"Received-SPF" Başlık Alanı
Önceki Epostada Alanların Kullanım Yetkilendirilmesi için Gönderici Politik Çerçevesi (SPF), 1. Sürüm Sonraki
"Received-SPF" Başlık Alanı
SMTP alıcılarının SPF işleminin sonucunu ileti başlığına kaydetmeleri önerilir *ÖNERİ*. Eğer bir SMTP alıcısı bunu yapmak isterse, sınadığı her kimlik için burada tanımlanan "Received-SPF" başlık alanını kullanmalıdır *ÖNERİ*. Bu bilgi alıcı için tasarlanmıştır. (Gönderici için tasarlanmış bilgi İzahat (exp) bölümünde açıklanmıştı.)
"Received-SPF" başlık alanı bir izleme alanıdır ([RFC2822]'nin İzleme alanları bölümüne bakınız) ve mevcut başlıkların önüne, SMTP alıcı tarafından üretilen "Received:" alanının üstüne eklenmelidir *ÖNERİ*. İletideki diğer tüm "Received-SPF" başlık alanlarının üstünde görünmelidir *ZORUNLU*. Başlık alanının biçimi:
   başlık-alanı     = "Received-SPF:" [AKBOŞ] sonuç KBOŞ [açıklama KBOŞ]
                      [ anah-değer-list ] CRLF

   sonuç            = "Pass" / "Fail" / "SoftFail" / "Neutral" /
                      "None" / "TempError" / "PermError"

   anah-değer-list  = anah-değer-çifti *( ";" [AKBOŞ] anah-değer-çifti )
                      [";"]

   anah-değer-çifti = anahtar [AKBOŞ] "=" ( nokta-atom / tırnaklı-dizge )

   anahtar          = "client-ip" / "envelope-from" / "helo" /
                      "problem" / "receiver" / "identity" /
                      "mechanism" / "x-" isim / isim

   kimlik           = "mailfrom"   ; "MAIL FROM" kimliği için
                      / "helo"     ; "HELO"kimliği için
                      / isim       ; diğer kimlikler

   nokta-atom       = <[RFC2822]'ye göre tırnaksız sözcük>
   tırnaklı-dizge   = <[RFC2822]'ye göre tırnaklı dizge>
   açıklama         = <[RFC2822]'ye göre açıklama dizgesi>
   AKBOŞ            = <[RFC2822]'ye göre açıklamalı katlama boşlukları>
   KBOŞ             = <[RFC2822]'ye göre katlama boşlukları>
   CRLF             = <[RFC2822]'ye göre standart satır sonu dizgeciği>
Başlık alanı <sonuç>tan sonra <ip>, <gönderici>, ve <alan> gibi sonucu destekleyen bilgileri içeren "(...)" tarzı bir <açıklama> içermelidir *ÖNERİ*.
Aşağıdaki anahtar-değer çiftleri sonraki bir makine çözümlemesi için tasarlanmışlardır. SPF istemcileri SPF sonuçlarını doğrulayabilecek yeterli bilgiyi vermelidirler *ÖNERİ*. Yani, en azından "client-ip" ve "helo" anahtarlarıyla, "MAIL FROM" kimliği sınanmışsa "envelope-from" bulunmalıdır.
client-ip
SMTP istemcinin IP adresi
envelope-from
Zarf gönderici posta kutusu
helo
HELO veya EHLO komutunda verilmiş konak adı
mechanism
eşleşen mekanizma (eşleşen mekanizma yoksa "default" kullanılır)
problem
bir hata dönmüşse, sorun ile ilgili ayrıntılar
receiver
SPF istemcisinin konak adı
identity
sınanan kimlik; <kimlik> ABNF kuralına bakınız
SPF istemcileri tarafından başka anahtarlar tanımlanabilir. Yeni bir anahtar geniş kabul görene kadar isimleri "x-" ile başlatılmalıdır.
SPF istemcileri "Received-SPF" başlık alanlarının geçersiz karakterler içermediğinden, aşırı uzun olmadığından ve göndericiden kaynaklanan bozucu veri içermediğinden emin olmalıdırlar *ZORUNLU*.
Üretilebilecek çeşitli başlık alanlarından örnekler:
   Received-SPF: Pass (mybox.example.org: domain of
    [email protected] designates 192.0.2.1 as permitted sender)
       receiver=mybox.example.org; client-ip=192.0.2.1;
       envelope-from=<[email protected]>; helo=foo.example.com;

   Received-SPF: Fail (mybox.example.org: domain of
                     [email protected] does not designate
                     192.0.2.1 as permitted sender)
                     identity=mailfrom; client-ip=192.0.2.1;
                     envelope-from=<[email protected]>;
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Değiştirici Tanımları Başlangıç Makrolar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası