İşlev Açıklaması
Önceki Tanıtım Sonraki
İşlev Açıklaması
Genel Ağ Protokolünün amacı ya da işlevi verikatarlarını bir arabağlantılı ağ kümesi boyunca taşımaktır. Bu, hedefe ulaşıncaya kadar verikatarını bir Genel Ağ modülünden diğerine aktararak yapılır. Genel Ağ modülleri Genel Ağ sistemindeki ağgeçitlerinde ve konaklarda bulunur. Verikatarlarının bir Genel Ağ modülünden diğerine tek tek ağlar boyunca yönlendirilmesi bir adresin yorumlanmasına oturtulmuştur. Bu durumda, Genel Ağ protokolünün önemli bir mekanizması Genel Ağ adresi olmaktadır.
İletilerin bir Genel Ağ modülünden diğerine yönlendirilmesinde, verikatarlarının, azami paket boyutu verikatarınınkinden küçük olan ağlar boyunca hareket etmesi gerekli olabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, Genel Ağ protokolünde bir dilimleme mekanizması bulunur.
Adresleme
Ayrım isimler, adresler ve rotalar arasında yapılır [4]. Bir isim bizim ne aradığımızı gösterir. Bir adres onun nerede olduğunu gösterir. Rota ise oraya nasıl ulaşılacağını gösterir. Genel Ağ protokolü öncelikli olarak adreslerle uğraşır. Yüksek seviyeli protokollerin (örn, konak veya uygulama seviyesi) görevi isimleri adreslere eşlemektir. Genel Ağ modülü ise Genel Ağ adreslerini yerel ağ adresleriyle eşler. Yerel ağ adreslerini rotalara eşlemek ise daha düşük seviyeli (yerel ağ veya ağgeçidi gibi) yordamların görevidir.
Adresler dört sekizliden oluşan sabit uzunluktadırlar. Bir adres ağ numarası ile başlar, yerel adres ile devam eder. Genel Ağ adreslerinin üç biçimi ya da sınıfı vardır: a sınıfında, yüksek bit sıfır, sonraki yedi bit ağ için ve son 24 bit ise yerel adres içindir; b sınıfında, yüksek iki bit bir ve sıfır, sonraki 14 bit ağ için ve son 16 bit yerel adres içindir; c sınıfında ise yüksek üç bit bir-bir-sıfır, sonraki 21 bit ağ için ve son 8 bit ise yerel adres içindir.
Genel Ağ adreslerini yerel ağ adreslerine eşlerken dikkatli olunmalıdır; bir tek yerel konak birçok farklı Genel Ağ adresini kullanarak bir çok farklı konakmış gibi davranabilir. Bazı konaklar ayrıca birkaç fiziksel arayüze sahiptir (çok evlilik).
Yani, herbirinin çeşitli Genel Ağ adresleri olan çok sayıda fiziksel ağ arayüzüne sahip bir konak için önlem alınmış olmalıdır.
Adres eşleme örnekleri [5]'teki "Adres Eşleme" bölümünde bulunabilir.
Dilimleme
Bir Genel Ağ verikatarının dilimlenmesi, büyük paket boyutuna sahip bir ağdan kaynaklanan bir verikatarının hedefe ulaşabilmek için daha küçük paket boyutlarına sahip bir yerel ağdan geçmesi icabediyorsa gerekir.
Bir Genel Ağ verikatarı "dilimlenmeyecek" diye işaretlenebilir. Böyle işaretlenmiş bir Genel Ağ verikatarı hiçbir durumda dilimlenmez. Eğer Genel Ağ verikatarı dilimlenmeyecek diye imlenmişse ve hedefe ulaşması için mutlaka dilimlenmesi gerekiyorsa dilimlemek yerine yokedilir.
Dilimleme, aktarım ve birleştirme, Genel Ağ protokol modülüne görünmez olan bir yerel ağ içinden geçerken ağiçi dilimlenme adını alır ve belki [6] kullanılabilir.
Genel Ağ dilimleme ve birleştirme yöntemleri bir verikatarını daha sonra birleştirilebilecek sayıda dilinmesine gerek duyar. Veridiliminin alıcısı veridilimini farklı verikatarlarının veridilimleri ile karıştırmamak için betimleme alanını kullanır. Veridilimi başlangıç alanı alıcıya veridiliminin özgün verikatarındaki yerini gösterir. Veridilimi başlangıcı ve uzunluğu bu veridilimi tarafından kapsanan orijinal verikatarı bölümünü belirler. Kalan Veridilimleri bayrağı son veridilimini belirtir. Bu alanlar verikatarını tekrar oluşturmak için yeterli bilgiyi sağlar.
Betimleme alanı verikatarının bir dilimini diğerinden ayırmak için kullanılır. Bir Genel Ağ verikatarının kaynaklandığı protokol modülü, Genel Ağ sisteminde verikatarının etkin olacağı süre içinde protokol ve bu kaynak-hedef çifti için eşsiz olacak bir değeri Betimleme alanına atar. Verikatarının tamamının kaynaklandığı protokol modülü Kalan Veridilimleri bayrağını sıfırlar ve Veridilimi Başlangıcı alanına sıfır değerini atar.
Uzun bir Genel Ağ verikatarını dilmek için, bir Genel Ağ protokol modülü (örn, ağgeçidinde), iki Genel Ağ veridilimi oluşturur ve Genel Ağ başlık alanlarının içeriğini verikatarından bu iki veridiliminin Genel Ağ başlığına kopyalar. Verikatarının verisi 8 sekizli (64 bit) cinsinden ölçülen bloklar halinde iki veridilimine bölünür (İkinci veridilimi 8 sekizlinin katlarından oluşmayabilir ama birincisi oluşmak zorundadır). Çağrı 8 sekizlilik blok sayısı içinde ilk veridiliminin DBS (Dilim Bloklarının Sayısı) için yapılır. Verinin ilk kısmı ilk Genel Ağ veridiliminde yer alır ve Toplam Uzunluk alanına ilk veridiliminin uzunluğu atanır. Kalan Veridilimleri bayrağına bir atanır. Verinin ikinci kısmı ikinci Genel Ağ veridilimine yerleştirilir, Toplam Uzunluk alanına ikinci veridiliminin uzunluğu atanır. Kalan Veridilimleri bayrağı verikatarınınki ile aynı değeri taşır. İkinci Genel Ağ veridiliminin Veridilimi Başlangıcı alanına uzun verikatarındaki alanın değeri artı DBS atanır.
Bu yöntem açıklanan ikili ayırmaya göre daha çok kullanılan bir n-li ayırma için genelleştirilebilir.
Bir Genel Ağ verikatarının dilimlerinin montajı için, bir Genel Ağ protokol modülü şu dört alan için aynı değere sahip Genel Ağ veridilimlerini birleştirir: Betimleme, Kaynak, Hedef ve Protokol. Birleştirme, her veridiliminin veri bölümlerinin veridiliminin Genel Ağ başlığındaki Veridilimi Başlangıcı tarafından belirtilen göreli konuma yerleştirilmesi suretiyle yapılır. İlk veridiliminin Veridilimi Başlangıcı ve son veridiliminin Kalan Veridilimleri bayrağı sıfır olacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşleme Modeli Başlangıç Ağgeçitleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası