C. Kaynak Rotalar
Önceki Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Sonraki
C. Kaynak Rotalar
Tarihsel olarak, <dönüş-yolu> konakların ve bir kaynak posta kutusunun tersine kaynak yönlendirme listesiydi. <dönüş-yolu> içindeki ilk konak MAIL komutunu gönderen konak olmalıdır *ÖNERİ*.
Benzer şekilde, <sevk-yolu> konakların ve bir varış posta kutusunun kaynak yönlendirme listesi olabilir. Yine de, genelde, <sevk-yolu> sadece bir posta kutusu ve gerekiyorsa yönlendirme bilgisini sağlamak için alan adı sistemine güvenerek, alan adını içermelidir *ÖNERİ*. Kaynak rota kullanımı önerilmemektedir; sunucuların Posta Aktarım Harekâtı ve Kaynak Yönlendirme bölümünde bahsedildiği gibi kaynak rotaları almaya ve işleme sokmaya hazırlıklı olmaları gerekliyken *ZORUNLU*, istemciler bunları aktarmasalar daha iyi olur *ÖNERİ*. Bu bölüm sadece bu bağlamı bulundurmak için eklendi.
Röleleme amacıyla, <sevk-yolu>, alfa, beta ve gama tamamen nitelenmiş alan adları olmaları şartıyla "@alfa,@beta:biri@gama" biçiminde bir kaynak rotası olabilir. Bu biçim bir adresle bir rota arasında ayrımı vurgulamak için kullanılır. Posta kutusu bir mutlak adresken, rota bir yere nasıl ulaşılacağı bilgisini içerir. İki kavram karıştırılmamalıdır.
Kaynak rotalar kullanılıyorsa, sevk ve dönüş yollarını oluşturma ve güncelleme mekanizmaları için RFC 821'e ve aşağıdaki metne başvurulmalıdır.
Sevk yolundan dönüş yolunun başlangıcına kadar kendi tanıtıcısı (kendi alan adı veya posta aktarımcılığını yaptığı alan adı) görünüyorsa, SMTP sunucusu komut argümanlarını kendi tanıtıcısını taşıyarak dönüştürür.
Dönüş ve sevk yollarının SMTP komutlarında ve yanıtlarında göründüğü halde iletide görünmesinin gerekli olmayışına dikkat ediniz. Yani, bu yolların, özellikle de bu sözdiziminin ileti başlığının "To:" , "From:", "CC:", vs. alanlarında görünmesine ihtiyaç yoktur. Ancak, SMTP sunucularının da son ileti teslimat bilgisini iletinin başlık alanlarından elde etmemesi gerekir *ZORUNLU*.
Konak listesinin varlığı durumunda, bu bir "tersine" kaynak rotasıdır ve postanın listedeki konaklarda rölelendiğini gösterir (listedeki ilk konak en son röleleyendir). Bu liste göndericiye yapılamayan teslimatların bildirimlerini göndermek için kaynak rotası olarak kullanılır. Bir röleleme konağı olarak bir konak kendisini listenin başına eklerken, isim olarak, postanın geldiği aktarım ortamında değil postasını rölelediği aktarım ortamında bilinen ismini (farklıysa) kullanmalıdır *ZORUNLU*.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
B. SMTP Komutlarının RFC 822 Başlıklarından Üretilmesi Başlangıç D. Senaryolar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası