IANA Değerlendirmeleri
Önceki Atom, Eserlerin Ödünleşimli Paylaşım Biçimi Sonraki
IANA Değerlendirmeleri
Bir Atom Belgesi, XML 1.0 olarak sıradanlaştırıldığında, aşağıdaki ortam türü ile betimlenebilir:
   MIME ortam türü ismi:  application
   MIME alt tür ismi:  atom+xml
   Zorunlu parametreler:  Yok.
   Seçimlik parametreler:
      "karakter kümesi": Bu parametre [RFC3023]'te belirtildiği gibi
      "application/xml" ortam türünün karakter kümesi
      parametresine eşdeğer bir anlamsallığa sahiptir.
   Kodlama değerlendirmeleri: [RFC3023]'ün 3.2. bölümünde
      açıklandığı gibi bunlar "application/xml" ile aynıdır.
   Güvenlik değerlendirmeleri:  Bu belirtimde tanımlandığı gibidir.
      Ek olarak, kendisi "+xml" uzlaşımını kullanan ortam türü olarak
      [RFC3023]'ün 10. bölümünde açıklanan
      güvenlik değerlendirmelerini paylaşır.
   Birlikte çalışabilirlik değerlendirmeleri: Bilinen bir
      birlikte çalışabilirlik uzlaşımı yoktur.
   Yayınlanmış belirtim:  Bu belirtim.
   Bu ortam türünü kullanan uygulama: Bu ortam türünü kullanan
      bir uygulama henüz bilinmiyor.

   Ek Bilgi:

   Sihirli sayı(lar): [RFC3023]'ün 3.2. bölümünde
      "application/xml" için belirtildiği gibidir.
   Dosya uzantısı: .atom
   Veridilimi betimleyiciler: [RFC3023]'ün 5. bölümünde
      "application/xml" için belirtildiği gibidir.
   Temel URI: [RFC3023]'ün 6. bölümünde
      belirtildiği gibidir.
   Macintosh Dosya Türü kodu:  TEXT
   Bilgi almak için aranacak kişi ve eposta adresi:
      Mark Nottingham <email>[email protected] </email>
   Düşünülen kullanım:  COMMON
   Yazar/Değişiklik denetleyici:  IESG
Bağlantı İlişkilerinin Kaydı
Bu sicil kaydı IANA tarafından sağlanmıştır ve başlangıç olarak beş değer içerir: "alternate", "related", "self", "enclosure" ve "via". Yeni atamalar [RFC2434]'te açıklandığı gibi IESG Onayına konu olurlar. IESG'ye onay istemek için sevkedilmek üzere, istekler eposta ile IANA'ya yapılmalıdır. İstek için şu şablon kullanılmalıdır:
  • Öznitelik Değeri: ("rel" Özniteliği bölümünde verilen sözdizimi kuralına uygun olarak "rel" özniteliği için bir değer)
  • Açıklama:
  • Umulan gösterim karakteristikleri:
  • Güvenlik değerlendirmeleri:
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Atom Eklentileri Başlangıç Güvenlik Değerlendirmeleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası