UTF-8 Konsol Q klavye dosyası (trqu.kmap)
Önceki A. Ekler Sonraki
UTF-8 Konsol Q klavye dosyası (trqu.kmap)
Aşağıdaki metni bir metin düzenleyici içine kopyaladıktan sonra /lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/ dizini altına trqu.kmap ismiyle kaydedin. Az yer kaplaması için komut satırına gzip trqu.kmap yazarak dosyayı sıkıştırabilirsiniz.
# Turkish UTF-8 Q-Keybord Map (105 keys PC)
# Copyright (C) Nilgün Belma Bugüner
# Nilgün Belma Bugüner <[email protected]>, 2003
#
# Permission is granted to freely copy and distrubute
# this file and modified versions, provided that this
# header is not removed and modified versions are marked
# as such.
#
# CapsLock Turkce karakterlerde calismazsa sol tarafta ctrl ve Alt tuslari
# arasindaki win tusunu kullanabilirsiniz. CapsLock tusu ile birlikte
# kullanmamanizi oneririm, yoksa diger karakterler kucuk cikar.
#
# ctrl+alt ile birlikte 8 ve 9 tuslari utf-8 ve iso8859-9 kipler arasinda,
# ayrica ctrl+alt ile birlikte 0 tusu F ve Q klavyeler arasinda
# gecis yapmak icin kullanilabilir.
#
charset "iso-10646-18"
keymaps 0-15
strings as usual
#        Kendi +Shift +AltGr +Shift
#                   +AltGr
# Kendi      0   1    2    3
# +Control    4   5    6    7
# +Alt      8   9    10   11
# +Control+Alt  12   13   14   15

keycode  1 = Escape      Escape      Escape      Escape \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_Escape     Meta_Escape   Meta_Escape   Meta_Escape

keycode  2 = one       exclam      VoidSymbol    VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_one       Meta_exclam   Meta_one     Meta_exclam \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol

keycode  3 = two       apostrophe    U+00A3      VoidSymbol \
     nul         nul       nul       nul    \
     Meta_two       Meta_at     Meta_two     Meta_at  \
     nul         nul       nul       nul

keycode  4 = three      asciicircum   numbersign    VoidSymbol \
     Escape        Escape      Escape      Escape   \
     Meta_three      Meta_numbersign Meta_three   Meta_numbersign

keycode  5 = four       plus       dollar      VoidSymbol \
   Control_backslash Control_backslash Control_backslash Control_backslash \
     Meta_four      Meta_dollar   Meta_four    Meta_dollar

keycode  6 = five       percent     U+00BD      VoidSymbol \
   Control_bracketright Control_bracketright Control_bracketright \
                             Control_bracketright\
     Meta_five      Meta_percent   Meta_five    Meta_percent

keycode  7 = six       ampersand    VoidSymbol    VoidSymbol \
   Control_asciicircum Control_asciicircum Control_asciicircum \
                             Control_asciicircum \
     Meta_six       Meta_asciicircum Meta_six   Meta_asciicircum \
 Meta_Control_asciicircum Meta_Control_asciicircum Meta_Control_asciicircum \
                           Meta_Control_asciicircum

keycode  8 = seven      slash      braceleft    VoidSymbol \
 Control_underscore Control_underscore Control_underscore Control_underscore \
     Meta_seven      Meta_ampersand  Meta_seven    Meta_ampersand

keycode  9 = eight      parenleft    bracketleft   VoidSymbol \
     Delete        Delete      Delete      Delete   \
     Meta_eight      Meta_asterisk  Meta_eight   Meta_asterisk \
     F200         F200       F200       F200

keycode 10 = nine       parenright    bracketright   VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_nine       Meta_parenleft  Meta_nine   Meta_parenleft \
     F201         F201       F201       F201

keycode 11 = zero       equal      braceright    VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_zero       Meta_parenright Meta_zero   Meta_parenright \
     F202         F202       F202       F202

keycode 12 = asterisk     question     backslash    VoidSymbol \
     Control_underscore  VoidSymbol  Control_underscore VoidSymbol \
     Meta_minus      VoidSymbol    Meta_minus    VoidSymbol \
   Meta_Control_underscore VoidSymbol Meta_Control_underscore VoidSymbol

keycode 13 = minus      underscore    minus      underscore \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_equal      Meta_plus    Meta_equal    Meta_plus

keycode 14 = BackSpace    BackSpace    BackSpace    BackSpace \
     Delete        Delete      Delete      Delete \
     Meta_BackSpace    Meta_BackSpace  Meta_BackSpace Meta_BackSpace \
     Meta_Delete      Meta_Delete   Meta_Delete   Meta_Delete

keycode 15 = Tab       F215       Tab       F215 \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_Tab       Meta_Tab     Meta_Tab     Meta_Tab

keycode 16 = +q        +Q       at        VoidSymbol \
     Control_q       Control_q    Control_q    Control_q \
     Meta_q        Meta_Q      Meta_q      Meta_Q \
     Meta_Control_q    Meta_Control_q  Meta_Control_q  Meta_Control_q

keycode 17 = +w        +W       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_w       Control_w    Control_w    Control_w \
     Meta_w        Meta_W      Meta_w      Meta_W \
     Meta_Control_w    Meta_Control_w  Meta_Control_w  Meta_Control_w

keycode 18 = +e        +E       U+20AC      VoidSymbol \
     Control_e       Control_e    Control_e    Control_e \
     Meta_e        Meta_E      Meta_e      Meta_E \
     Meta_Control_e    Meta_Control_e  Meta_Control_e  Meta_Control_e

keycode 19 = +r        +R       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_r       Control_r    Control_r    Control_r \
     Meta_r        Meta_R      Meta_r      Meta_R \
     Meta_Control_r    Meta_Control_r  Meta_Control_r  Meta_Control_r

keycode 20 = +t        +T       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_t       Control_t    Control_t    Control_t \
     Meta_t        Meta_T      Meta_t      Meta_T \
     Meta_Control_t    Meta_Control_t  Meta_Control_t  Meta_Control_t

keycode 21 = +y        +Y       U+00A5      VoidSymbol \
     Control_y       Control_y    Control_y    Control_y \
     Meta_y        Meta_Y      Meta_y      Meta_Y \
     Meta_Control_y    Meta_Control_y  Meta_Control_y  Meta_Control_y

keycode 22 = +u        +U       U+00FB      U+00DB \
     Control_u       Control_u    Control_u    Control_u \
     Meta_u        Meta_U      Meta_u      Meta_U \
     Meta_Control_u    Meta_Control_u  Meta_Control_u  Meta_Control_u

keycode 23 = U+0131      +I       U+00EE      U+00CE
keycode 24 = +o        +O       U+00F4      U+00D4 \
     Control_o       Control_o    Control_o    Control_o \
     Meta_o        Meta_O      Meta_o      Meta_O \
     Meta_Control_o    Meta_Control_o  Meta_Control_o  Meta_Control_o

keycode 25 = +p        +P       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_p       Control_p    Control_p    Control_p \
     Meta_p        Meta_P      Meta_p      Meta_P \
     Meta_Control_p    Meta_Control_p  Meta_Control_p  Meta_Control_p

keycode 26 = U+011F      U+011E     VoidSymbol    VoidSymbol
keycode 27 = U+00FC      U+00DC     asciitilde    VoidSymbol
keycode 28 = Return      Return     Return      Return \
     Return         Return     Return      Return \
     Meta_Control_m    Meta_Control_m Meta_Control_m Meta_Control_m \
     AltGr_Lock       AltGr_Lock   AltGr_Lock    AltGr_Lock

keycode 29 = Control
keycode 30 = +a        +A       U+00E2      U+00C2 \
     Control_a       Control_a    Control_a    Control_a \
     Meta_a        Meta_A      Meta_a      Meta_A \
     Meta_Control_a    Meta_Control_a  Meta_Control_a  Meta_Control_a

keycode 31 = +s        +S       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_s       Control_s    Control_s    Control_s \
     Meta_s        Meta_S      Meta_s      Meta_S \
     Meta_Control_s    Meta_Control_s  Meta_Control_s  Meta_Control_s

keycode 32 = +d        +D       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_d       Control_d    Control_d    Control_d \
     Meta_d        Meta_D      Meta_d      Meta_D \
     Meta_Control_d    Meta_Control_d  Meta_Control_d  Meta_Control_d

keycode 33 = +f        +F       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_f       Control_f    Control_f    Control_f \
     Meta_f        Meta_F      Meta_f      Meta_F \
     Meta_Control_f    Meta_Control_f  Meta_Control_f  Meta_Control_f

keycode 34 = +g        +G       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_g       Control_g    Control_g    Control_g \
     Meta_g        Meta_G      Meta_g      Meta_G \
     Meta_Control_g    Meta_Control_g  Meta_Control_g  Meta_Control_g

keycode 35 = +h        +H       VoidSymbol    VoidSymbol \
     BackSpace       F1       BackSpace    F1 \
     Meta_h         Meta_H     Meta_h      Meta_H \
     Meta_BackSpace     Meta_BackSpace Meta_BackSpace  Meta_BackSpace

keycode 36 = +j        +J       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Linefeed        Linefeed    Linefeed     Linefeed \
     Meta_j         Meta_J     Meta_j      Meta_J \
     Meta_Linefeed     Meta_Linefeed  Meta_Linefeed  Meta_Linefeed

keycode 37 = +k        +K       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_k       Control_k    Control_k    Control_k \
     Meta_k        Meta_K      Meta_k      Meta_K \
     Meta_Control_k    Meta_Control_k  Meta_Control_k  Meta_Control_k

keycode 38 = +l        +L       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_l       Control_l    Control_l    Control_l \
     Meta_l        Meta_L      Meta_l      Meta_L \
     Meta_Control_l    Meta_Control_l  Meta_Control_l  Meta_Control_l

keycode 39 = U+015F       U+015E      U+00B4      VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_semicolon    Meta_colon    Meta_semicolon  Meta_colon

keycode 40 = +i        U+0130      apostrophe    VoidSymbol \
     Control_l       Control_l    Control_l    Control_l \
     Meta_apostrophe    Meta_quotedbl  Meta_apostrophe Meta_quotedbl

keycode 41 = quotedbl     U+00B1     U+00B0      VoidSymbol \
     nul          nul       nul       nul \
     Meta_grave       Meta_asciitilde Meta_grave   Meta_asciitilde

keycode 42 = Shift
keycode 43 = comma      semicolon    grave      VoidSymbol \
  Control_backslash Control_backslash Control_backslash Control_backslash \
     Meta_backslash    Meta_bar     Meta_backslash  Meta_bar \
     Meta_Control_backslash Meta_Control_backslash Meta_Control_backslash \
                            Meta_Control_backslash

keycode 44 = +z        +Z       U+00AB      VoidSymbol \
     Control_z       Control_z    Control_z    Control_z \
     Meta_z        Meta_Z      Meta_z      Meta_Z \
     Meta_Control_z    Meta_Control_z  Meta_Control_z  Meta_Control_z

keycode 45 = +x        +X       U+00BB      VoidSymbol \
     Control_x       Control_x    Control_x    Control_x \
     Meta_x        Meta_X      Meta_x      Meta_X \
     Meta_Control_x    Meta_Control_x  Meta_Control_x  Meta_Control_x

keycode 46 = +c        +C       U+00A9      VoidSymbol \
     Control_c       Control_c    Control_c    Control_c \
     Meta_c        Meta_C      Meta_c      Meta_C \
     Meta_Control_c    Meta_Control_c  Meta_Control_c  Meta_Control_c

keycode 47 = +v        +V       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_v       Control_v    Control_v    Control_v \
     Meta_v        Meta_V      Meta_v      Meta_V \
     Meta_Control_v    Meta_Control_v  Meta_Control_v  Meta_Control_v

keycode 48 = +b        +B       U+00A0      VoidSymbol \
     Control_b       Control_b    Control_b    Control_b \
     Meta_b        Meta_B      Meta_b      Meta_B \
     Meta_Control_b    Meta_Control_b  Meta_Control_b  Meta_Control_b

keycode 49 = +n        +N       VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_n       Control_n    Control_n    Control_n \
     Meta_n        Meta_N      Meta_n      Meta_N \
     Meta_Control_n    Meta_Control_n  Meta_Control_n  Meta_Control_n

keycode 50 = +m        +M       U+00B5      VoidSymbol \
     Control_m       Control_m    Control_m    Control_m \
     Meta_m        Meta_M      Meta_m      Meta_M \
     Meta_Control_m    Meta_Control_m  Meta_Control_m  Meta_Control_m

keycode 51 = U+00F6       U+00D6      VoidSymbol    VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_comma      Meta_less    Meta_comma    Meta_less

keycode 52 = U+00E7       U+00C7      VoidSymbol    VoidSymbol \
     Compose        Compose     Compose     Compose \
     Meta_period      Meta_greater   Meta_period   Meta_greater

keycode 53 = period      colon      U+2022      VoidSymbol \
     Delete        Delete      Delete      Delete \
     Meta_slash      Meta_question  Meta_slash    Meta_question
keycode 54 = Shift
keycode 55 = KP_Multiply   KP_Multiply   Hex_C      KP_Multiply \
     KP_Multiply      Hex_C      KP_Multiply   Hex_C \
     KP_Multiply      Hex_C      KP_Multiply   Hex_C \
     KP_Multiply      KP_Multiply   KP_Multiply   KP_Multiply
keycode 56 = Alt
keycode 57 = space      space      U+00A0      U+00A0 \
     nul          VoidSymbol    nul       VoidSymbol \
     Meta_space      Meta_space    Meta_space    Meta_space

keycode 58 = Shift_Lock
keycode 59 = F1        F1        F1        F11 \
     F21          F31       F21       F31 \
     Console_1       Console_1    Console_1    Console_13 \
     Console_1       Console_13    Console_1    Console_13

keycode 60 = F2        F2        F2        F12 \
     F22          F32       F22       F32 \
     Console_2       Console_2    Console_2    Console_14 \
     Console_2       Console_14    Console_2    Console_14

keycode 61 = F3        F3        F3        F13 \
     F23          F33       F23       F33 \
     Console_3       Console_3    Console_3    Console_15 \
     Console_3       Console_15    Console_3    Console_15

keycode 62 = F4        F4        F4        F14 \
     F24          F34       F24        F34 \
     Console_4       Console_4    Console_4     Console_16 \
     Console_4       Console_16    Console_4     Console_16

keycode 63 = F5        F5        F5        F15 \
     F25          F35       F25        F35 \
     Console_5       Console_5    Console_5     Console_17 \
     Console_5       Console_17    Console_5     Console_17

keycode 64 = F6        F6        F6        F16 \
     F26          F36       F26        F36 \
     Console_6       Console_6    Console_6     Console_18 \
     Console_6       Console_18    Console_6     Console_18

keycode 65 = F7        F7        F7        F17 \
     F27          F37       F27        F37 \
     Console_7       Console_7    Console_7     Console_19 \
     Console_7       Console_19    Console_7     Console_19

keycode 66 = F8        F8        F8        F18 \
     F28          F38       F28        F38 \
     Console_8       Console_8    Console_8     Console_20 \
     Console_8       Console_20    Console_8     Console_20

keycode 67 = F9        F9        F9        F19 \
     F29          F39       F29        F39 \
     Console_9       Console_9    Console_9     Console_21 \
     Console_9       Console_21    Console_9     Console_21

keycode 68 = F10       F10       F10       F20 \
     F30          F40       F30       F40 \
     Console_10      Console_10    Console_10    Console_22 \
     Console_10      Console_22    Console_10    Console_22

keycode 69 = Num_Lock     Bare_Num_Lock  Hex_A      Bare_Num_Lock \
     Num_Lock       Hex_A      Num_Lock     Hex_A \
     Num_Lock       Hex_A      Num_Lock     Hex_A \
     Num_Lock       Num_Lock     Num_Lock     Num_Lock

keycode 70 = Scroll_Lock   Show_Memory   Scroll_Lock   Show_Memory \
     Show_State      VoidSymbol    Show_State    VoidSymbol \
     Scroll_Lock      Show_Registers  Scroll_Lock   Show_Registers

keycode 71 = KP_7       KP_7       Hex_7      KP_7 \
     KP_7         Hex_7      KP_7       Hex_7 \
     Ascii_7        Hex_7      Ascii_7     Hex_7 \
     KP_7         KP_7       KP_7       KP_7

keycode 72 = KP_8       KP_8       Hex_8      KP_8 \
     KP_8         Hex_8      KP_8       Hex_8 \
     Ascii_8        Hex_8      Ascii_8     Hex_8 \
     KP_8         KP_8       KP_8       KP_8

keycode 73 = KP_9       KP_9       Hex_9      KP_9 \
     KP_9         Hex_9      KP_9       Hex_9 \
     Ascii_9        Hex_9      Ascii_9     Hex_9 \
     KP_9         KP_9       KP_9       KP_9

keycode 74 = KP_Subtract   KP_Subtract   Hex_D      KP_Subtract \
     KP_Subtract      Hex_D      KP_Subtract   Hex_D \
     KP_Subtract      Hex_D      KP_Subtract   Hex_D \
     KP_Subtract      KP_Subtract   KP_Subtract   KP_Subtract

keycode 75 = KP_4       KP_4       Hex_4      KP_4 \
     KP_4         Hex_4      KP_4       Hex_4 \
     Ascii_4        Hex_4      Ascii_4     Hex_4 \
     KP_4         KP_4       KP_4       KP_4

keycode 76 = KP_5       KP_5       Hex_5      KP_5 \
     KP_5         Hex_5      KP_5       Hex_5 \
     Ascii_5        Hex_5      Ascii_5     Hex_5 \
     KP_5         KP_5       KP_5       KP_5

keycode 77 = KP_6       KP_6       Hex_6      KP_6 \
     KP_6         Hex_6      KP_6       Hex_6 \
     Ascii_6        Hex_6      Ascii_6     Hex_6 \
     KP_6         KP_6       KP_6       KP_6

keycode 78 = KP_Add      KP_Add      Hex_E      KP_Add \
     KP_Add        Hex_E      KP_Add      Hex_E \
     KP_Add        Hex_E      KP_Add      Hex_E \
     KP_Add        KP_Add      KP_Add      KP_Add

keycode 79 = KP_1       KP_1       Hex_1      KP_1 \
     KP_1         Hex_1      KP_1       Hex_1 \
     Ascii_1        Hex_1      Ascii_1     Hex_1 \
     KP_1         KP_1       KP_1       KP_1

keycode 80 = KP_2       KP_2       Hex_2      KP_2 \
     KP_2         Hex_2      KP_2       Hex_2 \
     Ascii_2        Hex_2      Ascii_2     Hex_2 \
     KP_2         KP_2       KP_2       KP_2

keycode 81 = KP_3       KP_3       Hex_3      KP_3 \
     KP_3         Hex_3      KP_3       Hex_3 \
     Ascii_3        Hex_3      Ascii_3     Hex_3 \
     KP_3         KP_3       KP_3       KP_3

keycode 82 = KP_0       KP_0       Hex_0      KP_0 \
     KP_0         Hex_0      KP_0       Hex_0 \
     Ascii_0        Hex_0      Ascii_0     Hex_0 \
     KP_0         KP_0       KP_0       KP_0

keycode 83 = KP_Period    KP_Period    KP_Period    KP_Period \
     KP_Period       KP_Period    Boot       KP_Period \
     KP_Period       KP_Period    KP_Period    KP_Period \
     Boot         KP_Period    Boot       KP_Period

keycode 84 = Last_Console
keycode 85 = VoidSymbol
keycode 86 = less       greater     bar       U+00A6
keycode 87 = F11       F11       F11       F21 \
     F31          F41       F31       F41 \
     Console_11      Console_11    Console_11    Console_23 \
     Console_11      Console_23    Console_11    Console_23

keycode 88 = F12       F12       F12       F22 \
     F32          F42       F32       F42 \
     Console_12      Console_12    Console_12    Console_24 \
     Console_12      Console_24    Console_12    Console_24

keycode 89 = VoidSymbol
keycode 90 = VoidSymbol
keycode 91 = VoidSymbol
keycode 92 = VoidSymbol
keycode 93 = VoidSymbol
keycode 94 = VoidSymbol
keycode 95 = VoidSymbol
keycode 96 = KP_Enter     KP_Enter     Hex_F      KP_Enter \
     KP_Enter       Hex_F      KP_Enter     Hex_F \
     Hex_F         Hex_F      Hex_F      Hex_F \
     AltGr_Lock      AltGr_Lock    AltGr_Lock    AltGr_Lock

keycode 97 = Control

keycode 98 = KP_Divide    KP_Divide    Hex_B      KP_Divide \
     KP_Divide       Hex_B      KP_Divide    Hex_B \
     Hex_B         Hex_B      Hex_B      Hex_B \
     KP_Divide       KP_Divide    KP_Divide    KP_Divide

keycode 99 = Control_backslash
keycode 100 = AltGr      AltGr      AltGr      AltGr \
    AltGr         AltGr      AltGr      AltGr \
    Compose        Compose     Compose     Compose \
    AltGr         AltGr      AltGr      AltGr
keycode 101 = Break
keycode 102 = Find       F102       Find       F102
keycode 103 = Up        Up        Up        F103 \
     Up          F103       Up        Up \
     KeyboardSignal   KeyboardSignal  KeyboardSignal  KeyboardSignal \
     Up          Up        Up        Up

keycode 104 = Prior      Scroll_Backward Prior      Scroll_Backward

keycode 105 = Left       Left       Left       F105 \
    Left          F105       Left       Left \
    Decr_Console      Decr_Console   Decr_Console   Decr_Console \
    Left          Left       Left       Left

keycode 106 = Right      Right       Right      F106 \
    Right         F106       Right      F106 \
    Incr_Console      Incr_Console   Incr_Console   Incr_Console \
    Right         Right      Right      Right

keycode 107 = Select      F108       Select      F108
keycode 108 = Down       Down       Down       F107

keycode 109 = Next       Scroll_Forward  Next       Scroll_Forward
keycode 110 = Insert      F110       Insert      F110
keycode 111 = Remove      Remove      Remove      F111 \
    Delete         Delete      Delete      Delete \
    Meta_Delete      Meta_Delete   Meta_Delete   Meta_Delete \
    Boot          Boot       Boot       Boot

keycode 112 = Macro
keycode 113 = F13
keycode 114 = F14
keycode 115 = Help
keycode 116 = Do
keycode 117 = F17
keycode 118 = KP_MinPlus
keycode 119 = Pause
keycode 120 = VoidSymbol
keycode 121 = VoidSymbol
keycode 122 = VoidSymbol
keycode 123 = VoidSymbol
keycode 124 = VoidSymbol
keycode 125 = Shift_Lock
keycode 126 = Caps_On
keycode 127 = Uncaps_Shift

string F1 = "\033[[A"
string F2 = "\033[[B"
string F3 = "\033[[C"
string F4 = "\033[[D"
string F5 = "\033[[E"
string F6 = "\033[17~"
string F7 = "\033[18~"
string F8 = "\033[19~"
string F9 = "\033[20~"
string F10 = "\033[21~"
string F11 = "\033[23~"
string F12 = "\033[24~"
string F13 = "\033[25~"
string F14 = "\033[26~"
string F15 = "\033[28~"
string F16 = "\033[29~"
string F17 = "\033[31~"
string F18 = "\033[32~"
string F19 = "\033[33~"
string F20 = "\033[34~"
string Find = "\033[1~"
string Insert = "\033[2~"
string Remove = "\033[3~"
string Select = "\033[4~"
string Prior = "\033[5~"
string Next = "\033[6~"
string Macro = "\033[M"
string Pause = "\033[P"
string F21 = "\033[35~"
string F22 = "\033[36~"
string F23 = "\033[37~"
string F24 = "\033[38~"
string F25 = "\033[39~"
string F26 = "\033[40~"
string F27 = "\033[41~"
string F28 = "\033[42~"
string F29 = "\033[43~"
string F30 = "\033[44~"
string F31 = "\033[45~"
string F32 = "\033[46~"
string F33 = "\033[47~"
string F34 = "\033[48~"
string F35 = "\033[49~"
string F36 = "\033[50~"
string F37 = "\033[51~"
string F38 = "\033[52~"
string F39 = "\033[53~"
string F40 = "\033[54~"
string F41 = "\033[55~"
string F42 = "\033[56~"
string F102 = "\033[7$"
string F103 = "\033[a"
string F105 = "\033[d"
string F106 = "\033[c"
string F107 = "\033[8$"
string F108 = "\033[b"
string F110 = "\033[2$"
string F111 = "\033[3$"
string F200 = "loadkeys trqu; echo \015"
string F201 = "export LANG=tr_TR; kbd_mode -a; loadkeys trq; \
 echo -ne '\\033\\[email protected]\\033(B'\015"
string F202 = "loadkeys trfu; echo \015"
string F203 = "export LANG=tr_TR; kbd_mode -a; loadkeys trqalt; \
 echo -ne '\\033\\[email protected]\\033(B'\015"
string F215 = "\033[Z"

Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ISO-8859-9 Konsol Alt-Q klavye dosyası (trqalt.kmap) Başlangıç UTF-8 Konsol F klavye dosyası (trfu.kmap)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası