Ağ başlığının sonu ile seçeneklerin sonu çakışmıyorsa kullanımınına gerek duyulur.
Kopyalanabilir, başa alınabilir, veridiliminden silinebilir ya da başka sebeplerle kullanılabilir.
İşlem Yok
    +--------+
    |00000001|
    +--------+
      Türü=1
Bu seçenek, seçenekler arasında kullanılabilir; örneğin, bir sonraki seçeneğin başlangıcını 32 bitlik sınıra hizalamakta kullanılabilir.
Kopyalanabilir, başa alınabilir, veridiliminden silinebilir ya da başka sebeplerle kullanılabilir.
Güvenlik
Bu seçenek konaklar için güvenlik, bölümleme, kısıtlama kodları ve ADK (aktarım denetim kodu) parametrelerini göndermenin bir yolunu sunar. Bu seçeneğin kodlama biçimi aşağıdaki gibidir:
    +--------+--------+---//---+---//---+---//---+---//---+
    |10000010|00001011|GGG  GGG|BBB  BBB|KKK  KKK|  ADK   |
    +--------+--------+---//---+---//---+---//---+---//---+
      Türü=130 Uzunluğu=11
Güvenlik (G alanı): 16 bit
16 güvenlik seviyesinden birini belirler (sekizi gelecekte kullanım için ayrılmıştır).
    00000000 00000000 - Sınıflandırılmamış
    11110001 00110101 - Az Gizli
    01111000 10011010 - EFTO
    10111100 01001101 - MMMM
    01011110 00100110 - PROG
    10101111 00010011 - Hizmete Özel
    11010111 10001000 - Gizli
    01101011 11000101 - Çok Gizli
    00110101 11100010 - (Gelecekte kullanım için ayrılmış)
    10011010 11110001 - (Gelecekte kullanım için ayrılmış)
    01001101 01111000 - (Gelecekte kullanım için ayrılmış)
    00100100 10111101 - (Gelecekte kullanım için ayrılmış)
    00010011 01011110 - (Gelecekte kullanım için ayrılmış)
    10001001 10101111 - (Gelecekte kullanım için ayrılmış)
    11000100 11010110 - (Gelecekte kullanım için ayrılmış)
    11100010 01101011 - (Gelecekte kullanım için ayrılmış)
Bölümler (B alanı): 16 bit
Bütün sıfır değerler aktarılan bilgiler bölümlendirilmediği zaman kullanılır. Alanın diğer değerleri (ABD'nin) Savunma Haberalma Dairesinden temin edilebilir.
Kısıtlama Kodları (K alanı): 16 bits
Denetim ve dağıtım imlerinin değerleri alfasayısal iki karakterliler olup (ABD'nin) Savunma Haberalma Dairesi Kılavuzu DIAM 65-19'un "Standart Güvenlik İmleri" bölümünde tanımlanmışlardır.
Aktarım Denetim Kodu (ADK alanı): 24 bits
Trafiği ayırma ve üyeler arasında denetimli ilgi toplulukları tanımlama anlamında kodlar sağlar. ADK değerleri üç karakterli kodlardan oluşur ve HQ DCA Code 530'dan elde edilebilir.
Veridilimlerine kopyalanmalıdırlar. Bu seçenek bir verikatarında en fazla bir kere görünebilir.
Gevşek Kaynak ve Rota Kaydı
    +--------+--------+--------+---------//--------+
    |10000011|uzunluk | gstrici|     rota verisi   |
    +--------+--------+--------+---------//--------+
      Türü=131
Gevşek Kaynak ve Rota Kaydı (GKRK) seçeneği, ağgeçitleri tarafından verikatarının ilerletilmesinde kullanılmak üzere yönlendirme bilgisini sağlayacak Genel Ağ verikatarı kaynağı için bir imkan sağlar.
Seçenek, seçenek türü kodu ile başlar. İkinci sekizli, seçenek türü, uzunluk sekizlisi, gösterici sekizlisi ve 3 sekizliden oluşan rota verisinin toplam uzunluğunu içeren secenek uzunluğudur. Üçüncü sekizli, işlenecek sonraki kaynak adresle başlayan sekizliyi belirten yönlendirme verisine göstericidir. Gösterici bu seçeneğe görelidir ve olası en küçük geçerli değeri 4'tür.
Bir rota verisi bir seri Genel Ağ adresinden oluşur. Her Genel Ağ adresi dört sekizli ya da 32 bit uzunluktadır. Gösterici bu uzunluktan daha büyük olursa kaynak rota boştur (ve kayıtlı rota doludur) ve yönlendirme sadece hedef adres alanına göredir.
Hedef adres alanındaki adrese ulaşılırsa ve gösterici bu uzunluktan büyük değilse, kaynak rotadaki bir sonraki adres hedef adres alanındaki adres ile değiştirilir ve kayıtlı rota adresi kullanılmakta olan kaynak adresle yer değiştirir ve gösterici dört arttırılır.
Kayıtlı rota adresi, Genel Ağ modülünün bu verikatarının ilerletileceği ortamda bilinen kendi Genel Ağ adresidir.
Kaynak rotanın kayıtlı rota ile yerdeğiştirilmesi işlemi (ters sırada olsa da, bir kaynak rota olarak kullanılmakta olması gerekir), verikatarının Genel Ağ boyunca işlenmesine rağmen seçeneğin (ve bir bütün olarak IP başlığının) sabit uzunlukta kaldığı anlamına gelir.
Ağgeçidi veya konak IP, rotadaki sonraki adrese erişmek için bol ağgeçidi ve rota kullanımına izin verdiğinden dolayı bu seçenek gevşek bir kaynak rotası belirtir.
Veridilimlerine kopyalanmalıdır. Bir verikatarında en fazla bir kere görünebilir.
Sıkı Kaynak ve Rota Kaydı
    +--------+--------+--------+---------//--------+
    |10001001|uzunluk | gstrici|     rota verisi   |
    +--------+--------+--------+---------//--------+
      Türü=137
Sıkı Kaynak ve Rota Kaydı (SKRK) seçeneği, ağgeçitleri tarafından verikatarının ilerletilmesinde kullanılmak üzere yönlendirme bilgisini sağlayacak ve rota bilgisini kaydedecek Genel Ağ verikatarı kaynağı için bir imkan sağlar.
Seçenek, seçenek türü kodu ile başlar. İkinci sekizli, seçenek türü, uzunluk sekizlisi, gösterici sekizlisi ve 3 sekizliden oluşan rota verisinin toplam uzunluğunu içeren secenek uzunluğudur. Üçüncü sekizli, işlenecek sonraki kaynak adresle başlayan sekizliyi belirten yönlendirme verisine göstericidir. Gösterici bu seçeneğe görelidir ve olası en küçük geçerli değeri 4'tür.
Bir rota verisi bir seri Genel Ağ adresinden oluşur. Her Genel Ağ adresi dört sekizli ya da 32 bit uzunluktadır. Gösterici bu uzunluktan daha büyük olursa kaynak rota boştur (ve kayıtlı rota doludur) ve yönlendirme sadece hedef adres alanına göredir.
Hedef adres alanındaki adrese ulaşılırsa ve gösterici bu uzunluktan büyük değilse, kaynak rotadaki bir sonraki adres hedef adres alanındaki adres ile değiştirilir ve kayıtlı rota adresi kullanılmakta olan kaynak adresle yer değiştirir ve gösterici dört arttırılır.
Kayıtlı rota adresi, Genel Ağ modülünün bu verikatarının ilerletileceği ortamda bilinen kendi Genel Ağ adresidir.
Kaynak rotanın kayıtlı rota ile yerdeğiştirilmesi işlemi (ters sırada olsa da, bir kaynak rota olarak kullanılmakta olması gerekir), verikatarının Genel Ağ boyunca işlenmesine rağmen seçeneğin (ve bir bütün olarak IP başlığının) sabit uzunlukta kaldığı anlamına gelir.
Ağgeçidi veya konak IP verikatarını rotada belirtilmiş ağgeçidi veya konağa erişmek için sadece sonraki adresin belirttiği doğrudan bağlantılı ağ üzerinden doğrudan kaynak rotadaki sonraki adrese göndermesi gerektiğinden bu seçenek sıkı bir kaynak rotası belirtir.
Veridilimlerine kopyalanmalıdır. Bir verikatarında en fazla bir kere görünebilir.
Rota Kaydı
    +--------+--------+--------+---------//--------+
    |00000111|uzunluk | gstrici|     rota verisi   |
    +--------+--------+--------+---------//--------+
      Type=7
Rota kaydı seçeneği bir Genel Ağ verikatarının rotasını kaydetmek için bir imkan sunar.
Seçenek, seçenek türü kodu ile başlar. İkinci sekizli, seçenek türü, uzunluk sekizlisi, gösterici sekizlisi ve 3 sekizliden oluşan rota verisinin toplam uzunluğunu içeren seçenek uzunluğudur. Üçüncü sekizli, bir rota adresini saklayacak sonraki alanla başlayan sekizliyi belirten yönlendirme verisine göstericidir. Gösterici bu seçeneğe görelidir ve olası en küçük geçerli değeri 4'tür.
Bir rota verisi bir seri Genel Ağ adresinden oluşur. Her Genel Ağ adresi dört sekizli ya da 32 bit uzunluktadır. Gösterici bu uzunluktan daha büyük olursa kayıtlı rota veri alanı doludur. Seçeneğin boyu adreslerin eklenmesinden dolayı değişmez. Rota verisi alanının başlangıçtaki içeriği sıfır olmalıdır.
Bir Genel Ağ modülü bir verikatarını yönlendirirken, rota kaydı seçeneği var mı diye bakar. Varsa, oraya, bu verikatarının ilerletildiği, gösterici tarafından belirtilen sekizliden başlayan kayıtlı rota ortamında bilinen kendi Genel Ağ adresini yerleştirir ve göstericiyi dört arttırır.
Eğer rota alanı zaten doluysa (gösterici, uzunluğu aşarsa), verikatarı, adres kayıtlı rotaya yerleştirilmeden ilerletilir. Biraz yer varsa ama tam adresi yerleştirmek için yeterli değilse, özgün verikatarının hatalı olduğuna hükmedilip verikatarı yokedilir. Her durumda, kaynak konağa bir ICMP parametre sorunu iletisi gönderilebilir [3].
Bütün veridilimlerine kopyalanmaz, sadece ilk veridiliminde gider. Bir verikatarında en fazla bir kere görünür.
Akım Betimleyici
    +--------+--------+--------+--------+
    |10001000|00000010|  Akım Kimliği   |
    +--------+--------+--------+--------+
      Türü=136 Uzunluğu=4
Bu seçenek akım fikrini desteklemeyen ağlar boyunca taşınmak için 16 bitlik SATNEM akım betimleyici için bir yol sunar.
Veridilimlerine kopyalanmalıdır. Bir verikatarında en fazla bir kere görünür.
Genel Ağ Zaman Damgası
    +--------+--------+--------+--------+
    |01000100|uzunluk | gstrici|taşm|byr|
    +--------+--------+--------+--------+
    |         Genel Ağ adresi           |
    +--------+--------+--------+--------+
    |          zaman damgası            |
    +--------+--------+--------+--------+
    |                 .                 |
                      .
                      .
    Türü = 68
Seçenek uzunluğu, tür, uzunluk, gösterici ve taşma/bayrak sekizlilerinin sayısıdır (azami uzunluk: 40).
Gösterici, bu seçeneğin başlangıcından zaman damgalarının sonuna kadar sekizlilerin sayısının bir fazlasını içerir (yani, sonraki zaman damgasını içerecek boşluğun başındaki sekizliyi gösterir). Geçerli en küçük değer 5'tir. Gösterici bu uzunluktan büyük olduğunda zaman damgası alanı dolu demektir.
Taşma (taşm) [4 bit] boş alan yokluğundan dolayı zaman damgasının kaydedemediği IP modüllerinin sayısıdır.
Bayrak (byr) [4 bit] değerleri:
0 - sadece, ardışık olarak 32 bitlik sözcüklerde saklanan zaman damgası

1 - her zaman damgasının öncesinde kaydedilen öğenin Genel Ağ adresi vardır

3 - Genel Ağ adres alanları önceden belirtilmiştir.  Kendi adresi ile
    sonradan belirtilen Genel Ağ adresi eşleşiyorsa, böyle bir IP modülü
    sadece kendi zaman damgasını kaydeder.
Zaman damgası sağa yanaşık, evrensel zamanda geceyarısından itibaren milisaniye cinsinden 32 bitlik bir zaman damgasıdır. Eğer zaman milisaniye cinsinden alınamıyorsa veya elde edilen zaman hiç gerektiği gibi değilse, gerektiği gibi zaman damgasının mümkün olduğu ilk zamanda kayıt girilir, ancak zaman damgası alanının yüksek biti standartdışı bir değer kullanıldığını belirtmek üzere bir yapılır.
Verikatarının oluşturulduğu konakta bu seçenek beklenen zaman damgası bilgisinin tümünü tutacak büyüklükte bir zaman damgası alanı ile oluşturulmalıdır. Zaman damgası eklemeleriyle seçeneğin boyu değişmez. Zaman damgası alanının başlangıç değeri ya sıfırlardan ya da Genel Ağ adresi/sıfır çiftlerinden oluşmalıdır.
Zaman damgası veri alanı önceden dolmuş ise (gösterici uzunluğu aşmışsa) verikatarı zaman damgası eklenmeden ilerletilir. Ama taşma sayacı bir artırılır.
Biraz yer varsa ama tam zaman damgasını yerleştirmek için yeterli değilse veya taşma sayacının kendisi taşmışsa, özgün verikatarının hatalı olduğuna hükmedilip verikatarı yokedilir. Her durumda, kaynak konağa bir ICMP parametre sorunu iletisi gönderilebilir [3].
Zaman damgası seçeneği bütün veridilimlerine kopyalanmaz; ilk veridiliminde taşınır. Bir verikatarında en fazla bir kere görünür.
Dolgu: değişken
Genel Ağ başlık dolgusu Genel Ağ başlığının 32 biti tam doldurmasını sağlamak için kullanılır. Dolgu karakteri sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Belirtim Başlangıç İnceleme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası