XFree86 4.1 sürümünün klavye dosyası
Önceki A. Ekler Sonraki
XFree86 4.1 sürümünün klavye dosyası
Aşağıdaki metni bir metin düzenleyici içine kopyaladıktan sonra /etc/X11/xkb/symbols/ dizinine tr ismiyle kaydedin. Mevcut dosyanızı saklamak isterseniz ismini tr.eski olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır.
// Turkish keyboard symbols for PC and xkb
// This file distributed without any expressed or implied warranty
// Nilgün Belma Bugüner <[email protected]>, 2002

// Default Layout (Turkish Q)
default partial
xkb_symbols "basic" {
        include "tr(tr_common)"
    // Turkish "Q" (105 keys) keyboard)

    // Option "XkbRules"      "xfree86"
    // Option "XkbModel"      "pc105"
    // Option "XkbLayout"     "tr"
    // Option "XkbOptions"    "grp_led:caps"

        name[group1]="tr_normal";
        name[group2]="tr_caps";
    key <AE02> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[             apostrophe,     sterling, twosuperior ],
        symbols[Group2]=[         2,  apostrophe,    sterling, twosuperior ]};
    key <AE04> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         4,        plus,      dollar,  onequarter ],
        symbols[Group2]=[         4,        plus,      dollar,  onequarter ]};
    key <AE07> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         7,      slash,   braceleft,  VoidSymbol ],
       symbols[Group2]=[         7,      slash,   braceleft,  VoidSymbol ]};
        key <AE11> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[  asterisk,   question,   backslash, questiondown ],
        symbols[Group2]=[  asterisk,    question,   backslash, questiondown ]};
    key <AD01> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         q,           Q,          at,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         Q,           q,          at,  VoidSymbol ]};
    key <AD02> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         w,           W,   VoidSymbol,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         W,           w,   VoidSymbol,  VoidSymbol ]};
    key <AD03> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         e,           E,     EuroSign,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         E,           e,     EuroSign,  VoidSymbol ]};
    key <AD04> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         r,           R,    paragraph,  registered ],
        symbols[Group2]=[         R,           r,    paragraph,  registered ]};
    key <AD05> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         t,           T,    trademark,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         T,           t,    trademark,  VoidSymbol ]};
    key <AD06> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         y,           Y,          yen,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         Y,           y,         yen,  VoidSymbol ]};
    key <AD07> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         u,           U,  ucircumflex, Ucircumflex ],
        symbols[Group2]=[         U,           u,  Ucircumflex, ucircumflex ]};
    key <AD08> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[ idotless,           I,  icircumflex, Icircumflex ],
        symbols[Group2]=[         I,    idotless,  Icircumflex, icircumflex ]};
    key <AD09> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         o,           O,  ocircumflex, Ocircumflex ],
        symbols[Group2]=[         O,           o, Ocircumflex, ocircumflex ]};
    key <AD11> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[    gbreve,  Gbreve, dead_diaeresis, dead_abovedot ],
        symbols[Group2]=[   Gbreve,  gbreve, dead_diaeresis, dead_abovedot ]};
    key <AD12> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[ udiaeresis, Udiaeresis,   dead_tilde,  dead_breve ],
        symbols[Group2]=[ Udiaeresis, udiaeresis,  dead_tilde, dead_breve ]};
    key <AC01> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         a,           A,  acircumflex, Acircumflex ],
        symbols[Group2]=[         A,           a, Acircumflex, acircumflex ]};
    key <AC02> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         s,           S,      section,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         S,           s,      section,  VoidSymbol ]};
    key <AC03> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         d,           D,   VoidSymbol,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         D,           d,   VoidSymbol,  VoidSymbol ]};
    key <AC04> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         f,           F,  ordfeminine,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         F,           f, ordfeminine,  VoidSymbol ]};
    key <AC05> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         g,           G,   VoidSymbol,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         G,           g,   VoidSymbol,  VoidSymbol ]};
    key <AC06> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         h,           H,   VoidSymbol,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         H,           h,   VoidSymbol,  VoidSymbol ]};
    key <AC07> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         j,           J,   VoidSymbol,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         J,           j,   VoidSymbol,  VoidSymbol ]};
    key <AC08> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         k,           K,   VoidSymbol,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         K,           k,   VoidSymbol,  VoidSymbol ]};
    key <AC10> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[ scedilla,    Scedilla,        acute,  dead_acute ],
        symbols[Group2]=[ Scedilla,   scedilla,        acute,  dead_acute ]};
    key <AC11> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         i,   Iabovedot,    apostrophe, dead_caron ],
        symbols[Group2]=[ Iabovedot,           i,    apostrophe, dead_caron ]};
    key <TLDE> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[  quotedbl,   backslash,     plusminus,     degree ],
        symbols[Group2]=[  quotedbl,   backslash,    plusminus,     degree ]};
    key <BKSL> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[     comma,   semicolon,         grave, dead_grave ],
        symbols[Group2]=[     comma,   semicolon,        grave, dead_grave ]};
    key <AB01> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          z,          Z, guillemotleft, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          Z,          z, guillemotleft, VoidSymbol ]};
    key <AB02> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          x,         X, guillemotright, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          X,         x, guillemotright, VoidSymbol ]};
    key <AB03> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          c,          C,        cent,    copyright ],
        symbols[Group2]=[          C,          c,        cent,   copyright ]};
    key <AB04> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          v,   V, leftdoublequotemark,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          V,   v, leftdoublequotemark,  VoidSymbol ]};
    key <AB05> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          b,          B, nobreakspace,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          B,          b, nobreakspace,  VoidSymbol ]};
    key <AB06> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         n,   N, rightdoublequotemark, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[       N,  n, rightdoublequotemark, VoidSymbol ]};
    key <AB07> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[        m,          M,        mu,     masculine ],
        symbols[Group2]=[         M,        m,       mu,    masculine ]};
  key <AB08> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[ odiaeresis, Odiaeresis,   multiply,    VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[ Odiaeresis, odiaeresis,   multiply,    VoidSymbol ]};
    key <AB09> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[ ccedilla,   Ccedilla, periodcentered,  division ],
        symbols[Group2]=[ Ccedilla,   ccedilla, periodcentered,  division ]};
    key <AB10> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[ period,   colon,  dead_abovedot, dead_abovedot ],
        symbols[Group2]=[ period,   colon,  dead_abovedot, dead_abovedot ]};
};

// Turkish F Layout
partial
xkb_symbols "tr_f" {
        include "tr(tr_common)"
    // Turkish "Q" (105 keys) keyboard)

    // Option "XkbRules"      "xfree86"
    // Option "XkbModel"      "pc105"
    // Option "XkbLayout"     "tr"
    // Option "XkbVariant"    "tr_f"
    // Option "XkbOptions"    "grp_led:caps"

        name[group1]="tr_normal";
        name[group2]="tr_caps";
    key <AE02> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          2,   quotedbl,   twosuperior, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          2,   quotedbl,   twosuperior, VoidSymbol ]};
    key <AE04> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          4,     dollar,    onequarter, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          4,     dollar,    onequarter, VoidSymbol ]};
    key <AE07> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         7, apostrophe,     braceleft, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         7, apostrophe,    braceleft, VoidSymbol ]};
    key <AE11> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[      slash,  question,    backslash, questiondown ],
        symbols[Group2]=[      slash,  question,   backslash, questiondown ]};
    key <AD01> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          f,         F,             at, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          F,         f,             at, VoidSymbol ]};
    key <AD02> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          g,         G,     VoidSymbol, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          G,         g,     VoidSymbol, VoidSymbol ]};
    key <AD03> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[     gbreve,   Gbreve,      VoidSymbol, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[    Gbreve,   gbreve,      VoidSymbol, VoidSymbol ]};
    key <AD04> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[   idotless,         I,      paragraph, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          I,  idotless,      paragraph, VoidSymbol ]};
    key <AD05> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          o,         O,   ocircumflex, Ocircumflex ],
        symbols[Group2]=[          O,         o,   Ocircumflex, ocircumflex ]};
    key <AD06> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          d,         D,            yen, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          D,         d,           yen, VoidSymbol ]};
    key <AD07> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          r,         R,    registered, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          R,         r,    registered, VoidSymbol ]};
    key <AD08> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          n,         N,     VoidSymbol, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          N,         n,     VoidSymbol, VoidSymbol ]};
    key <AD09> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          h,         H,         degree, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          H,         h,         degree, VoidSymbol ]};
    key <AD11> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          q,     Q, dead_diaeresis, dead_abovering ],
        symbols[Group2]=[          Q,     q, dead_diaeresis, dead_abovering ]};
    key <AD12> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          w,         W,     dead_tilde, dead_breve ],
        symbols[Group2]=[          W,         w,     dead_tilde, dead_breve ]};
    key <AC01> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          u,         U,   ucircumflex, Ucircumflex ],
        symbols[Group2]=[          U,         u,   Ucircumflex, ucircumflex ]};
    key <AC02> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          i, Iabovedot,   icircumflex, Icircumflex ],
        symbols[Group2]=[ Iabovedot,         i,   Icircumflex, icircumflex ]};
    key <AC03> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          e,         E,      EuroSign, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          E,        e,      EuroSign, VoidSymbol ]};
    key <AC04> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          a,         A,   acircumflex, Acircumflex ],
        symbols[Group2]=[          A,         a,   Acircumflex, acircumflex ]};
    key <AC05> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[ udiaeresis, Udiaeresis,  ucircumflex, Ucircumflex ],
        symbols[Group2]=[ Udiaeresis, udiaeresis,  Ucircumflex, ucircumflex ]};
    key <AC06> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          t,         T,      trademark, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          T,         t,     trademark, VoidSymbol ]};
    key <AC07> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          k,         K,     VoidSymbol, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         K,         k,    VoidSymbol, VoidSymbol ]};
       key <AC08> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          m,         M,           mu, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          M,         m,            mu, VoidSymbol ]};
        key <AC10> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          y,         Y,         acute, dead_acute ],
        symbols[Group2]=[          Y,         y,         acute, dead_acute ]};
    key <AC11> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[   scedilla,  Scedilla,    numbersign, dead_caron ],
        symbols[Group2]=[   Scedilla,  scedilla,    numbersign, dead_caron ]};
    key <TLDE> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[       plus,  asterisk,      notsign,  plusminus ],
        symbols[Group2]=[      plus, asterisk,       notsign, plusminus ]};
    key <BKSL> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          x,         X,         grave, dead_grave ],
        symbols[Group2]=[          X,         x,         grave, dead_grave ]};
    key <AB01> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[          j,         J,  guillemotleft, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[          J,         j,  guillemotleft, VoidSymbol ]};
    key <AB02> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[odiaeresis, Odiaeresis, guillemotright, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[Odiaeresis, odiaeresis, guillemotright, VoidSymbol ]};
    key <AB03> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         v,     V, leftdoublequotemark, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         V,     v, leftdoublequotemark, VoidSymbol ]};
    key <AB04> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         c,          C,           cent,  copyright ],
        symbols[Group2]=[         C,          c,           cent,  copyright ]};
   key <AB05> {type="FOUR_LEVEL",
       symbols[Group1]=[ccedilla, Ccedilla, rightdoublequotemark, VoidSymbol],
      symbols[Group2]=[Ccedilla, ccedilla, rightdoublequotemark, VoidSymbol]};
    key <AB06> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[        z,          Z,     VoidSymbol, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[        Z,         z,     VoidSymbol, VoidSymbol ]};
    key <AB07> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         s,          S,        section, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         S,          s,        section, VoidSymbol ]};
    key <AB08> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         b,          B,     multiply, nobreakspace ],
        symbols[Group2]=[        B,          b,     multiply, nobreakspace ]};
    key <AB09> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[   period,      colon,    division, dead_abovedot ],
        symbols[Group2]=[   period,      colon,    division, dead_abovedot ]};
    key <AB10> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[    comma,  semicolon, periodcentered, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[     comma,  semicolon, periodcentered, VoidSymbol ]};
};


// Turkish Common Layout
partial
xkb_symbols "tr_common" {
    name[group1]="tr_normal";
    name[group2]="tr_caps";
    key <AE01> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         1,     exclam,    onesuperior, exclamdown ],
        symbols[Group2]=[         1,     exclam,   onesuperior, exclamdown ]};
    key <AE03> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[     3, dead_circumflex, numbersign, threesuperior ],
        symbols[Group2]=[     3, dead_circumflex, numbersign, threesuperior ]};
    key <AE05> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         5,    percent,       onehalf, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         5,    percent,       onehalf, VoidSymbol ]};
    key <AE06> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         6,  ampersand,  threequarters, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         6,  ampersand,  threequarters, VoidSymbol ]};
    key <AE08> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         8,  parenleft,   bracketleft, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         8,  parenleft,   bracketleft, VoidSymbol ]};
    key <AE09> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         9, parenright,   bracketright,  plusminus ],
        symbols[Group2]=[         9, parenright,   bracketright,  plusminus ]};
    key <AE10> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         0,     equal,    braceright,     degree ],
        symbols[Group2]=[         0,      equal,    braceright,   degree ]};
    key <AE12> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[     minus, underscore,       division, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[     minus, underscore,       division, VoidSymbol ]};
    key <AD10> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         p,          P,     sterling,  VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         P,          p,     sterling,  VoidSymbol ]};
    key <AC09> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[         l,          L,     VoidSymbol, VoidSymbol ],
        symbols[Group2]=[         L,          l,     VoidSymbol, VoidSymbol ]};
    key <SPCE> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[     space,      space, nobreakspace, nobreakspace ],
        symbols[Group2]=[     space,      space, nobreakspace, nobreakspace ]};
    key <LSGT> {type="FOUR_LEVEL",
        symbols[Group1]=[      less,    greater,            bar,  brokenbar ],
        symbols[Group2]=[      less,   greater,          bar, brokenbar ]};
    key <CAPS> {
        symbols[Group1]=[     ISO_Next_Group ],
        actions[Group1]=[ LockGroup(group=+1) ]};
   key <RALT> {
        symbols[Group1]=[         ISO_Level3_Shift ],
        actions[Group1]=[ SetMods(modifiers=LevelThree) ]};

    modifier_map Control { <LCTL> };
   modifier_map Shift  { <LFSH> };
    modifier_map Shift  { <RTSH> };
    modifier_map Mod1  { <LALT> };
    modifier_map Lock  { <CAPS> };
    modifier_map Mod2  { <NMLK> };
    modifier_map Mod5  { <SCLK> };
    modifier_map Control { <RCTL> };
    modifier_map Mod3  { <RALT> };
    modifier_map Mod4  { <LWIN> };
};
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
UTF-8 Konsol F klavye dosyası (trfu.kmap) Başlangıç XFree86 4.2 sürümünün klavye dosyası ve caps dosyası
Bir Linux Kitaplığı Sayfası