XF86Config Dosyasında Yapılacaklar
Önceki VRAM Depo Aygıtı NASIL Sonraki
XF86Config Dosyasında Yapılacaklar
XFree86'ya ne kadar bellek kullanacağını belirtebilmek için, XFree86 ile biraz oynanamız gerekir. Yoksa X11 bellek miktarını kendi saptayacak ve hepsini kendisi için kullanacaktır. Böyle birşey olmasını istemiyoruz elbette. Device (Aygıt) bölümünde şu satırı ekleyin:
VideoRam 4096
Bu satır, XFree86'nin kullanacağı bellek sınırını belirtir ki burada bu değer 4MB'dır. Bu ayarın kullanılması için XFree86'yı yeniden başlatmalısınız.
Uyarı
Bu yöntem nVidia sürücüleri ile çalışmaz, çünkü bu sürücü VideoRam seçeneğini önemsemez. Fakat XFree86'nın nv sürücüsü ile rahatlıkla çalışabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Birkaç Hesaplama Başlangıç MTD Aygıtının Oluşumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası