Tipik bir SMTP Aktarım Senaryosu
Önceki D. Senaryolar Sonraki
Tipik bir SMTP Aktarım Senaryosu
Bu SMTP örneğinde, bar.com konağındaki Smith tarafından foo.com konağındaki Jones, Green ve Brown'a posta gönderimi gösterilmiştir. Burada bar.com konağının foo.com konağına doğrudan eriştiğini varsayıyoruz. Posta Jones ve Brown için kabul edilmekte, Green için foo.com konağında bir posta kutusu olmadığı belirtilmektedir.
S: 220 foo.com Basit Posta Aktarim Hizmetine Hazir
İ: EHLO bar.com
S: 250-foo.com bar.com'a hosgeldiniz der
S: 250-8BITMIME
S: 250-SIZE
S: 250-DSN
S: 250 HELP
İ: MAIL FROM:<[email protected]>
S: 250 OK
İ: RCPT TO:<[email protected]>
S: 250 OK
İ: RCPT TO:<[email protected]>
S: 550 Burada boyle biri yok
İ: RCPT TO:<[email protected]>
S: 250 OK
İ: DATA
S: 354 Posta girdisini baslat; <CRLF>.<CRLF> ile bitir
İ: Falan filan fesmekan...
İ: ...vesaire vesaire vesaire
İ: .
S: 250 OK
İ: QUIT
S: 221 foo.com aktarim hizmeti bu kanalı kapatiyor
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
D. Senaryolar Başlangıç Sıfırlanan bir SMTP Aktarım Senaryosu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası