XDM Terminal Nedir?
Önceki XDM Terminal Sonraki
XDM Terminal Nedir?
Artık üzerinde başka bir iş yapılamayacak kadar zayıf kalmış olan eski PC'ler, eğer güçlü bir sunucu makinanız var ise, bir XDM terminali olarak kullanılabilir. Bu düzenekte, istemci makinanın ekranında, ana sunucu makinanın login ekranı görünür, yani istemci makina bir nevi "thin-client"/X-terminal olarak çalışır, kullanıcı ana sunucu makinaya login eder. İstemci makinada hiç bir kullanıcı işlemi yapılmaz.
Bu belgede bir Ağ içinde XDM'in yardımı ile sunucu makinadaki XFree86'nın nasıl ağ üzerinden kullanılabileceği kısaca anlatılmıştır. Bu yüzden belge kısa ve öz olarak aktarılmış olabilir.
Bu belgede sunucu makinaya bağlanan bir istemci makinanın, sunucu makinadan bir XDM-Login penceresi alma işlemi kısaca anlatılır. İstemci makinasından, sistem girişi yapıldığı andan itibaren, sunucu makina tarafında istemci için ayarlanan Kullanıcı Pencere Yöneticisi başlar ve bu istemci makinanın ekranında aynen görülür. Bu belge, bu şekilde işleyen bir X terminalinin nasıl kurulduğunu kısaca anlatmaktadır. Bu yüzden orijinal Howtoya bir göz atılmasında yarar vardır ve burda anlatılanlardan doğacak zararlar için belge yazarı sorumlu değildir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Neler Gerekli?
Bir Linux Kitaplığı Sayfası