Giriş
Önceki Epostada Alanların Kullanım Yetkilendirilmesi için Gönderici Politik Çerçevesi (SPF), 1. Sürüm Sonraki
Giriş
Şu an ki eposta alt yapısı, kendisini istediği bir alan ismiyle tanıtabilen bir posta sistemine herhangi bir konağın posta bırakabilmesi özelliğine sahiptir. Konaklar bunu çeşitli seviyelerde yapabilir: özellikle, oturum, zarf ve posta başlıkları seviyelerinde. Bu özellik bazı durumlarda istenen birşey olduğundan, spamı azaltmada başlıca engeldir. Üstelik, bir çok alan adı sahibi, alan isimlerinin başkaları tarafından rahatça, çoğunlukla kötü niyetle kullanılabilmesinden anlaşılabilir olarak endişelenmektedir.
Bu belge, alan adı sahiplerinin alan adlarının "MAIL FROM" veya "HELO" kimliği olarak kullanımına yetkili konakları belirtebildikleri bir protokol tanımlar. Uyumlu alan sahipleri, alan isimlerini kullanmalarına izin verdikleri konakları belirttikleri SPF kayıtlarını yayınlarlar. Uyumlu posta alıcıları da, bir posta aktarımı sırasında posta aktarım aracısının "HELO" veya "MAIL FROM" komutlarında belirttiği kimlikleri kullanmaya yetkili olup olmadığını bu yayınlanan SPF kayıtlarına bakarak sınar.
Bunun posta alıcılarına ek bir yararı da, kimlik kullanımının doğrulanmasından sonra, yerel önlem kararlarının konağın IP adresinden ziyade göndericinin alan adına dayandırılabilmesidir. Alan isimlerinin reddinin konak IP adreslerinin reddinden daha doğru görünmesinden dolayı bu yararlıdır. Üstelik, eğer talep edilen kimliğin doğrulaması başarısız olursa, böyle bir epostaya karşı alınacak yerel önlem postanın reddedilmesi gibi daha sert bir eylem olabilir.
Protokolün Durumu
SPF, 2003 yazından beri geliştirilmekte olup, geliştiricilerin 2003 Aralığından beri konuşlandırdıkları görülmektedir. SPF tasarımı 2004 güzüne kadar yavaş yavaş gelişerek kararlı hale geldi. Epeyce SPF biçimi vardır, bir kısmı belgelendirilmiş, bir kısmı Genel Ağ Taslağı olarak yayınlanmış ve geliştirme forumlarında üzerlerinde birçok inceleme ve tartışma yapılmıştır.
Bu belgenin amacı, mevcut gerçeklenimlerde kullanılmış haliyle SPF'nin evvelki taslak belirtimlerine göre tanımlanmış protokolünü temiz ve belirgin olarak belgelemektir. SPF protokolünün bu hali bazan "Klasik SPF" olarak anılır. Belli gerçeklenimlerin ve konuşlandırmaların bu çalışmaya dayanması veya bundan farklı olması anlaşılır bir şeydir. Ancak, SPF sürüm 1'in anlatıldığı gibi algılanacağını umuyoruz.
Terminoloji
Bu belgenin İngilizce aslında kullanılan "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY" ve "OPTIONAL" anahtar sözcükleri yerine çeviride *ZORUNLU*, *ÖNERİ* ve *SEÇİMLİK* imleri kullanılmış olup bunların (hem İngilizce'lerinin hem de Türkçe'lerinin) nasıl yorumlanmaları gerektiği [RFC2119]'da açıklanmıştır.
Bu belge bir posta iletisinin "zarf göndericisi", "dönüş yolu", "boş gönderici adresi", "2821 FROM" ve "MAIL FROM" olarak bilinen bölümü ile ilgilidir. Bu terimlerin bazıları iyi tanımlanmadıklarından veya çoğunlukla kazayla kullanıldıklarından, "MAIL FROM" kimliği bu belgenin MAIL FROM Kimliği bölümünde açıklanmıştır. "dönüş yolu" gibi üstünkörü olarak bile anlaşılabilen diğer terimler uyulması zorunlu belgelerde tanımlanan anlamlarıyla kullanılmışlardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Epostada Alanların Kullanım Yetkilendirilmesi için Gönderici Politik Çerçevesi (SPF), 1. Sürüm Başlangıç İşlem
Bir Linux Kitaplığı Sayfası