IANA Değerlendirmeleri
Önceki Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Sonraki
IANA Değerlendirmeleri
IANA bu belirtimi desteklemek için üç kayıt alanı sağlar. İlki anahtar kelimeler ve gerektikçe, parametreler ve fiiller ile ilişkili SMTP hizmet eklentilerinden oluşur. Eklentilerin Tanımlanması ve Kayda Geçirilmesi bölümünde belirtildiği gibi bu kayıt alanında "X" ile başlayan hiçbir girdi yapılmaz. Girdiler sadece IESG tarafından özellikle bu amaç için onaylanmış deneysel RFC'ler veya standartlaşma aşamalarındaki RFC'lerde tanımlanan hizmet eklentileri (ve ilişkili anahtar kelimeler, parametreler veya fiiller) için yapılabilir.
İkinci yazmaç, IPv4 (RFC 821'de ve bu belgede belirtildi) ve IPv6 (bu belgede belirtildi) adresler için olanlar hariç, alan sabitlerinin biçimlerini tanımlayan "yaftalardan" oluşur. Ek sabit türleri kullanım öncesi standartlaşım gerektirir; şimdilik böyle birşey yoktur.
RFC 821 tarafından kurgulanan ve bu belirtimle yenilenen üçüncüsü, İzleme Bilgisi bölümünde bahsedilen zaman damgasının ("Received:' başlığı) "via" ve "with" alt cümlecikleri ile kullanılacak bağ ve protokol betimleyicilerin bir kaydıdır. Bu belgede belirtilenlere ek olarak bağ ve protokol betimleyiciler sadece standartlaşarak veya bir RFC'de belgelenmiş IESG onaylı bir deneysel protokol eklentisi yoluyla kayıt altına alınabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
SMTP Sunucularının Harekat Alanı Başlangıç Kaynakça
Bir Linux Kitaplığı Sayfası