Diğer Protokollerle İlişkisi
Önceki Tanıtım Sonraki
Diğer Protokollerle İlişkisi
Aşağıdaki şekil Genel Ağ Prokolünün protokol hiyerarşisindeki yerini gösteriyor:
Şekil 2.1. Protokol İlişkileri
    +------+ +-----+ +-----+     +-----+
    |Telnet| | FTP | | TFTP| ... | ... |  Uygulama Seviyesi
    +------+ +-----+ +-----+     +-----+
          |   |         |           |
        +-----+     +-----+     +-----+
        | TCP |     | UDP | ... | ... |  Konak Seviyesi
        +-----+     +-----+     +-----+
            |           |           |
        +--------------------------+----+
        |  Genel Ağ Protokolü ve ICMP   |  Ağgeçidi Seviyesi
        +--------------------------+----+
                        |
          +---------------------------+
          |     Yerel Ağ Protokolü    |    Ağ Seviyesi
          +---------------------------+

       Protokollerin Birbirleriyle İlişkileri
Genel Ağ prokotokolü bir tarafta daha yüksek seviyeli konaktan konağa protokollerle diğer taraftaki yerel ağ protokollerine bir arayüzdür. Buradaki yerel ağ bir bina ya da ARPANET gibi daha büyük bir ağ içindeki küçük bir ağ olabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tanıtım Başlangıç İşleme Modeli
Bir Linux Kitaplığı Sayfası